Preskočiť na obsah

Celoštátne postupové súťaže, prehliadky a výstavy neprofesionálneho umenia

Rok 2018

1. Šaffova ostroha sólisti tanečníci v ľudovom tanci 25. 5. – 27. 5. Dlhé Klčovo
2. Vidiečanova Habovka hudobný folklór detí 16. 6. – 17. 6. Habovka
3. Nositelia tradícií folklórne skupiny 4. 8. – 5. 8. Zuberec
4. Zlatá priadka detská dramatická tvorivosť 23. 5. – 26. 5. Šaľa
5. Divadlo a deti dospelí hrajúci pre deti 31. 5. – 2. 6. Rimavská Sobota
6. FEDIM divadlo mladých 1. 6. – 3. 6. Tisovec
7. Belopotockého Mikuláš divadlo dospelých 7. 6. – 10. 6. Liptovský Mikuláš
8. Hviezdoslavov Kubín

umelecký prednes poézie a prózy, tvorba recitačných  kolektívov a divadiel poézie

20. 6. – 23. 6. Dolný Kubín
9. CINEAMA filmová tvorba 8. 6. – 10. 6. Nitra
10. Výtvarné spektrum výtvarná tvorba 7. 9. Trenčiansky hrad
11. AMFO fotografická tvorba 2. 11. – 4. 11. Nitra
12. Mládež spieva mládežnícke spevácke zbory 10. 5. – 12. 5. Rimavská Sobota
13. Strunobranie hudobné skupiny a sólisti 8. 6. – 9. 6. Tvrdošín
14. FestMlaDych detské a mládežnícke dychové  hudby 10. 11. – 11. 11. Dolná Súča

 

Rok 2019

1.  Pod Likavským hradom  detské folklórne súbory
2.  Vidiečanova Habovka  hudobný folklór dospelých
3.  Mládež spieva  detské spevácke zbory
4.  Lednické Rovne  malé dychové hudby

 

5.  Viva il canto spevácke zbory dospelých
6.  Divertimento musicale  inštrumentálna hudba

 

Rok 2020

1. 
 Tancuj, tancuj  choreografie folklórnych kolektívov