Preskočiť na obsah

Kontakt na Odbor záujmovej umeleckej činnosti

Mgr. Tatiana Šišková
dočasne poverená riadením odboru záujmovej umeleckej činnosti a projektov ZUČ
E-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 204

Elena Ferovová
referent pre záujmovú umeleckú činnosť
E-mail: elena.ferovova@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 257

Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
E-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 257

Mgr. Jozef Burič
odborný pracovník pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
E-mail: jozef.buric@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 253

Mgr. Jaroslava Čajková
odborná pracovníčka pre umelecký prednes a divadelné umenie
E-mail: jaroslava.cajkova@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 249

Mgr. art. Zuzana Galková
odborná pracovníčka pre divadlo mladých a divadlo dospelých
e-mail: zuzana.galkova@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 244

Mgr. Eleonóra Hunčagová
odborná pracovníčka pre zborový spev
E-mail: eleonora.huncagova@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 262

Mgr. Ľudmila Iványiová
tajomník Folklórneho festivalu Východná a Scénickej žatvy
E-mail: ludmila.ivanyiova@nocka.sk
mobil: 0918 716 030
tel. +421 2 204 71 254

Mgr. Petra Krnáčová, PhD.
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
E-mail: petra.krnacova@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 255

Mgr. Lucia Mináčová
odborná pracovníčka pre výtvarnú tvorbu
E-mail: lucia.minacova@nocka.sk
tel.: 0907 112 178

Mgr. Michal Noga
odborný pracovník pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
E-mail: michal.noga@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 254

Mgr. Dominika Semaňáková
odborná pracovníčka pre vokálne a inštrumentálne amatérske umenie
E-mail: dominika.semanakova@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 209

Mgr. art. Martina Koval Majerníková
odborná pracovníčka pre projekty amatérskeho divadelného umenia a pre literárne aktivity
E-mail: martina.koval@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 244

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD.
odborná pracovníčka pre divadlo detí a dospelých hrajúcich pre deti
E-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 264

PhDr. Zuzana Školudová
odborná pracovníčka pre filmovú a fotografickú tvorbu
E-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk
tel. +421 2 204 71 245

 

Národný projekt Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra
http://nocka.sk/noc/strukturalne-fondy/projekt-dmpp


Mgr. Lucia Ditmarová
projektová manažérka - odborný garant
E-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk
tel.: +421 2 204 71 255

Mgr. art. Peter Zakuťanský
odborný pracovník
E-mail: peter.zakutansky@nocka.sk
tel.: +421 2 204 71 247


Mgr. Anna Medveďová Gašková
odborná pracovníčka - digitalizátorka
tel.: +421 2 204 71 247
E-mail: anna.gaskova@nocka.sk


V-klub
http://v-klub

Mgr. Mariana Dobrotová
samostatný odborný pracovník
E-mail: mariana.dobrotova@nocka.sk
tel.: +4212 204 71 217
mobil: +421 918 817141

Mgr. Ľubomír Čechovič ArtD.
E-mail: lubomir.cechovic@nocka.sk
tel.: +4212 204 71 222

Vladimír Čulík

E-mail: vladimir.culik@nocka.sk
tel.: +4212 204 71 222