Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  september  >>
po ut st št pi so ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
SEPTEMBER 2018

3. 9. 1948 * doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., mim. prof., koncertná speváčka, mezzosopranistka, vysokoškolská pedagogička. Pedagogicky pôsobila na VŠMU. Je uznávanou a vyhľadávanou interpretkou piesňovej a komornej tvorby a sólistkou veľkých vokálno-inštrumentálnych diel. V repertoári má diela od renesancie až po súčasnú tvorbu. Systematicky sa venuje uvádzaniu pôvodnej slovenskej tvorby, niektoré diela uviedla premiérovo. Absolvovala mnoho koncertov a sólových recitálov doma i v zahraničí v spolupráci s poprednými orchestrami. Hosťovala v opere SND v Bratislave. Nahrávala pre rozhlas, televíziu a hudobné vydavateľstvá

4. 9. 1843 * Ján Levoslav Bella, Liptovský Mikuláš († 25. 5. 1936 Bratislava), hudobný skladateľ a pedagóg, dirigent, organista. Jeho tvorba zasiahla všetky dobové hudobné žánre, v rámci formujúcej sa slovenskej národnej hudby mala zakladateľský charakter.Skladateľsky bol činný takmer 70 rokov. Komponoval svetskú i cirkevnú hudbu, ovplyvnený bol nemeckým romantizmom. Je autorom orchestrálnych skladieb, kantát, piesní a zborov, opier, komornej, klavírnej a organovej hudby. Publikoval články o hudbe. Univerzita Komenského v Bratislave mu udelila čestný doktorát filozofie. Jeho meno nesie konzervatórium v Banskej Bystrici. - 175. výročie narodenia

5. 9. 1988 † Anna Lacková, pseud. Anna Lacková-Zora, Anna Zora Lacková, Teta Zora, Myjava (* 7. 8. 1899 Mošovce), prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež. Knižne debutovala básnickou zbierkou, potom sa venovala próze a literatúre pre deti a mládež. - 30. výročie úmrtia

7. 9. 1943 * František Žoldák, Spišská Nová Ves - Huta, neprofesionálny výtvarník a fotograf. Pôsobil ako výtvarný metodik v dome kultúry v Poprade. Zaslúžil sa o vybudovanie Tatranskej galérie v Hornom Smokovci a Poprade, viedol výtvarné krúžky detí i dospelých v osvetových zariadeniach. Zúčastňuje sa na celoslovenských súťažiach Výtvarné spektrum a AMFO, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. - 75. výročie narodenia

7. 9. 1993 † Andrej Lettrich, Bratislava (* 3. 2. 1922 Dubové), filmový režisér, scenárista a herec. Pracoval v Slovenskom filme. Jeho prvou samostatnou réžiou bol film Drevená dedina. Nakrútil 5-dielnu sériu detektívnych filmov , filmy s dobovou spoločenskou tematikou. Filmy a seriály nakrúcal aj pre televíziu. Bol predsedom Filmovej komisie Zväzu slovenských dramatických umelcov. - 20. výročie úmrtia

8. 9. 1978 † Rudolf Altrichter, Bratislava (* 10. 7. 1916 Viedeň), grafik. Venoval sa úžitkovej a voľnej grafike. Samostatne vystavoval od 1969. Bol spoluzakladateľom Spolku slovenských grafikov. - 40. výročie úmrtia

9. 9. 1978 † Gejza Baláž, Bratislava (* 11. 11. 1897 Banská Štiavnica), maliar, reštaurátor, výtvarný pedagóg. Ako reštaurátor sa špecializoval na nástennú maľbu. Venoval sa krajinomaľbe, portrétom a figurálnym kompozíciám. - 40. výročie úmrtia

9. 9. 1978 † prof. Ing. arch. Jozef Lacko, Bratislava (* 19. 1. 1917 Zvolen), architekt, vysokoškolský profesor. Patril medzi našich najvýznamnejších architektov 2. polovice 20. stor. Tri desaťročia pedagogicky pôsobil na SVŠT v Bratislave, napokon pracoval v Štátnom projektovom a typizačnom ústave. K jeho prácam patrií napr. komplex obytných budov na Krížnej ul. v Bratislave, je spoluautorom architektonické riešenie Mosta SNP v Bratislave. Spolok architektov Slovenska v spolupráci s Fondom výtvarných umení každoročne udeľuje Cenu prof. Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú prácu za uplynulý akademický rok. - 40. výročie úmrtia

10. 9. 1998 † PhDr. Jozef Telgársky, Bratislava (* 27. 3. 1919 Hrabušice), knihovedec, bibliograf, prekladateľ, autor kníh pre deti. Bol vedúcim vydavateľstva Osveta v Martine a vedúcim Knižnice Matice slovenskej. V 1959 bol odsúdený v procese proti autorom Príručného encyklopedického slovníka, potom pracoval ako robotník a stavbyvedúci, neskôr sa vrátil do Matice. Venoval sa výskumu v oblasti knihovedy, dejín knižnej kultúry. Zvláštnu pozornosť venoval spracovaniu, sprístupňovaniu a ochrane starých a vzácnych tlačí. Písal rozprávky pre deti a prekladal. - 20. výročie úmrtia

11. 9. 1928 * PhDr. Rudolf Lesňák, CSc., Levoča († 7. 10. 2006 Bratislava), literárny vedec, rozhlasový redaktor, publicista. Pracoval v Čs. rozhlase v Bratislave, odkiaľ musel v 1970 nedobrovoľne odísť, po návrate v 1990 založil redakciu náboženského vysielania. Autor početných literárnych a umelecko-publicistických rozhlasových relácií, scenárov, režíroval programy Stretnutie s autormi na viacerých ročníkoch Slovesnej jari v Martine, programy Wolkrovej Polianky, Hviezdoslavovho Kubína, Štúrovej Modry. Autor prác z oblasti rozhlasovej komunikácie, umeleckého prednesu. Nositeľ Ceny Fra Angelica. - 90. výročie narodenia

12. 9. 1958 * Dobroslava (Slávka) Švajdová, Trenčín, speváčka ľudových piesní, pedagogička. Vyučuje spev na ZUŠ. Pôsobila ako vedúca dievčenskej speváckej skupiny a hlasová pedagogička vo folklórnom súbore Trenčan. Spolupracovala aj s inými súbormi a dychovými hudbami - Trenčianska dvanástka, Vlčovanka, Kopaničiar, Brezovan. Najrozsiahlejšia bola jej spolupráca s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, s ktorým účinkovala ako sólistka na koncertoch, folklórnych festivaloch i pri verejných nahrávkach. - 60. výročie narodenia

13. 9. 1943 * prof. PhDr. Karol Horák, CSc., Katarínska Huta, dramatik, prozaik, dramaturg, scenárista, režisér, literárny a divadelný vedec, univerzitný profesor. Pôsobí na Prešovskej univerzite. Začiatkom 60. rokov založil alternatívne študentské divadlo, ktoré existuje pod jeho vedením dodnes. Bol externým dramaturgom Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Je zakladateľom a riaditeľom festivalu Akademický Prešov. Dlhoročne spolupracuje so Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Je autorom divadelných hier, scenárov TV filmov a inscenácií a rozhlasových hier, teatrologických a literárnovedných prác. Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia: Pribinov kríž II. Triedy, Rytiersky kríž Radu za zásluhy Poľskej republike a i. - 75. výročie narodenia

13. 9. 1948 * František Balún, Chminianska Nová Ves, operný spevák, barytonista. Spieval v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, Opere SND, Opere Štátneho divadla v Košiciach, kde bol aj umeleckým šéfom. Účinkoval aj ako koncertný spevák Bol poslancom Slovenskej národnej rady. Je nositeľom Ceny Fra Angelica a Ceny Literárneho fondu. - 70. výročie narodenia

14. 9. 1928 * Ján Kramár, Rybany, herec. Bol členom Dedinského divadla a Činohry Novej scény v Bratislave, hral aj v Divadle Astorka Korzo '90. - 90. výročie narodenia

14. 9. 1958 * Viliam Klimáček, Trenčín, dramatik, básnik, prozaik, autor kníh pre deti a mládež, spoluzakladateľ, režisér, scenárista a herec bratislavského Divadla GUnaGU. Je najplodnejším a najhranejším slovenským dramatikom. Píše prózu a poéziu, je autorom libreta muzikálu, rozhlasových hier i rozhlasovej dramatizácie Pána prsteňov, píše aj pre televíziu. S výtvarníkom D. Tóthom vydal knižku pre deti Noha k nohe, ktorú poľskí kritici zaradili do Kánonu 50 najlepších detských kníh sveta. Je nositeľom mnohých literárnych ocenení, o. i. sedemnásobným nositeľom prestížnej česko-slovenskej Ceny Alfréda Radoka za dramatický text, 2 x získal 1. cenu v súťaži Dráma, tiež Cenu Nadácie Tatra banky umelcom. - 60. výročie narodenia

14. 9. 1968 † Ľudmila Groeblová, Praha (* 19. 4. 1884 Holíč), spisovateľka, literárna kritička. Naísala lyrické básne a novelu. Ako literárna kritička sa venovala tvorbe Timravy. - 50. výročie úmrtia 15. 9. 1928 * Jozef Kuchár, Bernolákovo († 23. 1. 2009 Bratislava), operetný spevák (barytonista), herec. Pôsobil v Národnom divadle v Košiciach, SND, českých divadlách a na Novej scéne. Bol tiež úspešným interpretom tanečných piesní a šansónov. Účinkoval v rozhlasových a televíznych hudobno-zábavných programoch. Nositeľ Ceny ministra kultúry za celoživotné dielo. - 90. výročie narodenia

19. 9. 1948 * Helena Zahradníková, Turzovka, učiteľka, speváčka a zberateľka ľudových piesní. Interpretuje výlučne ľudové piesne regiónu Kysúc. V 1967 získala 1. miesto v televíznej speváckej súťaži Zlatá kamera, po víťazstve nahrávala v Čs. rozhlase, spolupracovala s Lúčnicou. Bola členkou folklórneho súboru Rozsutec v Žiline, vystupovala aj so súborom Mostár z Brezna, spolupracovala s Ľudovou hudbou Jedľovina. Získala zlatú a bronzovú medailu v medzinárodnej rozhlasovej súťaži Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. Je nositeľkou Ceny Pavla Tonkoviča či Medaily Daniela Gabriela Licharda. - 70. výročie narodenia

20. 9. 1943 * Anton Baláž, Lehota pod Vtáčnikom, prozaik, esejista, televízny a filmový scenárista, rozhlasový dramatik, publicista. Pracoval v týždenníku Sloboda, bol šéfredaktorom Slovenského denníka, hovorcom prezidenta M. Kováča. Autor románov a literatúry faktu, viaceré jeho diela boli ocenené a aj sfilmované pre televíziu; je spolueditorom Českej čítanky modernej slovenskej literatúry pre stredné školy. Je nositeľom viacerých ocenení: prémie Slovenského literárneho fondu, ceny a prémie na domácich i zahraničných festivaloch rozhlasových hier, Radu Ľudovíta Štúra II. triedy. - 75. výročie narodenia

22. 9. 1938 * Jozef Búda, Valaská († 13. 11. 2008 Poprad), zbormajster, organizátor hudobného života. Pôsobil ako vedúci odboru záujmovej umeleckej činnosti na ministerstve kultúry, bol riaditeľom Štátneho komorného orchestra Žilina. Stál pri zrode Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline . V zborovom hnutí na Slovensku pôsobil tri desaťročia ako pedagóg a skúsený zbormajster. Bol zakladateľom detského zboru Prieboj v Prievidzi, dirigentom miešaného zboru Rozkvet, umeleckým vedúcim miešaného zboru Cantus v Bratislave, zakladateľom a umeleckým vedúcim Popradského detského zboru pri ZUŠ v Poprade. - 80. výročie narodenia, 10. výročie úmrtia

23. 9. 1998 † Milan Paštéka, Voznica (* 20. 5. 1931 Trenčín), maliar. Venoval sa maľbe, kresbe, grafike a keramike. V 1957 bol spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša Galandu, vystavoval na jej prvej výstave v Žiline i na jej ďalších výstavách. Jeho samostatná výstava v bratislavskej Galérii Cypriána Majerníka v 1958 bola v predvečer vernisáže zakázaná. V 1972 ho vylúčili zo Zväzu slovenských výtvarných umelcov, čo prakticky znamenalo zákaz vystavovania i predaja diel. Po 1989 sa jeho tvorba stala súčasťou najvýznamnejších výstav nášho umenia doma i v zahraničí. Jeho diela sú reprezentatívne zastúpené v SNG i vo významných zbierkach v zahraničí, ako aj u súkromných zberateľov. - 20. výročie úmrtia

24. 9. 1943 * prof. Eugénia Lehotská, Bratislava, maliarka, vysokoškolská pedagogička. Pedagogicky pôsobila na VŠVU v Bratislave, kde založila odd. textilu, ktoré aj viedla, a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venuje sa maľbe, tkanej tapisérii, voľnej grafike a ilustrácii. Jej diela sa nachádzajú v zbierkach galérií i súkromných zberateľov. - 75. výročie narodenia

24. 9. 1958 † Fedor Jesenský st., Martin (* 22. 4. 1877 Martin), peňažník, prekladateľ, kultúrny pracovník, ochotník. Bol riaditeľom Tatra banky v Martine, kde bol členom Slovenského spevokolu, spoluzakladateľom, pokladníkom a správcom družstva Lipa a predsedom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. Zaslúžil sa o rozvoj spolku Živena, bol jej funkcionárom, riaditeľom a spoluredaktorom časopisu Živena, zakladateľom a redaktorom Kníh Živeny, zakladateľom a vedúcim Vydavateľského družstva Živeny. Bol signatárom Martinskej deklarácie a tajomníkom Slovenskej národnej strany. - 60. výročie úmrtia

24. 9. 1978 † Vladimír Durdík st., Bratislava (* 1. 1. 1924 Levice), herec. Bol členom Činohry SND v Bratislave a Činohry Novej scény Národného divadla v Bratislave. Účinkoval aj vo filme a v televízii. - 40. výročie úmrtia

25. 9. 1948 * prof. Mgr. art. Patrik Pašš, Bratislava, filmový producent, strihač a scenárista, vysokoškolský profesor. Takmer 30 rokov pracoval v Čs. televízii, resp. Slovenskej televízii v Bratislave. V 1996 založil a stojí na čele spoločnosti TRIGON PRODUCTION, s. r. o. Pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave, kde založil Katedru strihovej a zvukovej kompozície. Ako strihač spolupracoval napríklad s J. Jakubiskom, D. Hanákom M. Mináčom. Je držiteľom mnohých domácich aj zahraničných ocenení: o. i. Emmy Award, Christopher Award, Český lev. Bol spoluzakladateľom Audiovizuálneho fondu SR a prvým predsedom Rady AF SR. - 70. výročie narodenia

26. 9. 1918 † Július Kolbenheyer, Budapešť (* 6. 5. 1851 Spišská Nová Ves), architekt, maliar, pedagóg. Projektoval napríklad strojnícku priemyslovku na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Venoval sa krajinomaľbe, vystavoval v Budapešti. - 100. výročie úmrtia

26. 9. 1943 * doc. Mgr. art. Dagmar Hubová, tanečná pedagogička, vysokoškolská pedagogička, publicistka. Tancovala vo Vojenskom umeleckom súbore. Pedagogicky pôsobí na VŠMU. Zaoberá sa didaktikou a teóriou klasického tanca. Prekladá a recenzuje odbornú literatúru, publikuje recenzie baletných predstavení. - 75. výročie narodenia

27. 9. 1943 * prof. Eugénia Lehotská, Bratislava, maliarka, textilná výtvarníčka, ilustrátorka, výtvarná pedagogička, vysokoškolská profesorka. Pedagogicky pôsobila na VŠMU v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Vystavovala na individuálnych autorských výstavách i kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí. - 75. výročie narodenia

29. 9. 1943 * prof. Stanislav Balko, Banská Bystrica, maliar, grafik a kresliar, vysokoškolský profesor. Patrí k hlavným postavám nášho neomoderného a postmoderného umenia. Pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej a Akadémii umení v Banskej Bystrici. Popri komornej maľbe, grafike, kresbe a ilustrácii sa venuje aj tvorbe pre architektúru a verejný priestor. Samostatne vystavuje doma i v zahraničí, zúčastňuje. Jeho diela sú v majetku SNG v Bratislave i ďalších domácich a zahraničných galérií. - 75. výročie narodenia

29. 9. 1988 † prof. PhDr. Andrej Sirácky, DrSc., Bratislava (* 9. 12. 1900 Báčsky Petrovec, Srbsko), marxistický filozof a sociológ, univerzitný profesor, akademik SAV a ČSAV. Počas štúdií na Karlovej univerzite v Prahe bol spoluzakladateľom DAV-u, ktorý aj redigoval. Bol učiteľom slovenského gymnázia v Petrovci, po okupácii horthyovským Maďarskom bol suspendovaný a za protifašistické postoje väznený. Od 1948 žil v Bratislave, pôsobil ako pedagóg na FF UK v Bratislave a v SAV. Po 1948 patril k likvidátorom sociológie na Slovensku, odmietajúc ju ako "buržoáznu pavedu. Bol členom Predsedníctva SNR a členom ÚV KSS a jeho ideologickej komisie. - 30. výročie úmrtia

29. 9. 2008 † Anton Korenči st., Bratislava (* 16. 12. 1931 Nová Ves nad Žitavou), herec. Bol členom Krajového divadla v Nitre a Činohry SND v Bratislave. Menšie úlohy hral aj vo filmoch a TV filmoch a inscenáciách. - 10. výročie úmrtia