Preskočiť na obsah

Národná osveta 1/2017

 

Obsah
dotácie
Kultúra národnostných menšín bude o rok bohatšia
Ministerstvo kultúry postupne zjednocuje systém podpory kultúry a umenia. Tento rok vláda schválila aj vznik 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ako bude fungovať?
Dotačný fond a celoštátne súťaže: hľadá sa dohoda
Zhodnotenie fungovania Fondu na podporu umenia z pohľadu členky odbornej komisie posudzujúcej projekty 
krajských a celoštátnych postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti.
dotácie / anketa
Gemerskí osvetári získali viac ako 31 000 eur
Skúsenosti osvetových stredísk a kultúrnych centier s podprogramom Úradu vlády SR Kultúra národnostných 
menšín.
metodické listy
Bez cvičenia niet tancovania
Metodické listy zamerané na začiatok práce s detským kolektívom sú určené vedúcim súborov nefolklórnych 
tancov.
analýza
Je to len zábava
Vývoj, stav a smerovanie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku analyzuje doc. MgA. Marcela Plítková, 
ArtD., scenáristka, režisérka krátkometrážnej tvorby.
odporúčame
Dom, v ktorom sa tancuje
Knižných publikácií venovaných folklorizmu, hlavne jeho najväčšiemu odvetviu – folklórnej záujmovej 
činnosti, menovite pestrej palete tanečných súborov, je pramálo. Výnimkou je kniha rozhovorov s 
choreografom Vladimírom Urbanom.
výročie
Reformácia a osveta sa navzájom podporili
Protest, ktorý sa začal pred 500 rokmi, keď Martin Luther pribil na bránu zámockého chrámu vo Wittenbergu 
95 pripomienok kritizujúcich cirkev, vyústil nielen do vzniku novej cirkvi. Reformácia zároveň prispela k 
šíreniu osvety.
95 téz Martina Luthera proti odpustkom
Takmer všetci o nich vedia, ale málokto ich čítal. Čím vlastne Luther pobúril cirkev, ale na druhej strane získal 
sympatie veriacich?

Obálka Národnej osvety 1/2017Obsah

dotácie

Kultúra národnostných menšín bude o rok bohatšia
Ministerstvo kultúry postupne zjednocuje systém podpory kultúry a umenia. Tento rok vláda schválila aj vznik 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ako bude fungovať?

Dotačný fond a celoštátne súťaže: hľadá sa dohoda
Zhodnotenie fungovania Fondu na podporu umenia z pohľadu členky odbornej komisie posudzujúcej projekty 
krajských a celoštátnych postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti.

dotácie / anketa
Gemerskí osvetári získali viac ako 31 000 eur
Skúsenosti osvetových stredísk a kultúrnych centier s podprogramom Úradu vlády SR Kultúra národnostných 
menšín.

metodické listy
Bez cvičenia niet tancovania
Metodické listy zamerané na začiatok práce s detským kolektívom sú určené vedúcim súborov nefolklórnych 
tancov.analýzaJe to len zábavaVývoj, stav a smerovanie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku analyzuje doc. MgA. Marcela Plítková, ArtD., scenáristka, režisérka krátkometrážnej tvorby.

odporúčame
Dom, v ktorom sa tancuje
Knižných publikácií venovaných folklorizmu, hlavne jeho najväčšiemu odvetviu – folklórnej záujmovej činnosti, menovite pestrej palete tanečných súborov, je pramálo. Výnimkou je kniha rozhovorov s choreografom Vladimírom Urbanom.

výročie
Reformácia a osveta sa navzájom podporili
Protest, ktorý sa začal pred 500 rokmi, keď Martin Luther pribil na bránu zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 pripomienok kritizujúcich cirkev, vyústil nielen do vzniku novej cirkvi. Reformácia zároveň prispela k šíreniu osvety.

95 téz Martina Luthera proti odpustkom

Takmer všetci o nich vedia, ale málokto ich čítal. Čím vlastne Luther pobúril cirkev, ale na druhej strane získal sympatie veriacich?