Preskočiť na obsah

Oddelenie celoštátnych festivalov

Folklórny festival Východná
Mgr. Ľudmila Iványiová
e-mail: ludmila.ivanyiova@nocka.sk
tel.: 02/ 204 71 254

Divadelný festival Scénická žatva
Mgr. art. Martina Majerníková Koval
e-mail: martina.koval@nocka.sk
tel.: 02/ 204 71 244