Preskočiť na obsah

Hviezdoslavov Kubín 2017

Účastníci a program 63. Hviezdoslavovho Kubína
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne v dňoch 20. – 24. júna 2017.
Programová rada 63. Hviezdoslavovho Kubína sa stretla 16. mája 2017 v Národnom osvetovom centre v Bratislave a z návrhov organizátorov krajských prehliadok vybrala do programu a súťaže recitátorov I. – V. kategórie, recitačné kolektívy a divadlá poézie. Okrem výberu účastníkov schválila aj predbežný program celého podujatia.


propozície
hodnotiace kritériá
program
účinkujúci
tlačová správa
tvorivá dielňa storytellingu – rozprávania príbehov
pozvánka
63. HK INFO č. 1
63. HK INFO č. 2
63. HK INFO č. 3
63. HK INFO č. 4
výsledky v súťaži IV. a V. kategórie umeleckého prednesu poézie a prózy
výsledky v súťaži recitačných kolektívov a divadiel poézie mládeže, dospelých a detí