Preskočiť na obsah

Výstupy

Výskumné správy

Výstupy

Rok 2018
Infohárky
Sme všetci spokojní s možnosťami kultúrneho vyžitia?

Analýzy
Reflexie kultúry: Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí?

Rok 2017
Štatistické zisťovanie
Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2016 – pdf

Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2016 na stránke MK SR

Výskumné správy
Sekundárna analýza údajov štátneho štatistického zisťovania za oblasť kultúry (rok 2016 a 2015)


Rok 2016
Výskumné správy
Kontinuálny sociologický výskum spotreby kultúry v Slovenskej republike
Riešiteľky: Marianna Mrva, Dana Pietsch, Anežka Vojteková
Realizovaný výskum vyplýval z úloh Akčného plánu rozvoja kultúry na roky 2015 – 2017, cieľom výskumnej úlohy bolo nastaviť kontinuálny reprezentatívny výskum na vzorke dospelej populácie a výskum na vzorke 10- a 14-ročných detí. Cieľom výskumu bolo zmapovať spotrebu kultúry na Slovensku, návštevnosť jednotlivých kultúrnych inštitúcií, prekážky v návštevnosti a podobne. Výskumná správa v pdf: Záverečná správa z výskumu spotreby kultúry 2016


Štatistické zisťovanie
Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2015
Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2015 na stránke MK SR


Staršie výstupy