Preskočiť na obsah

Prečo som na svete rád/rada

Prečo som na svete rád/rada 2014

Hlavný organizátor projektu Národné osvetové centrum v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky a Občianskym združením Prečo som na svete rád/rada otvorili v roku 2014 jubilejný 20. ročník celoslovenského protidrogového výtvarného projektu Prečo som na svete rád/rada. Vyše tisíc mladých výtvarníkov sa tento rok zapojilo do tohoto projektu. Najúspešnejší z nich si v stredu 18. júna 2014 prebrali 28 cien a 10 mimoriadnych ocenení. Výber najlepších prác mladých autorov je vystavený na západnej terase Bratislavského hradu.

zoznam ocenených
plagát s výsledkami súťaže [PDF]
viac o projekte
propozície
plagat

Harmonogram putovnej výstavy Prečo som na svete rád/rada

Východoslovenský región
2. septembra – 30. septembra 2014 Podduklianske osvetové stredisko, Svidník
1. októbra – 15. októbra 2014 Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov nad Topľou
15. októbra – 31. októbra 2014 Ľubovnianske osvetové stredisko, Stará Ľubovňa
31. októbra 14. novembra 2014 Divadlo Jonáša Záborského útvar osvetovej činnosti, Prešov
14. novembra – 28. novembra 2014 Vihorlatské osvetové stredisko, Humenné
28. novembra 2014 19. januára 2014 Zemplínske osvetové stredisko, Michalovce
Stredoslovenský región
19. januára – 13. februára 2015 Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Rimavská Sobota
13. februára – 2. marca 2015 Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom
2. marca – 23. marca 2015 Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
23. marca – 8. apríla 2015 Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen
Západoslovenský región
8. apríla – 4. mája 2015 Trenčianske osvetové stredisko, Trenčín
4. mája – 1. júna 2015 Hornozáhorské osvetové stredisko, Senica
1. júna – 15. júna 2015 Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky
15. júna – 30. júna 2015 Tríbečské osvetové stredisko, Topoľčany
Výber diel zo starších ročníkov
19. septembra 2014 – 7. novembra.2014 Galantské osvetové stredisko, Galanta
7. novembra 2014 – 19. decembra 2014 Trnavské osvetové stredisko, Trnava

Edukačné podujatie k prevencii sociálnopatologických javov

Prečo som na svete rádPozvánka na edukačné podujatie k prevencii sociálnopatologických javov – sprievodné podujatia k projektu Prečo som na svete rád/rada (19. ročník)

Národné osvetové centrum – projekt Sociálna prevencia organizuje pracovnú poradu pod názvom Kultúrno-osvetová práca a prevencia vybraných sociálnopatologických javov.

Toto tradičné, cyklicky organizované edukačné podujatie určené pre pracovníkov ROS a RKS v SR pripravujeme ako sprievodnú aktivitu k vyhodnoteniu 19. ročníka projektu Prečo som na svete rád/rada.

Termín konania: 5. júna 2013

ciele a program podujatia
pozvánka na edukačné podujatie