Preskočiť na obsah

Tvorivá dielňa storytellingu - rozprávania príbehov

(vzdelávacia súčasť 63. Hviezdoslavovho Kubína)

Hlavný organizátor: Národné osvetové centrum
Spoluorganizátor a miesto: Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Termín: 21. – 23. 6. 2017

Cieľ tvorivej dielne je
– rozvíjať osobnostné autorské a interpretačné možnosti účastníkov dielne,
– upozorniť na pôvodné prejavy, aktivity a formy slovesného a divadelného umenia,
– spoznávať formu storytellingu a vyskúšať si umelecké interpretačné možnosti rozprávania príbehov    
– ponúknuť a rozšíriť možnosti tvorivého narábania s čítaním, literatúrou a fantáziou
viac
prihláška na pobyt na 63. Hviezdoslavovom Kubíne – tvorivá dielňa Storytelling