Preskočiť na obsah

Rok 2018

Program 64. Hviezdoslavovho Kubína

Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. – 23. júna v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, mal opäť bohatý a intenzívny program. Jeho súčasťou boli súťažné i nesúťažné vystúpenia recitátorov a súborov, sprievodné podujatia, aj vzdelávací program. Okrem odborných analýz vystúpení recitátorov a predstavení Národné osvetové centrum a MsKS ponúkli pre recitátorov a pedagógov aj tvorivú interpretačnú dielňu pod názvom Náš Hviezdoslav. Dokumentáciu a výsledky 64. Hviezdoslavovho Kubína si môžete pozrieť v prílohách.
Plagát
Pozvánka
Náš Hviezdoslav
INFO:
INFO 1 2018/20. 06. 2018
INFO 2 2018/21. 06. 2018
INFO 3 2018/22. 06. 2018
INFO 4 2018/23. 06. 2018

Hviezdoslavov Kubín 2018 - výsledky

Mená postupujúcich do Kubína sú už známe

Po skončení krajských súťažných prehliadok sa stretla dňa 17. mája 2018 programová rada 64. Hviezdoslavovho Kubína a poradný zbor pre umelecký prednes NOC. Na základe ich spoločného rozhodnutia postupujú na celoštátnu súťaž a prehliadku víťazi (1. miesta) v jednotlivých kategóriách a vybraní účastníci z 2. miest. Náhradníci na celoštátne kolo nepostupujú. V prípade neúčasti vybraných účinkujúcich a uvoľnenia miesta v súťaži alebo programe 64. Hviezdoslavovho Kubína budeme náhradníkov osobne kontaktovať.
I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória poézia
IV. kategória próza
V. kategória
Detské recitačné kolektívy
Divadlá poézie

Nový organizačný poriadok Hviezdoslavovho Kubína

Od januára 2018 začne platiť zmenený organizačný poriadok Hviezdoslavovho Kubína. Národné osvetové centrum ho upravilo podľa smerníc Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, ktoré naďalej ponecháva súťaž v kategórii A (smernica 23/2017 o súťažiach).
Organizačný poriadok

Hviezdoslavov Kubín 2018