Preskočiť na obsah

Centrum pre autorské práva (CPAP) je organizačnou súčasťou Národného osvetového centra s odborným zameraním na riešenie právno-technických aspektov digitalizačného procesu. Cieľom ja analýza právnej ochrany jednotlivých kultúrnych objektov za účelom určenia možnosti ich ďalšieho použitia, primárne sprístupnením verejnosti prostredníctvom vytvoreného centrálneho portálu kultúrneho dedičstva Slovenska - slovakiana.sk.

CPAP vzniklo ako výstup projektu Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR) a svojou činnosťou napomáha dosahovanie ochrany autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom pri digitalizácii a sprístupňovaní digitálneho kultúrneho dedičstva verejnosti. V rámci svojej agendy zabezpečuje viaceré odborné úlohy metodického aj praktického charakteru spočívajúce v riešení konkrétnych licenčných vzťahov.

Aktuálne informácie o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti nájdete na www.opis.culture.gov.sk a www.opis.gov.sk.