Preskočiť na obsah

Národná osveta 2/2017

Národná osveta 2/2017OBSAH

rozhovor
Poslanie zostáva, názov a forma sa dajú zmeniť

Pred nástupom do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra sa Jaroslav Mendel zaoberal tým, ako čo najlepšie uchovať minulosť pre budúcnosť. Ako aj v tomto kontexte vníma úlohu osvety?

kreatívny priemysel
Kreatívne posuny v pôsobení kultúrnych inštitúcií

V riadení kultúrnych organizácií sa už aj na Slovensku začínajú uplatňovať kreatívne koncepty. Jednou z organizácií, ktoré začali s uplatňovaním kreatívneho prístupu medzi prvými, je Ústredie
ľudovej umeleckej výroby.

profil
Štefan Nosáľ

Na folkloristu, choreografa, tanečníka prog. Štefana Nosáľa spomínajú jeho kolegovia – folkloristi a niekdajší spolupracovníci.

metodické listy
Ako písať film

Francúzsky režisér René Clair hovorí, že film sa robí podobne, ako sa stavia dom. Začíname tým, že si povieme, aký dom potrebujeme, kde bude stáť a niekoľkými čiarami aj nakreslíme, ako by mal vyzerať. Potom projektujeme. Treba sa vyvarovať príliš krásnych slov a dobre postavených viet. Scenárista nesmie napísať nič, čo divák neuvidí.

výročie
Šachová partia Miroslava Válka

Zostarli básne Miroslava Válka? Ako vnímame jeho poéziu a politickú kariéru dnes? Treba vždy spolu s umeleckou tvorbou hodnotiť aj charakter autora? Aj na tieto témy sa snažila odpovedať diskusia pri príležitosti 90. výročia narodenia tohto vynikajúceho slovenského básnika a zároveň rozporuplnej osobnosti.

analýza
Prečo slovenská dychovka stráca dych

V súčasnosti, keď sa aj v oblasti hudby a záujmovej umeleckej činnosti preferujú viac populárno-zábavné žánre pred vážnejšími koncertnými, sa činnosť veľkých dychových orchestrov na Slovensku utlmuje.

odporúčame
Edícia Čo je nové? – instantný pohľad na súčasnú vedu

Technologický vývoj sa prejavil aj v odboroch ako estetika a vzdelávanie. Hoci tieto informácie netrhajú rekordy čítanosti, mali by si zaslúžiť pozornosť všetkých uvedomelých.

Národná osveta 1/2017

 

Obsah
dotácie
Kultúra národnostných menšín bude o rok bohatšia
Ministerstvo kultúry postupne zjednocuje systém podpory kultúry a umenia. Tento rok vláda schválila aj vznik 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ako bude fungovať?
Dotačný fond a celoštátne súťaže: hľadá sa dohoda
Zhodnotenie fungovania Fondu na podporu umenia z pohľadu členky odbornej komisie posudzujúcej projekty 
krajských a celoštátnych postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti.
dotácie / anketa
Gemerskí osvetári získali viac ako 31 000 eur
Skúsenosti osvetových stredísk a kultúrnych centier s podprogramom Úradu vlády SR Kultúra národnostných 
menšín.
metodické listy
Bez cvičenia niet tancovania
Metodické listy zamerané na začiatok práce s detským kolektívom sú určené vedúcim súborov nefolklórnych 
tancov.
analýza
Je to len zábava
Vývoj, stav a smerovanie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku analyzuje doc. MgA. Marcela Plítková, 
ArtD., scenáristka, režisérka krátkometrážnej tvorby.
odporúčame
Dom, v ktorom sa tancuje
Knižných publikácií venovaných folklorizmu, hlavne jeho najväčšiemu odvetviu – folklórnej záujmovej 
činnosti, menovite pestrej palete tanečných súborov, je pramálo. Výnimkou je kniha rozhovorov s 
choreografom Vladimírom Urbanom.
výročie
Reformácia a osveta sa navzájom podporili
Protest, ktorý sa začal pred 500 rokmi, keď Martin Luther pribil na bránu zámockého chrámu vo Wittenbergu 
95 pripomienok kritizujúcich cirkev, vyústil nielen do vzniku novej cirkvi. Reformácia zároveň prispela k 
šíreniu osvety.
95 téz Martina Luthera proti odpustkom
Takmer všetci o nich vedia, ale málokto ich čítal. Čím vlastne Luther pobúril cirkev, ale na druhej strane získal 
sympatie veriacich?

Obálka Národnej osvety 1/2017Obsah

dotácie

Kultúra národnostných menšín bude o rok bohatšia
Ministerstvo kultúry postupne zjednocuje systém podpory kultúry a umenia. Tento rok vláda schválila aj vznik 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ako bude fungovať?

Dotačný fond a celoštátne súťaže: hľadá sa dohoda
Zhodnotenie fungovania Fondu na podporu umenia z pohľadu členky odbornej komisie posudzujúcej projekty 
krajských a celoštátnych postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti.

dotácie / anketa
Gemerskí osvetári získali viac ako 31 000 eur
Skúsenosti osvetových stredísk a kultúrnych centier s podprogramom Úradu vlády SR Kultúra národnostných 
menšín.

metodické listy
Bez cvičenia niet tancovania
Metodické listy zamerané na začiatok práce s detským kolektívom sú určené vedúcim súborov nefolklórnych 
tancov.analýzaJe to len zábavaVývoj, stav a smerovanie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku analyzuje doc. MgA. Marcela Plítková, ArtD., scenáristka, režisérka krátkometrážnej tvorby.

odporúčame
Dom, v ktorom sa tancuje
Knižných publikácií venovaných folklorizmu, hlavne jeho najväčšiemu odvetviu – folklórnej záujmovej činnosti, menovite pestrej palete tanečných súborov, je pramálo. Výnimkou je kniha rozhovorov s choreografom Vladimírom Urbanom.

výročie
Reformácia a osveta sa navzájom podporili
Protest, ktorý sa začal pred 500 rokmi, keď Martin Luther pribil na bránu zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 pripomienok kritizujúcich cirkev, vyústil nielen do vzniku novej cirkvi. Reformácia zároveň prispela k šíreniu osvety.

95 téz Martina Luthera proti odpustkom

Takmer všetci o nich vedia, ale málokto ich čítal. Čím vlastne Luther pobúril cirkev, ale na druhej strane získal sympatie veriacich?