Preskočiť na obsah

O V-klube

Národné osvetové centrum (NOC) je celoštátna kultúrna organizácia zameraná na podporu neprofesionálnych foriem umenia a záujmovej umeleckej činnosti. Priestory V-klubu sú určené na multikultúrne, výchovné a vzdelávacie celodenné aktivity. Na ploche troch podlaží (klubové priestory V-klubu na prízemí, výstavné priestory Slovenského centra vizuálnych umení / Kunsthalle Bratislava na prvom a druhom poschodí) nájdu návštevníci pestré možnosti kultúrneho vyžitia v hudobnej, výtvarnej, literárnej a divadelnej oblasti. V programovej ponuke sú aj výchovno-vzdelávacie podujatia pre širokú verejnosť a pre špecifické cieľové skupiny (členovia záujmových združení, školská mládež – výchovné koncerty, záujmová umelecká činnosť).

Klubové priestory V-klubu ponúkajú priestor na:

 • prezentáciu celoslovenskej ponuky kultúrno-spoločenských klubových aktivít v oblasti neprofesionálneho umenia (hudba, tanec, spev, divadlo, film, fotografia, výtvarné umenie...);
 • prezentáciu a vystúpenia nových hudobných kapiel vo všetkých hudobných žánroch (jazz, pop, folk, rock, blues, rap ...);
 • prezentáciu a vystúpenia renomovaných hudobných kapiel vo všetkých hudobných žánroch;
 • prezentáciu komorných divadiel, divadla jedného herca, kabaretu;
 • prezentáciu kultúrno-umeleckých vystúpení menšinových kultúr;
 • prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry, školy ľudového tanca – tanečné domy, folklórne večery;
 • prezentáciu alternatívnych foriem umenia;
 • výchovné koncerty;
 • prezentáciu poézie a prózy, literárne posedenia, krsty kníh, CD, klubové stretnutia milovníkov poézie, prózy...;
 • divadelné predstavenia, ktoré vznikajú na umeleckých školách, stretnutia s režisérmi, scenáristami, dramaturgmi, hercami (divadelnými, filmovými, televíznymi a rozhlasovými tvorcami);
 • detské kultúrne podujatia;
 • stretnutia humoristov, karikaturistov, satirikov...;
 • diskusie o kultúre, umení, histórii...;
 • workshopy z oblasti profesionálneho i neprofesionálneho umenia atď.