Preskočiť na obsah

Kontakty

Národné osvetové centrum


Sídlo organizácie
Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1

IČO: 00164615
web-stránka: www.nocka.sk
poskytovanie informácií verejnosti - e-mail: nocka@nocka.sk

sprístupňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - e-mail: nocka@nocka.sk

 

Podateľňa
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava 1
4. poschodie č. d. 407

Úradné hodiny: pondelok - piatok 9:00 – 14:00 hod.
E-mail: podatelna@nocka.sk, nocka@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 202
Fax: 02/ 204 71 120

vrátnica - tel.: 02/204 71 200

 

Generálny riaditeľ
Ing. Jaroslav Mendel
E-mail: riaditel@nocka.sk, jaroslav.mendel@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 201

Sekretariát generálneho riaditeľa

Ing. Hana Karabínová
vedúca sekretariátu
E-mail: hana.karabinova@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 227

Magdaléna Hortaiová
E-mail: sekretariat@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 202

Odbor záujmovej umeleckej činnosti
Mgr. art. Andrej Kotlárik, riaditeľ
E-mail: andrej.kotlarik@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 255

Odbor vzdelávacej a edičnej činnosti
PhDr. Veronika Vasilová, PhD., riaditeľka
E-mail: veronika.vasilova@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 236

Oddelenie vzdelávania
PhDr. Svetlana Chomová, PhD., vedúca
E-mail: svetlana.chomova@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 234

Oddelenie redakcie a webovej stránky
Zuzana Račková, vedúca
E-mail: zuzana.rackova@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 221

Odbor výskumu a štatistiky kultúry
Mgr. Dana Pietsch, riaditeľka
E-mail: dana.pietsch@nocka.sk
tel.: +4212 204 71 229
mobil: +421 918 716 008

Odbor ekonomiky a správy majetku
Ing. Eva Trnovská, riaditeľka
E-mail: eva.trnovska@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 207

Oddelenie ekonomiky
Ing. Ľudmila Slaninková, vedúca
E-mail: ludmila.slaninkova@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 239

Oddelenie správy majetku
Mgr. Milan Šípoš, vedúci
E-mail: milan.sipos@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 256

Odbor informačno-komunikačných technológií
a národných projektov

Ing. Peter Dzunka, zastupujúci riaditeľ
E-mail: peter.dzunka@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 507

Právny referát
JUDr. Katarína Salomonová
E-mail: katarina.salomonova@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 211

Personálny referát
Ing. Zuzana Nýblová
E-mail: zuzana.nyblova@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 220

Multifunkčné kultúrne centrum V-klub
Mgr. Mariana  Dobrotová
E-mail: mariana.dobrotova@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 217

Vladimír Čulík
E-mail: vladimir.culik@nocka.sk
Tel.: 02/ 204 71 222

 

Európsky kontaktný bod
Želmíra Gerová
E-mail: zelmira.gerova@europapreobcanov.sk
Tel.: 02/ 204 71 291