Preskočiť na obsah

 

PREDBEŽNÝ  PROGRAM  62. Hviezdoslavovho Kubína

 

Hlavný program

 

Streda 22. 6. 2016

 

12:00   Pozdrav P. O. Hviezdoslavovi (Socha P. O. Hviezdoslava a hrob P. O. H. na Mestskom cintoríne)

13:30   Otvorenie 62. Hviezdoslavovho Kubína (MsKS)

             Prehliadka a súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie detí (MsKS)

 

             DDS Zrkadlo, Kremnica

             Krista Bendová: Bola raz jedna trieda

 

            Vystúpenia detských recitátorov I. kategórie (MsKS)

 

             DDS pri I. ZUŠ J. Pöschla, Prešov

             Ľubomír Feldek: Hra pre vaše modré oči

 

            Vystúpenia detských recitátorov I. kategórie (MsKS)

 

                       

16:00   Hodnotiaca diskusia o recitátoroch I. kategórie

 

18:00   Prehliadka a súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie detí (MsKS)

             DDS Bebčina pri ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica

             Vitajte!?

 

             Vystúpenia detských recitátorov II. kategórie (MsKS)

 

             DRK Lienky pri ZŠ s MŠ, Novoť

             M. Ivaničková – D. Hevier: Pyžamkáči

 

            Vystúpenia detských recitátorov III. kategórie (MsKS)

 

21:00   Hodnotiaca diskusia o detských recitačných kolektívoch (MsKS) 

 

 

Štvrtok 23. 6. 2016

 

08:30   Hodnotiaca diskusia o detských recitátoroch II. a III. kategórie     (MsKS)

10:00   Prehliadka a súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie detí (MsKS)

             Margarétky pri ZUŠ, Trebišov

             Robert Desnos: Spevobáje a spevokvety

 

             Vystúpenia detských recitátorov II. kategórie (MsKS)

 

              DRK Bicykel na ceste, Levice

              Oscar Wilde: Slávik a ruža

           

13:30   Vystúpenia detských recitátorov III. kategórie   (MsKS)

           

            Prehliadka a súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie detí (MsKS)

             Zádrapky pri ZUŠ, Senica

             THE GUN

 

15:30   Hodnotiaca diskusia o DRK a recitátoroch III. kategórie (MsKS)

 

19:00   Prehliadka a súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie mládeže a dospelých (MsKS)

             Divadlo poézie Čiapka pri SZUŠ Talent-um, Michalovce

             Bojazlivá

                       

             DS effecteD pri ZUŠ, Senec

             O stvorení človeka

 

             BezMena, Babín

             Michal Habaj: Bez mena II

 

             Divadelné štúdio J pri ZUŠ Jantárová, Košice

             Ohrození

 

Piatok 24. 6. 2016

 

08:30   Hodnotiaca diskusia o recitačných kolektívoch a divadlách poézie mládeže a dospelých (MsKS)

10:00   Prehliadka a súťaž recitátorov IV. kategórie v prednese prózy (MsKS)

 

13:30   Prehliadka a súťaž recitátorov IV. kategórie v prednese poézie (MsKS)

 

16:00   Prehliadka a súťaž recitátorov V. kategórie v prednese poézie a prózy (MsKS)

 

19:00   Prehliadka a súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie mládeže a dospelých                   

              Zádrapky pri ZUŠ, Senica

              Edoardo Sanguineti – Franz Kafka: Traumdeutung

 

              DS DRIM pri ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra

              Dežo Ursiny − Jakub Ursiny − Ivan Štrpka: Modrý beh

 

              Divadelný súbor Alterna, Rimavská Sobota

  1.       A.    Žarnov − A. Sládkovič − E. Bondy − ľudová tvorivosť: Mŕtva zem

 

              Divadelný súbor Bebčina pri ZUŠ Štefana Baláža, Nová Dubnica

              Čo môžeme pre vás urobiť

 

Sobota 25. 6. 2016

 

08:30   Hodnotiaca diskusia o súťaži divadiel poézie (MsKS)

10:00   Hodnotiaca diskusia o súťaži recitátorov IV. a V. kategórie v umeleckom prednese (MsKS)

 

14:00   Poetické popoludnie - slávnostné vyhlásenie výsledkov a vystúpenie víťazov 62. Hviezdoslavovho Kubína (MsKS)