Preskočiť na obsah

Kancelária generálneho riaditeľa

Magdaléna Hortaiová
e-mail: sekretariat@nocka.sk
tel.:+421/2/204 71 202

Personalistka
Mgr. Aneta Oborilová
e-mail: aneta.oborilova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 220

Právnička
Bc. Katarína Ťapajnová
e-mail: katarina.tapajnova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 211