Preskočiť na obsah

Zásady práce poradných zborov

Poradné zbory NOC

Poradný zbor pre ľudovú hudbu a spev:
Prof. PhDr. Oskar Elschek, CSc.
Mgr. Anna Derevjaniková, PhD.
Prof. Bernard Garaj, CSc.
PhDr. Andrea Jágerová
Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.
Mgr. Peter Obuch, PhD.
Mgr. Milan Rendoš

Poradný zbor pre ľudový tanec:
PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.
Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD.
Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.
Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.
PhDr. Martin Mešša, CSc.
Mgr. art. Barbora Morongová, PhD.
Mgr. art. Miroslava Palanová

Poradný zbor pre zborový spev
Prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., Bratislava
doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., Žilina
Mgr. Tatiana Švajková, PhD., Prešov
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD., Prievidza
Mgr. Eva Zacharová, Prešov
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, Banská Bystrica
Mgr. Vladimír Blaho, Bratislava
PaedDr. Martin Puhovich, PhD., Bratislava
Mgr. Jozef Kazán, Branč