Preskočiť na obsah

Posledná rozlúčka s Ľudovítom Glonekom

Ľudovít Glonek sa narodil 22. mája 1922 v Dolnom Štefanove, vyštudoval Učiteľskú akadémiu v Spišskej Kapitule a neskôr popri zamestnaní Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. V štyridsiatych rokoch minulého storočia bol  učiteľ i riaditeľ školy na Orave (v rodnom Dolnom Štefanove a v Mutnom-Duľove). V roku 1950 sa presťahoval do Liptovského Hrádku, najprv pracoval ako vedúci odboru školstva a kultúry ONV v Liptovskom Mikuláši, neskôr ako vedúci odboru na MNV v Liptovskom Hrádku. V roku 1965 sa stal riaditeľom Učňovskej obchodnej školy v Liptovskom Hrádku a od roku 1966 do roku 1982 bol zástupcom riaditeľa na Strednom odbornom učilišti obchodnom v Liptovskom Mikuláši.
Jeho veľkou záľubou bol zborový spev, vynikol ako spevák Ľudového spevokolu učiteľov Slovenska.


Výnimočnú prácu Ľudovíta Gloneka ocenil roku 2014 minister kultúry SR Marek Maďarič udelením Ceny Folklórneho festivalu Východná pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku.