Preskočiť na obsah

Vyššie územné celky

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
predseda: Ing. Mgr. Marián Kotleba
telefón: 048/ 4325600
e-mail: marian.kotleba@bbsk.sk
vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu: Mgr. Peter Černek
telefón: 048 / 4325184
e-mail: peter.cernek@bbsk.sk
web-stránka: www.vucbb.sk

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Sabinovská 16
P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25

predseda: Ing. Pavol Frešo
telefón: 02 48264151
e-mail: predseda@region-bsk.sk
riaditeľka odboru kultúry: Mgr.art Zuzana Šajgalíková
telefón: 02 48264615
e-mail: zuzana.sajgalikova@region-bsk.sk
vedúci oddelenia: Mgr. Rastislav Šenkirik 
telefón: 02/ 4826 4728
e-mail: rastislav.senkirik@region-bsk.sk
web-stránka: www.region-bsk.sk

Úrad Košického samosprávneho kraja

Nám. Maratónu mieru 1
042 66 Košice

predseda: JUDr. Zdenko Trebuľa
telefón: 055 7268113
e-mail: vuc@vucke.sk
vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu: PhDr. Jana Kovácsová
telefón: 055 7268271
e-mail: jana.kovacsova@vucke.sk
web-stránka: www.vucke.sk

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova A2
949 01 Nitra

predseda: Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
telefón: 037 653 43 44, 037 656 65 36
e-mail: predseda@unsk.sk

poverený ako vedúci odboru vzdelávania a kultúry:
Ing. József Kürti
037 692 29 12
e-mail: jozef.kurti@unsk.sk

vedúci oddelenia: Mgr. Art. Anton Živčič
telefón: 037/ 69 259 71
e-mail: anton.zivcic@unsk.sk

web-stránka: www.unsk.sk

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

predseda: Ing. Jaroslav Baška
telefón: 032 6555911
e-mail: predseda@tsk.sk
vedúca odboru školstva a kultúry:
Ing. Daniela Hilčíková

e-mail: daniela.hilcikova@tsk.sk
pover. vedúca odboru kultúry:
Ing Miroslava Mazánová
telefón: 032 6555302, 0901 918194
e-mail: miroslava.mazanova@tsk.sk

web-stránka: www.tsk.sk

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Starohájska 10
P.O.Box 128
917 01 Trnava

predseda: Ing. Tibor Mikuš, PhD.
telefón: 033/555 91 00, 0918 610001
e-mail: predseda@trnava-vuc.sk

Riaditeľ sekcie Verejnej správy
Štefan Murárik
telefón: 033 555 94 00, 0908 725 026
e-mail: stefan.murarik@trnava-vuc.sk

vedúca odboru kultúry:
PhDr. Ľubica Malá
telefón: 033 555 94 80, 0905 278818
e-mail: lubica.mala@trnava-vuc.sk

web-stránka: www.trnava-vuc.sk

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

predseda:  MUDr. Peter Chudík
telefón: 051 7081102, 051 7081100
e-mail: predseda@vucpo.sk
vedúci odboru kultúry: Mgr. Vasiľ Fedič
telefón: 051 7081752
e-mail: kultura@vucpo.sk

web-stránka: www.po-kraj.sk

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 48
011 09 Žilina

predseda: Ing. Juraj Blanár
telefón: 041 5032700
e-mail: predseda@zask.sk

riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu:
JUDr. Daniela Huráková
telefón: 041/ 5032501,
e-mail: daniela.hurakova@zilinskazupa.sk

web-stránka: www.zask.sk