Preskočiť na obsah

Z tvorby ocenených na Košickej palete

Z tvorby Moniky Vilanyi
Z výstavy Moniky Vitanyi

Nultá košická

Druhou zo série výstav bola autorská výstava Miroslava Kotoru pod názvom Nultá košická. Prináša pohľad na autorovu tvorbu, ktorej sa aktívne začal venovať v roku 2011. Od začiatku sa v nej prelínajú výtvarné kreácie mestských motívov rodných Košíc s početnými pohľadmi na krajinu, v ktorej žije ako Kostoľany nad Hornádom, či Družstevná pri Hornáde. Na výstave predstavil i portréty, zátišia a figurálnu tvorbu inšpirovanú milovanou športovou tematikou.

Nultá košická

Objavujem, hľadám, tvorím

Tvorbu autorov ocenených na krajskej postupovej súťaži Košická paleta ako prvá prezentovala výstava Štefana Pásztora Objavujem, hľadám, tvorím. Diela Štefana Pástora poznajú nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a Poľsku. Výstava ponúkla priaznivcom výtvarného umenia vyše 50 diel tematicky zameraných na krajinomaľbu, portrétnu tvorbu a kompozície.

Výtvarná tvorba

Poslaním odboru Výtvarna tvorba je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku. NOC poskytuje amatérskym výtvarníkom významný priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom i celoštátnom kontexte najmä organizovaním súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Spoločne s kultúrno-osvetovými zariadeniami získava prehľad o najnovších aktivitách amatérskych výtvarníkov v SR (jednotlivcov, združení a spolkov), o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využíva na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických pracovníkov formou sprievodného podujatia – odborného seminára. Súťaž poskytuje zároveň možnosť rozvíjať spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami, najmä múzeami, galériami, odbornými strednými a vysokými školami, a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, estetickovýchovnej a realizačnej.