Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  november  >>
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
NOVEMBER 2018

1. 11. 1988 † prof. Ing. arch. Vojtech Vilhan, Bratislava (* 14. 7. 1926 Vrútky), architekt, vysokoškolský profesor. Patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej a čs. výstavníckej architektúry a interiérovej tvorby. Pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave, vychoval celý rad popredných architektov. Autor bohatej interiérovej tvorby, úspešných realizácií čs. výstav a veľtrhov. Významná bola i jeho publicistická, organizačná a expertná činnosť. Bol zakladajúcim členom Zväzu slovenských architektov. Dvakrát získal Cenu Dušana Jurkoviča a in memoriam dostal Cenu Emila Belluša. Na Fakulte architektúry STU v Bratislave sa udeľuje Cena prof. Vojtecha Vilhana. - 30. výročie úmrtia

2. 11. 1928 * Ivan Mojík, Turzovka († 18. 4. 2007 Bratislava), básnik, literárny kritik, prekladateľ, redaktor. Tvorca surrealistickej poézie. Pôsobil v denníku Práca, pre politické postoje prišiel o redaktorské miesto a nesmel publikovať. Jeho tretia básnická zbierka z roku 1958 bola zošrotovaná. Prekladal, venoval sa kultúrnej publicistike, písal recenzie a štúdie o literatúre. Autor dramatických pásiem pre rozhlas. - 90. výročie narodenia

2. 11. 1948 * doc. Robert Brun, Žilina, grafik, maliar, ilustrátor, vysokoškolský pedagóg. Pedagogicky pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti vedie Katedru grafiky. Ilustroval okolo 60 knižných titulov. Za svoju tvorbu získal množstvo ocenení: Zlaté jablko na Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajšia kniha roka, Cena Ľudovíta Fullu. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach našich i zahraničných galérií. - 70. výročie narodenia

2. 11. 1948 * Miroslav Demák, Stará Pazova, Srbsko, básnik, prozaik, dramatik, autor kníh pre deti, prekladateľ, novinár a vydavateľ. Podieľal sa na obnovení činnosti Matice slovenskej v Juhoslávii a stal jej prvým podpredsedom pre Sriem. Je autorom básnických, zbierok poviedok, kníh pre deti. Zostavil dve antológie slovenskej poézie. Je nositeľom viacerých ocenení: Cena Iva Andriča, medzinárodná Cena Anny Frankovej za prínos do literatúry pre deti. - 70. výročie narodenia

4. 11. 1948 * MgA. Pavol Uher, Svit, bábkarský režisér, dramaturg, autor bábkových hier, vysokoškolský pedagóg. Pracoval ako režisér v Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici a v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave. Písal bábkové hry. Režíroval aj TV bábkové inscenácie a TV program Filmárik a Filmuška. V 1982 emigroval do Nemecka. Po roku 1989 sa vrátil, viedol divadelné vydavateľstvo v Prahe, venuje sa režisérskej práci, dramaturgicky a režijne spolupracoval na divadelných programoch s Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA. Pedagogicky pôsobí na VŠMU. - 70. výročie narodenia

5. 11. 1618 † Eliáš Láni (Lányi), pseud. Petrus Petschius, Bytča (* 1570 alebo 1575 Slovenské Pravno), básnik, náboženský spisovateľ, ev. kazateľ a cirkevný hodnostár. Významná osobnosť slovenskej evanjelickej cirkvi, usiloval sa o jej organizačné osamostatnenie a ideové zjednotenie. Zakladateľ tlačenej homiletickej literatúry. Na žilinskej synode v 1610 bol spoluiniciátorom zriadenia superintendencií a bol zvolený za superintendenta pre Oravskú, Liptovskú a Trenčiansku stolicu (jeden z troch superintendentov). Z poverenia žilinskej synody spolu so superintendentmi I. Abrahamidesom a S. Melíkom preložil a vydal Lutherov Katechizmus. Bol autorom duchovnej poézie. Väčšina jeho piesní sa dostala do spevníka Cithara sanctorum a 3 do spevníka Cantus catholici. V 1609 bol povýšený do zemianskeho stavu. - 400. výročie úmrtia

5. 11. 1948 * Toňa Revajová, Katovice, Poľsko, spisovateľka pre deti, redaktorka. Je autorkou kníh pre mladšie i staršie deti. Za svoju tvorbu získala aj najvýznamnejšie ocenenie za tvorbu pre deti - Cenu Trojruža. - 70. výročie narodenia

12. 11. 1918 * Bartolomej Urbanec, Krompachy († 2. 7. 1983 Bratislava), hudobný skladateľ a dirigent. Pôsobil ako dirigent SĽUK-u, dirigent Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave, riaditeľ Novej scény. Z jeho skladateľskej tvorby sú najvýznamnejšie diela pre hudobné divadlo, napísal aj symfóniu, oratórium, komponoval aj hudbu ku krátkym a stredometrážnym filmom, rozhlasovým hrám a skladby pre súbory SĽUK, Lúčnica. - 100. výročie narodenia

14. 11. 1928 * Juraj Dolnozemský, obč. menom Juraj Antal, Slovenský Komlóš, Maďarsko, básnik, zberateľ pamiatok a artefaktov hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Patrí k najstaršej generácii slovenských spisovateľov v Maďarsku. - 90. výročie narodenia

14. 11. 1998 † Elena Bellušová-Haberernová, Bratislava (* 8. 8. 1908 Banská Bystrica), maliarka a sochárka. Venovala sa portrétnej tvorbe, zátišiu, monumentálno-dekoratívnej tvorbe a tvorbe medailí. Vystavovala doma i v zahraničí. Na medzinárodnej výstave v Paríži v 1966 získala striebornú medailu a diplom mesta Paríža. - 20. výročie úmrtia

16. 11. 1993 † Lucia Poppová, Mníchov (* 12. 11. 1939 Záhorská Ves), operná speváčka, sopranistka, operná diva, ktorá sa veľmi významne presadila na zahraničných operných scénach a koncertných pódiách. Počas štúdií na VŠMU pôsobila v Lúčnici a účinkovala aj vo filme. V SND nedostala angažmán, prijala však ponuku viedenskej Štátnej opery, kde sa začala jej medzinárodná kariéra. Vo Viedni aj v Mníchovskej štátnej opere získala titul Kammersängerin. Vystupovala aj koncertne. Spolupracovala s najvýznamnejšími dirigentmi i režisérskymi osobnosťami 2. polovice 20. stor.. Nahrala vyše 40 operných a operetných kompletov. Jej pamiatke bola venovaná spevácka súťaž Hommage ? Lucia Popp, ktorá sa neskôr zmenila na spomienkové koncerty. - 25. výročie úmrtia

18. 11. 1938 * Mgr. Mária Auerová-Griešová, Košice († 15. 7. 2008 Košice), výtvarníčka. Známe sú jej rýchle kresby - švihovky. Jej tvorba bola prezentovaná aj na výstavách v rámci Folklórneho festivalu Východná. - 80. výročie narodenia

18. 11. 1988 † Eduard Žlábek, Kolín nad Rýnom, Nemecko (* 1. 9. 1930 Strakonice), český tanečník, mím, režisér a choreograf. Pôsobil aj na Slovensku, spoluvytváral základy slovenskej pantomímy. Bol spoluautorom, účinkujúcim, režisérom a choreografom programov Pantomímy M. Sládka. Po emigrácii do Nemecka, bol spoluzakladateľom (s M. Sládkom) pantomimického Divadla Kefka v Kolíne nad Rýnom. - 30. výročie úmrtia

19. 11. 1938 * Michal Galovec, Svätuša, skladateľ dychovej hudby, dirigent dychových orchestrov, organizátor podujatí dychovej hudby. Pôsobil v posádkových hudbách v Bratislave a Trenčíne, bol šéfdirigentom ústrednej hudby ministra vnútra, neskôr viedol viaceré dychové orchestre. Pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu v Bratislave, kde tiež viedol dychový a komorný orchester, dychové kvinteto a fanfárový súbor, a externe na VŠMU. Je autorom pôvodných skladieb dychovej hudby aj úprav pre dychové orchestre. Bol predsedom sekcie dychovej a zábavnej hudby pri Zväze slovenských skladateľov. Bol členom porôt dychových súťaží. Je nositeľom Ceny Karola Pádivého (1997). - 80. výročie narodenia

19. 11. 1978 † Ing. arch. Dobroslava Menclová, Plzeň (* 2. 1. 1904 Přerov), česká historička umenia, architektka a archeologička, v 30. rokoch spolu s manželom pôsobila na Slovensku a ich dielo má priekopnícky význam v oblasti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. V čase svojho pôsobenia na Slovensku (1930 - 39) sa venovala umeleckohistorickému bádaniu a dejinám architektúry na Slovensku, s manželom realizovala archeologické prieskumy slovenských hradov a kláštorov. Publikovala prvé prehľady vývoja slovenskej architektúry od renesancie po novovek. V 2015 dostala spolu s manželom in memoriam Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej. - 40. výročie úmrtia

20. 11. 1918 * Tibor Frešo, Spišský Štiavnik († 7. 7. 1987 Piešťany), hudobný skladateľ a dirigent. Pracoval ako hudobný redaktor, klavirista a hudobný režisér bratislavského Radiojournalu, bol dirigentom Opery SND v Bratislave, jej umeleckým šéfom, umeleckým šéfom Opery Štátneho divadla v Košiciach, šéfdirigentom Slovenskej filharmónie. Z jeho kompozičnej tvorby sú najvýznamnejšie hudobno-dramatické diela, komponoval aj scénickú hudbu k činohre, filmovú hudbu, symfonické skladby, piesne, zbory, klavírnu hudbu. Dostal Pribinov kríž II. triedy in memoriam. - 100. výročie narodenia

20. 11. 1928 * Andrej Barčík, Závodie († 6. 6. 2004 Žilina), maliar, kresliar, grafik. Bol spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša Galandu. Vystavoval doma i v zahraničí. Ako jeden z prvých sa od 1958 systematicky venoval tvorbe koláží, Jeho diela sú v zbierkach všetkých našich štátnych a verejných galérií i v súkromných zbierkach. Bol nositeľom Ceny Cypriána Majerníka. - 90. výročie narodenia

22. 11. 1943 * prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc., Brezno, výtvarný teoretik, kritik a historik umenia, vysokoškolský profesor. Pedagogicky pôsobil na VŠVU a Fakulte architektúry STU, kde bol aj dekanom. Je autorom knižných publikácií a vyše 100 vedeckých a odborných štúdií, komisár mnohých výstav. Pripravil viaceré výstavy slovenského a moderného umenia v zahraničí. Dostal štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy. - 75. výročie narodenia

22. 11. 1958 * Marián Oravec, Bratislava, maliar, ilustrátor a grafik. Venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii a grafike, kreslil aj komiksy. Pôsobil aj v zahraničí, hlavne v Austrálii. Vystavuje doma i zahraničí. Väčšina jeho diel je u súkromných zberateľov. - 60. výročie narodenia

23. 11. 1948 * Elena Brestenská, Bratislava († 11. 5. 1994 Bratislava), maliarka, grafička a ilustrátorka. Pôsobila ako výtvarníčka v divadelných dielňach, tvorila monumentálne diela pre architektúru. - 70. výročie narodenia

23. 11. 1948 * Gabo Jonáš, Kukučínovo, džezový klavirista, skladateľ a aranžér. Hral v rôznych kluboch v New Yorku, po návrate na Slovensko krátko pôsobil ako hráč na basgitare, potom sa už venoval len hre na klavíri. Spolupracoval s Jiřím Stivínom a ďalšími českými hudobníkmi. Účinkoval v mnohých formáciách. Venoval sa aj komponovaniu a aranžovaniu. - 70. výročie narodenia

24. 11. 1938 * PhDr. Svetozár Švehlák, CSc., Stará Pazova, Srbsko († 24. 1. 1999 Bratislava), etnograf, folklorista. Bol odborným pracovníkom Národopisného ústavu SAV v Bratislave, riaditeľom Slovenského filmového ústavu, pracovníkom odboru pre zahraničných Slovákov MS v Bratislave, pracoval v Národnom osvetovom centre. Zaoberal sa výskumom ľudovej kultúry Slovákov v zahraničí, predovšetkým na Dolnej zemi, a problematikou dejín folklorizmu. Už ako pracovník SAV dlhé roky spolupracoval s Osvetovým ústavom v Bratislave v oblasti folklorizmu a na príprave a realizácii Folklórneho festivalu Východná. Autor scénických a rozhlasových folklórnych programov, scenárista programov zahraničných Slovákov na folklórnych festivaloch. - 80. výročie narodenia

24. 11. 2008 † doc. PhDr. Jozef Minárik, CSc., Bratislava (* 7. 1. 1922 Čertižné), literárny historik, editor a prekladateľ, vysokoškolský pedagóg. Bol vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, pedagogicky pôsobil na Katedre slovenskej literatúry FF Univerzity Komenského. Zaoberal sa výskumom staršej slovenskej literatúry, vypracoval periodizáciu jej dejín. Je autorom monografií, VŠ učebnice. Pripravil antológiu staršieho slovenského písomníctva. Je spoluautorom akademických Dejín staršej slovenskej literatúry 1 (1958). Prekladal z latinskej stredovekej literatúry. - 10. výročie úmrtia

25. 11. 1988 † Anna Minichová, Bratislava (* 8. 3. 1924 Dunajská Streda), televízna dramaturgička, autorka kníh pre deti. Pôsobila ako učiteľka ako dramaturgička Hlavnej redakcie programov pre deti a mládež Čs. televízie v Bratislave, kde sa dramaturgicky a scenáristicky sa podieľala na príprave početných večerníčkových seriálov (vymyslela aj postavičku deduška Večerníčka, ktorý je od 1975 vo zvučke televíznych večerníčkov) a televíznych hier pre deti. Autorka detských. - 30. výročie úmrtia

25. 11. 2008 † Róbert Faltus, Bratislava (* 8. 1. 1934 Kazár, Maďarsko), tanečník. Bol dlhoročným sólistom SĽUK-u a členom Vojenského umeleckého súboru. Patril k najvýraznejším osobnostiam SĽUK-u, jeho duetá s H. Melicherovou v tancoch Podpolianska mlaď a Vlachiko patrili k najúspešnejším tancom súboru. Účinkoval v tanečných výstupoch vo viacerých filmoch, aj televíznych. - 10. výročie úmrtia