Preskočiť na obsah

Odbor informačno-komunikačných technológií a národných projektov

 

e-mail: kcsf@nocka.sk

Odbor informačno-komunikačných technológií
a národných projektov

Ing. Peter Dzunka, zastupujúci riaditeľ
E-mail: peter.dzunka@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 507

Mgr. Jana Bečkyová, odborná pracovníčka pre projektové činnosti
tel.: +421 2 204 71 510
e-mail: jana.beckyova@nocka.sk

 
Národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra
a registratúra

Peter Selecký, projektový manažér - garant
Tel.: 02/ 204 71 212
Mobil: +421 908 742 071
e-mail: peter.selecky@nocka.sk

Mgr. Richard Bednárik, právnik, Centrum pre autorské práva
tel.: +421 2 204 71 508
e-mail: richard.bednarik@nocka.sk

JUDr. Jana Bučková, asistentka právnika
tel.: +421 2 204 71 508
e-mail: jana.buckova@nocka.sk

Mgr. Lucia Fialeková, kurátorka
tel.: +421 2 204 71 203
e-mail: lucia.fialekova@nocka.sk

Mgr. Jana Jakušová, kurátorka
tel.: +421 2 204 71 511
e-mail: jana.jakusova@nocka.sk

Mgr. Linda Suchá, kurátorka
tel.: +421 2 204 71 511
e-mail: linda.sucha@nocka.sk

Mgr. Nina Turčanová, kurátorka
tel.: +421 2 204 71 203
e-mail: nina.turcanova@nocka.sk

Mgr. Filip Kováč, IT technik
tel.: +421 2 204 71 206
e-mail: filip.kovac@nocka.sk

Mgr. Ondrej Kerekeš, IT technik
tel.: +421 2 204 71 218
e-mail: ondrej.kerekes@nocka.sk

Ján Mráz, IT technik
tel.: +421 2 204 71 235
e-mail: jan.mraz@nocka.sk

Národný projekt Harmonizácia informačných systémov  

Peter Selecký, projektový manažér - garant
Tel.: 02/ 204 71 212
Mobil: +421 908 742 071
e-mail: peter.selecky@nocka.sk

Národný projekt Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra

Mgr. Tatiana Šišková, projektová manažérka
tel.: +421 2 204 71 204
mobil: 0918 716 068
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk

Mgr. Lucia Ditmarová, asistentka projektového manažéra
tel.: +421 2 204 71 204
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk

Mgr. Anna Medveďová Gašková, odborná pracovníčka - digitalizátorka
tel.: +421 2 204 71 204
e-mail: anna.gaskova@nocka.sk