Preskočiť na obsah

Celoštátne postupové súťaže a prehliadky vyhlásené Národným osvetovým centrom

Národné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlasovateľom celoštátnych postupových a krajských postupových súťaží, prehliadok a výstav záujmovej umeleckej činnosti. Súťaže a prehliadky pozostávajú spravidla z troch stupňov: regionálneho, krajského a celoštátneho.
Zoznam všetkých celoštátnych postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti vyhlásených Národným osvetovým centrom z poverenia Ministerstva kultúry SR:

 

FOLKLÓR

1 Šaffova ostroha celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou 26. - 28. mája 2017 Dlhé Klčovo
2
Pod Likavským hradom
celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov 3. - 4. júna 2017
Liptovský Mikuláš, Likavka
3
Tancuj, tancuj
celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 11. - 12. novembra 2017
Liptovský Mikuláš

 

DIVADLO

1 Belopotockého Mikuláš celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých 8. - 11. júna 2017 Liptovský Mikuláš
2 Divadlo a deti celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti 1. -  4. júna 2017 Rimavská Sobota
3 FEDIM celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla mladých jún Tisovec
4 Zlatá priadka celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 25. - 28. mája 2017 Šaľa
5 Scénická žatva celoštátna súťaž a prehliadka divadelných súborov so zahraničnou účasťou 25. – 29. augusta 2017
Martin

 

UMELECKÝ PREDNES

1 Hviezdoslavov Kubín celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých 21. – 26. júna Dolný Kubín

 

FOTOGRAFIA, FILM, VÝTVARNÉ UMENIE

1 AMFO celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie 3. - 5. novembra 2017 Nitra
2 CINEAMA celoštátna postupová súťaž a  prehliadka amatérskej filmovej tvorby  9. - 11. júna 2017 Nitra
3 Výtvarné spektrum
 celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby  9. septembra 2017 Trenčín

 

HUDBA

1 Divertimento musicale celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej tvorby 16. – 18. júna 2017
Rimavská Sobota
2 Lednické Rovne celoštátna postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 16.- 18. júna 2017 Lednické Rovne
3 Mládež spieva celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov 8. - 10. júna 2017 Prievidza
4 Strunobranie celoštátna súťaž neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov 22. - 24. júna 2017
Nová Baňa
5 Vyšehrádske dni dychovej hudby celoštátna postupová súťaž a prehliadka veľkých a stredných dychových orchestrov október 2017
Považská Bystrica
6
Viva il canto
celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov (dospelí) 20. - 22. októbra 2017 Spišská Nová Ves, Smižany

 

Poznámka: Súťaže sú postupové. Na celoštátnu súťaž  vyhlasovanú Národným osvetovým centrom postupujú kolektívy z okresných kôl (organizovaných regionálnymi osvetovými strediskami, prípadne miestnymi kultúrnymi strediskami) a krajských kôl (organizovaných vybranými osvetovými/kultúrnymi strediskami) na základe odporúčania odborných porôt. Počet postupujúcich je ovplyvnený kapacitnými a finančnými možnosťami organizátorov. Zoznam obsahuje podujatia na rok 2017.