Preskočiť na obsah

Regionálne osvetové strediská

Banská Bystrica

Stredoslovenské osvetové stredisko
Dolná 35
975 25  Banská Bystrica

Riaditeľka: Mária Palúchová
Telefón: 048/415 3591, 048/412 5206
Fax: 048/4125 122
e-mail: paluchova@sosbb.sk, sosbb@sosbb.sk
web-stránka: www.sosbb.sk

Banská Štiavnica

Pohronské osvetové stredisko – pracovisko Banská Štiavnica
Námestie svätej Trojice 7
969 01 Banská Štiavnica

Samostatná odborná zamestnankyňa detašovaného pracoviska
Banská Štiavnica: Mgr. Mária Petrová
Tel.: 0915 819 989
e-mail: petrova@osvetaziar.sk

Bardejov

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Rhodyho 6
085 01 Bardejov

Riaditeľ: Mgr. art. Juraj Bochňa
Telefón: 054/4722 275
Fax: 054/4724 593
e-mail: hosbardejov@gmail.com
web-stránka: www.hosbardejov.sk

Abova

Kultúrne centrum Abova
Bidovce 206
044 45 Bidovce

Riaditeľ: Mgr. Tomáš Oravec, PhD.
Telefón 055/6965 807, 0917 525 677
e-mail: kultura.abova@vucke.sk
web-stránka: www.kulturaabova.sk

Čadca

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca

Riaditeľka: Mgr. Silvia Petreková
Telefón: 041/4331 253
Fax: 041/4331 250
e-mail: silvia.petrekova@vuczilina.sk, osvetaca@stonline.sk
web-stránka: www.kultura.e-kysuce.sk

Dolný Kubín

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
ul. Bysterecká 1263/55
026 01  Dolný Kubín – Veľký Bysterec

Riaditeľ: PhDr. Miroslav Žabenský
Telefón: 043/5864 978, 043/5864 928
Fax: 043/5864 928
e-mail: osvetadk@osvetadk.sk, zabensky@osvetadk.sk
web-stránka: www.osvetadk.sk

Dunajská Streda

Žitnoostrovské osvetové stredisko
ul. Biskupa Kondého 10
929 01 Dunajská Streda

Riaditeľka: Mgr. Jana Svetlovská
Telefón: 031/552 2762

Fax: 031/552 4792

mobil: 0911/275204

e-mail: zosds@zupa-tt.sksvetlovska.jana@zupa-tt.sk

web-stránka: www.osvetads.sk

Galanta

Galantské osvetové stredisko
Bratislavská 1458/71
924 01  Galanta

Riaditeľka: Mgr. Margita Knappová
tel.: +421/31/780 26 21
fax.: +421/31/780 26 21
e-mail: osveta_galanta@zupa-tt.sk
web-stránka: www.osvetaga.zupa-tt.sk

Humenné

Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody č. 1
066 01 Humenné

tel./fax: 057/775 2240
e-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk,
            sekretariat@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk

web-stránka: www.muzeumhumenne.sk

Riaditeľ: Mgr. Vasil Fedič
e-mail: riaditel@muzeumhumenne.sk
            riaditel@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk

Oddelenie osvetovej činnosti
Ing. Ján Duplák
vedúci oddelenia osvetovej činnosti
tel./fax: 057/788 2680
mobil: 0905 875 470
e-mail: osveta.he@stonline.sk

Komárno

Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petöfiho ul. 2, P. O. Box 159
945 01 Komárno

Riaditeľka: Mgr. Viera Vlčková
Telefón: 035/7603 783
Mobil: 0918 940 649
e-mail: riaditel@ros-komarno.sk
web-stránka: www.ros-komarno.sk

Kráľovský Chlmec

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Boľská 41
077 01 Kráľovský Chlmec

Riaditeľka: PaedDr. Gabriela Zvolenská
tel.: 056/6321 620
mobil: 0918 624 163
e-mail: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com
web-stránka: www.kcmap.sk

Levice

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
ul. Františka Hečka 25
934 47 Levice

Riaditeľka: Mgr. Alžbeta Sádovská
Telefón: 036/6316 667
mobil: 0918 949353
e-mail: sadovska@roslevice.sk, bsadovska@gmail.com
web-stránka: www.roslevice.sk

Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš

Riaditeľka: Mgr. art. Miroslava Palanová
tel.: 044/5522 981, 044/5522 389 riaditeľka
mobil: 0905 832 950
fax: 044/5522 981
e-mail: osvetalm@vuczilina.sk, mpalanova@vuczilina.sk
web: www.lks.sk

Lučenec

Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2
984 01 Lučenec

Riaditeľ: Mária Ambrušová
tel.: 047/4512 703, 047/4331 534
fax:  047/4512 703
e-mail: noslc@noslc.sk
web: www.noslc.sk

Martin

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
ul. Divadelná 656/3, P.O.Box 104
036 01 Martin

Riaditeľka: Mgr. Nataša Petrová
tel.: 043/4133 153, 043/4132 394
mobil: 0917 494 708
e-mail: riaditel@tks.sk
web: www.tks.sk

Michalovce

Zemplínske osvetové stredisko
Gorkého 1
071 01  Michalovce

Riaditeľka: Mgr. Eva Raffayová
tel.: 056/6441 348, 056/6882 085
mobil: 0918 908 310
fax: 056/6421 590
e-mail: zos@zosmi.sk, riaditelka@zosmi.sk, raffayova.eva@post.sk
web: www.zosmi.sk 

Modra

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná ulica 20
900 01  Modra

Riaditeľka: PhDr. Anna Píchová
Telefón: 033/6433 489, 033/6433 705
Fax: 033/6433 489
e-mail: moska@moska.sk
web-stránka: www.moska.sk

Moldava nad Bodvou

Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria
Hlavná 52
045 01 Moldava nad Bodvou

Ďalšie pracoviská kultúrneho centra:
Hvezdáreň a planetárium, Štóska 174, 044 25 Medzev
Ulička remesiel, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice

Riaditeľ: MA Michal Kupec
tel.: 055/6714 592
mobil:0917 529 349
e-mail: riaditel@kcubar.sk
web: www.kcubar.sk

Myjava

Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01  Myjava

Riaditeľka: Mgr. Viera Feriancová
tel.: 034/6213 252
mobil: 0918 968 706, 0905 589 160
e-mail: viera.feriancova@ctk.tsk.sk, lenka.konecna@ctk.tsk.sk
web: www.ctkmyjava.sk

Nitra

Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3
949 01  Nitra

Riaditeľka: Mgr. Daniela Gundová
tel.: 037/6531 544, 037/6531 546
mobil: 0911 221 466
fax:  037/6531 546
e-mail: kosnr@kosnr.sk, daniela.gundova@kosnr.sk
web-stránka: www.kosnr.sk

Nové Zámky

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
ul. SNP 32
940 62  Nové Zámky

Riaditeľka: PhDr. Marta Šimo-Svrčeková
tel.: 035/6420 265
mobil: 0911 901348, 0918683326
fax: 035/6420 265
e-mail: rosnz@rosnz.sk
web: www.rosnz.sk   

Poprad

Podtatranské osvetové stredisko
Sobotské nám. č. 1729/4
058 01  Poprad – Spišská Sobota

Riaditeľ: PaedDr. Peter Šuca
tel.fax: 052/7732 140
tel.: 052/7722 466, 052/7789 365
mobil: 0911 434 702, 0911 434 703
e-mail: osvetapp@stonline.sk
web: www.osvetapoprad.sk

Považská Bystrica

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ul. slovenských partizánov 1132/52
017 01  Považská Bystrica

Riaditeľka: Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321 367
mobil: 0901 918 815
fax: 042/4323 574
e-mail: pospb@pospb.sk
web: www.pospb.sk

Prešov

DJZ Šarišské osvetové stredisko Prešov
Námestie legionárov 6
081 61  Prešov

Divadlo Jonáša Záborského
Útvar osvetovej činnosti
Riaditeľ: Mgr. Ján Hanzo
tel.: 051/7762 191, 051/7724 749, 051/7734 187
fax: 051/7562 197
e-mail: riaditeľ@djz.sk, osveta@djz.sk
web: djzosvetapresov.weebly.com

Prievidza

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01  Prievidza

Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Húsková
tel.: 046/5121 810
mobil: 0901 918 820
e-mail: info@rkcpd.sk, ludmila.huskova@rkcpd.sk
web: www.rkcpd.sk

Rimavská Sobota

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5
979 01  Rimavská Sobota

Riaditeľka: Mgr. Darina Kišáková
Telefón: 047/5631 095, 047/5621 222, 0910 981783
Fax: 047/5621 222
e-mail: gmos@rsnet.sk
web-stránka: www.gmos.sk

Rožňava

Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8
048 01 Rožňava

Riaditeľka: Mgr. Helena Novotná
Telefón: 058/7323 650
Fax: 058/7341 390
e-mail: gos@gos.sk, director@gos.sk
web-stránka: www.gos.sk

Senica

Záhorské osvetové stredisko
Vajanského 19/5
905 01  Senica

Riaditeľka: RNDr. Ľubica Krištofová
tel: +421 34 651 37 40
e-mail: zos@zupa-tt.sk
web-stránka: www.osveta-senica.sk

Sobrance

Zemplínske osvetové stredisko
– detašované pracovisko Sobrance

Šafárikova 23
073 01 Sobrance

Telefón: 056/6521 145

Mgr. Erika Demčáková

PhDr. Alena Timková

e-mail: sobrance@zosmi.sk

web-stránka: www.zosmi.sk

Spišská Nová Ves

Spišské osvetové stredisko
Zimná ul. č. 47
052 01  Spišská Nová Ves

Riaditeľka: Mgr. Vladimíra Barbuščáková
Telefón: 053/4424 092 (riaditeľ), 053/4425 250 (ústredňa)
Fax: 053/4424 092
e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk , spisos@stonline.sk
web-stránka: www.osvetasnv.sk

Stará Ľubovňa

Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. Generála Štefánika 5
064 01  Stará Ľubovňa

Riaditeľ: Ing. Martin Karaš
Telefón: 052/4323 923, 0917 451542
Fax: 052/4323 923
e-mail: osvetasl@nextra.sk
web-stránka: www.osvetalubovna.sk

Svidník

Podduklianske osvetové stredisko
Sov. hrdinov 160/74
089 01  Svidník

Riaditeľka: PhDr. Mária Pajzinková
Telefón: 054/7521 068
Fax: 054/7521 507
e-mail: pos@svitel.sk
web-stránka: www.osveta.sk

Topoľčany

Tribečské osvetové stredisko
Stummerova 385/16
955 01 Topoľčany

Riaditeľ: Mgr. Július Krajčík
Telefón: 038/5323 012, 038/5321 064 – sekr. riaditeľa
Fax: 038/5321 064 – sekr. riaditeľa
e-mail: toposveta@toposveta.sk
web-stránka: www.toposveta.sk

Trebišov

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
ul. SNP 1049/76
075 01  Trebišov

Poverená vedením: Emília Vitková
Telefón: 056/6725 620, 056/6722 781
Fax: 056/6722 783
e-mail: reg.osvet.stred.tv@stonline.sk, emilia.vitkova@muzeumtv.sk

riaditeľka múzea:
Mgr. Beáta Kerešťanová
telefón: +421 56 6722234
web-stránka: www.muzeumtv.sk

Trenčín

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Poverená vedením: Ing. Mgr. Žaneta Matúšová

Telefón: 032/6555 320, 0901 918 805
Fax: 032/6555 330
e-mail: osveta@tnos.tsk.sk, zaneta.matusova@tnos.sk
web-stránka: www.tnos.sk

Trnava

Trnavské osvetové stredisko
Bratislavská 27
917 02 Trnava

Riaditeľka: Mgr. Anna Pekárová
Telefón: 033/5511 187, 033/5511 537, 0902 469 088
Fax: 033/5511 537
e-mail: osveta.tt@zupa-tt.sk
web-stránka: www.osvetatt.sk

Veľký Krtíš

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko
Nám. A. H. Škultétyho 35
990 01  Veľký Krtíš

Riaditeľka: Mgr. Ivana Lešková
Telefón: 047/4831 746
Fax: 047/4831 746
e-mail: hios@h-ios.sk
          riaditel@h-ios.sk
odborní pracovníci: 047/4831465
web-stránka: www.h-ios.sk

Vranov nad Topľou

Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídl. 1. mája 74
093 01 Vranov nad Topľou

Riaditeľka: Mgr. Anna Gdovinová
Telefón: 057/4422 871, 057/4423838
Fax: 057/4423 838
e-mail: hzos@stonline.sk

web-stránka: www.osvetavranov.sk

Zvolen

Podpolianske osvetové stredisko
Bystrický rad 1
960 26  Zvolen

Riaditeľ: PhDr. Igor Danihel
Telefón: 045/5331659, 045/5335093
Fax: 045/5324943
e-mail:igor.danihel@osvetazvolen.sk,
riaditel@osvetazvolen.sk
e-mail: osvetazvolen@osvetazvolen.sk
web-stránka: www.osvetazvolen.sk

Žiar nad Hronom

Pohronské osvetové stredisko
Duklianskych hrdinov 21
965 01  Žiar nad Hronom

Riaditeľka: Mgr. Helena Žňavová
Telefón: 045/6781 301, mobil: 0905 215 848, 0908934403
Fax: 045/6781 311
e-mail: osveta@osvetaziar.sk
web-stránka:www.osvetaziar.sk

Žilina

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný Val 20
011 82  Žilina

Riaditeľ: PhDr. Soňa Řeháková
Telefón: 041/5625 956
Fax: 041/5621 942
e-mail: ros@vuczilina.sk
web-stránka: www.krkszilina.sk