Preskočiť na obsah

Metodika prednesu

Národné osvetové centrum postupne pripravuje metodické materiály k jednotlivým problematickým okruhom umeleckého prednesu, ktoré môžete využiť v tvorivej a pedagogickej práci.

Bibiana - partner detského prednesu

Pri hľadaní textov a orientácii v literatúre pre deti a mládež môžete využiť aj webovú stránku Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti.

Na  www.bibiana.sk/sk/archiv/digitalna-bibiana/revue-bibiana  sú jednotlivé čísla štvrťročníka Bibiana s hodnoteniami celoročnej vydavateľskej produkcie pre deti a mládež, recenziami jednotlivých kníh aj teoretickými štúdiami zaujímavými pre prednes (napr. Z. Stanislavová: Dievčenský román a gýč, 3/2016).

Archív Najkrajších a najlepších kníh na www.bibiana.sk/sk/archiv-podujati/archiv-oceneni zasa informuje o najpozoruhodnejších literárnych hodnotách pre deti, ktoré u nás vyšli od roku 1991 až do dnešných dní.

Spájajte prednes s dobrou literatúrou!

redaktor: Jaroslava Čajková

Najrecitovanejší autori HK

Viete, ktorých autorov deti a mladí ľudia najčastejšie interpretujú na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín? Pozrite si štatistiku za posledných 10 ročníkov súťaže v prílohe.

redaktor: Jaroslava Čajková

Ako formovať umelecký prednes

Metodický opis procesu prípravy recitátora nájdete v publikácii Čajková Jaroslava: Ako formovať umelecký prednes (2013), ktorá vznikla ako učebný materiál ku kontinuálnemu inovatívnemu vzdelávaniu Umelecký prednes v systéme školských súťaží Metodicko-pedagogického centra v Bratislave v spolupráci s Národným osvetovým centrom (garantka: PhDr. Alexandra Húsková, autorka: Mgr. Jaroslava Čajková).
Ako formovať umelecký prednes

redaktor: Jaroslava Čajková

Vhodní prozaickí autori na umelecký prednes

V priloženom zozname nájdu recitátorky a recitátori IV. a V. kategórie vybraných prozaikov slovenskej a svetovej literatúry, ktorých diela sú vhodné na umelecký prednes. Okruh autorov nie je zoznamom nijako limitovaný. Odporúčame ho najmä tým recitátorom, ktorí majú problémy s hľadaním a výberom dobrej literatúry na prednes.

redaktor: Jaroslava Čajková

Autori pre deti vhodní na prednes

V prílohe nájdete výber autorov zo slovenskej a svetovej tvorby pre deti a mládež, ktorí patria do zlatého fondu literatúry pre deti alebo ich tvorba predstavuje hodnotné literárne diela. Dopĺňajú ho aj autori, ktorí píšu pre dospelých, ale ich tvorba je použiteľná aj v detskom prednese, najmä III. kategórie. Okruh autorov, samozrejme, nie je limitovaný.

redaktor: Jaroslava Čajková

Príprava recitátora – interpretácia umeleckého textu

Umelecký text je dielom autora, literáta. Na prvý pohľad ho tvoria „čierne semená“ písmená a „slová, slová, slová“. Zhmotnené myšlienky a predstavy, ktoré čakajú na svoj pohyb. Obrazy transformované do piktogramov, túžiace možno po líniach, tvaroch, farbách. Text uchováva, ale aj umŕtvuje. Zastavuje život, fixuje. Je spiacou realitou, ktorá si uchováva svoj výzor, štýl, krásu. Možno ju niekto prebudí, možno nechá  spať, a možno sa o nej nikdy nedozvie. Ten niekto je v tejto situácii čitateľ. Až pri jeho dotyku sa spiaci svet môže prebudiť, až od čitateľa bude záležať, čo sa o svete dozvie, čo sa mu podarí z neho vymámiť.
Autor písaním súčasne tvorí i zaklína vymyslené, intencionálne svety. A spolu so svojím dielom odovzdáva k nemu aj kľúče. Slová sú prvým kľúčom k odomknutiu tohto sveta. Tie sú čitateľovi vložené do rúk, len čo prejaví ochotu knihu otvoriť a upriamiť svoj zrak na prvé slová. Ďalšie kľúče si už čitateľ musí hľadať sám v reťazci asociácií. A recitátor by mal mať hľadačstvo ako vrodenú vlastnosť, ktorá si zaslúži celoživotné pestovanie. Hľadanie v živote, vo svete, v labyrintoch textu.


Na materiál sa vzťahuje autorský zákon. Je určený len na individuálne študijné účely.  Akékoľvek jeho tlačené rozmnožovanie podlieha súhlasu autorky alebo Národného osvetového centra. Príprava recitátora – interpretácia umeleckého textu Príprava recitátora – interpretácia umeleckého textu [172 kB]

Hlasová a rečová príprava na verejné prejavy a vystúpenia

Cieľom tohto textu je zoznámiť recitátorov a pedagógov so základnými etapami a postupmi, ktoré predchádzajú kultivovanému spoločenskému rečovému prejavu. Postupy vychádzajú z profesionálnej prípravy hercov a moderátorov, aj z dramatickej výchovy. Ich cieľom je vychovávať ľudí tak, aby si uvedomili hodnotu a kvalitu vysloveného slova v sociálnom kontakte, na verejnosti a pre verejnosť.


Na materiál sa vzťahuje autorský zákon. Je určený len na individuálne študijné účely.  Akékoľvek jeho tlačené rozmnožovanie podlieha súhlasu autorky alebo Národného osvetového centra.Hlasová a rečová príprava na verejné prejavy a vystúpenia Hlasová a rečová príprava na verejné prejavy a vystúpenia [418 kB]