Preskočiť na obsah

Výsledky 10. ročníka súťaže Hodžov novinový článok 2017

Ako zostať sám sebou - zachovať korene
10. ročník súťaže Hodžov novinový článok

Porota:
Pavol Kršák (predseda poroty)
Etela Hessová
Eleonóra Petrovičová
Zuzana Račková
Alica Šimková
Milena Sokolová
Katarína Kanková

Odborný garant súťaže:

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.,
riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Zoznam ocenených prác:


MIMORIADNE CENY

Cena riaditeľa Ústavu politických vied SAV
Motošická Kristína, ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč
Cena starostu obce Sučany
Húska Samuel, ZŠ SNP, Partizánska 13, Sučany
ZLATÉ PÁSMO
1. miesto
Jurčo Patrik, Gymnázium Topoľčany, Jacovce
2. miesto
Melcherová Katarína, Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. miesto
Tomková Antónia, ZŠ Bernolákova ul. 1061, (3. miesto)            
Ďalší umiestnení v zlatom pásme:

Čulák Martin, SKŠ – ZŠ Sv. Svorada a Benedikta, Nitra
Hochelová Zuna, Gymnázium Grosslingová, Bratislava
Kolcunová Soňa, Gymnázium Vranov nad Topľou
Svetlík Darko, Základná škola mladých pokolení Kovačica, Srbsko
Veselovská Simona, ZŠ Turie    
STRIEBORNÉ PÁSMO
Cvrkalová Anna, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava
Doláková Ema, SKŠ – ZŠ Sv. Svorada a Benedikta, Nitra
Gáliková Mariena, Základná škola mladých pokolení Kovačica, Srbsko
Horňáček Roman, ZŠ Černyševského 8, Bratislava
Chalupová Valentína, Základná škola mladých pokolení Kovačica, Srbsko
Kopaničáková Karolína, ZŠ Francisciho 11, Levoča
Kušniráková Katarína, Spojená ZŠ Štúrova, Spišská Stará Ves
Melichová Martina, Gymnázium Detva
Valaštíková Dominika, Súkromné bilingválne gymnázium, Ružomberok
Vančo Teodor, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava
BRONZOVÉ PÁSMO
Droják Michal, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava
Gogová Laura Nicol, Gymnázium Topoľčany
Grígerová Nikola, ZŠ s MŠ, Školská ul., Turčianske Teplice
Horňáková Sophia, Gymnázium Alejová, Košice
Karelová Viktória, Spojená škola Tilgnerova, Karlova Ves
Leoca Daniela, Lýceum J. G. Tajovského, Nadlac, Rumunsko
Martišková Magdaléna, Gymnázium Topoľčany
Šašová Kristína, ZŠ Mierová, Želiezovce
Špinerová Lívia, Gymnázium Hubeného, Bratislava
Vidiečan Ľuboš, Gymnázium Detva

ČESTNÉ UZNANIA
Čajan Marián, Lýceum J. G. Tajovského, Nadlac, Rumunsko
Legíň Gregor, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko
Horváthová Annamária, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko
Králiková Klaudia-Rut, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko
Spišiaková Mariana, ZŠ Ľudovíta Štúra, Modra

Ako zostať sám sebou – zachovať korene

V rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu predseda vlády SR, sa aj tento rok uskutoční celoslovenská súťaž pre žiakov a študentov vo veku 13 –15 rokov Hodžov novinový článok 2017. Vyhlasujú ju ZŠ s MŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ul. 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom.
O víťazoch súťaže na tému Ako zostať sám sebou – zachovať korene bude rozhodovať porota zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov. Najlepšie práce budú ohodnotené zaradením do zlatého, strieborného a bronzového pásma a uverejnené v zborníku zo súťaže. Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na webových stránkach www.nocka.sk a www.zsmh.sk po slávnostnom vyhodnotení.
Mottom 10. ročníka sú slová profesora Štefana Nosáľa, choreografa, tanečníka, režiséra, pedagóga a zakladateľa umeleckého súboru Lúčnica:
„Piesne, tance a hudba našich dedov nevznikali nikdy na objednávku, ale vychádzalo im to spontánne priamo z duše... mali by sme si uvedomiť, akým veľkým bohatstvom pre náš národ je naša folklórna tradícia. Je to zdravý základ našej bohatej kultúry. Mali by sme si ju chrániť, strážiť, rozvíjať ju ako živý poklad, ktorý nám tu zanechali naši praotcovia. Tak, ako to robia všetky kultúrne národy... nadväzujú na to, čo už dobré dosiahli, stavajú jednu vrstvu na druhú, kladú tehlu k tehle, berú život ako stavbu. Ale my máme po každom zvrate priam vnútorné nutkanie všetko zbúrať. Je naozaj vyčerpávajúce, ak jedna generácia niečo dobré vytvorila a vybudovala a chce nezištne nasledujúcej generácii odovzdať svoju skúsenosť – a tá takúto nezištnosť, skrátka, odmietne. Je to demoralizujúce a pôsobí to na spoločnosť rozkladne. Takéto správanie považujem za vnútorné slovenské barbarstvo. Nemôžeme si predsa stále pod sebou píliť konáre, na ktorých sedíme... Ja by som bol rád, keby sme sa dáko vedeli zorientovať, že čo je dobré a čo nie, aj z toho nášho, ale aj z toho, čo zvonku chodí. A aby sme zostali tým, čím sme, kde máme korene.“
Prosíme všetkých učiteľov, aby pri oznamovaní témy svojim žiakom a študentom pomohli priblížiť aj osobnosť autora uvedených citátov s využitím audiovizuálnych záznamov dostupných na internete. Cieľom súťaže je, aby sa žiaci a študenti inšpirovali životom a tvorbou významných osobností, ktoré by mali byť pre nás príkladom hodným nasledovania. A Štefan Nosáľ nespochybniteľne medzi takéto osobnosti patrí. Svojím životom a prácou zanecháva hlbokú stopu v našej národnej kultúre a v životoch tisícov konkrétnych ľudí, s ktorými za vyše 60 rokov profesionálneho života pracoval, žil a tvoril. Celý život pracoval s mladým kolektívom a je obdivuhodné, ako dokázal mladých strhnúť svojou prirodzenosťou a otvorenosťou, charakterom a skromnosťou, ako im vedel načúvať, chápať ich a zachovať si prirodzenú autoritu. Z takejto symbiózy vzniklo jedno vzácne zoskupenie s názvom Lúčnica, ktorému tlieskajú nadšení diváci po celom svete a sme naň právom hrdí. Je vzorom aj pre nás – slovenských učiteľov. O svojej práci s mladými hovorí: „Teší ma úspech, ale snažím sa byť skromný. Úspech je zradný. Človek zažíva aj chvíle, keď sa nedarí, a aj chvíle úzkosti. Snažím sa porozumieť najmä mladým. Tiež si pamätám, akú drzosť som mal, keď som bol mladý, že veľký divadelník Ján Borodáč, zakladateľ Slovenského národného divadla, zvykol hovoriť: ,keď sme boli my mladí, tak sme to robili takto a takto‘, tak som na jednom pléne vstal a povedal som – pán profesor, ale teraz sme mladí my a my to chceme robiť takto. Od mladých sa dá veľa naučiť. A som rád, že aj ja som ich vedel získať a naučiť kráse. Tomu som vlastne zasvätil celý život.“
Zdroj: Štefan Nosáľ: Čo je dobré, je dobré. Sme.sk 6. február 2017. Dostupné na internete: https://www.sme.sk/c/4186739/stefan-nosal-co-je-dobre-je-dobre
Podmienky súťaže:
1. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: sutaz@zsmh.sk.
2. Termín doručenia prác: najneskôr do 20. 4. 2017.
3. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov
4. Maximálny počet prác z jednej školy: 5
5. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
6. Kontaktné údaje v záhlaví práce musia obsahovať:
meno a priezvisko súťažiaceho,
vek a navštevovaný ročník,
názov a presnú adresu navštevovanej školy,
e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy.
7. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13 – 15 rokov (základné a stredné školy na Slovensku a v zahraničí, t. j. 7. – 9. ročník ZŠ, osemročné gymnáziá a 1. ročník gymnázií a stredných škôl).