Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  jún  >>
po ut st št pi so ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   

JÚN 2018

1. 6. 1958 * doc. Mgr. Juraj Letenay, tanečník, choreograf, vysokoškolský pedagóg. Bol členom a pedagógom Baletu Novej scény. Pôsobil ako pedagóg na VŠMU, kde vyučuje javiskový pohyb a tanec, je dekanom divadelnej fakulty, pôsobí aj na JAMU v Brne. Realizuje choreografie a pohybovú spoluprácu pre divadelné inscenácie doma i v Českej republike. - 60. výročie narodenia

1. 6. 1978 † Šarlota (Šára) Alexyová, Bratislava (* 4. 11. 1906 Lipnica Mała, Poľsko), poetka, výtvarníčka, publicistka. Autorka prírodnej a ľúbostnej lyriky, prekladala z francúzskej poézie. Ilustrovala knihy svojho manžela Janka Alexyho, venovala sa tvorbe gobelínov. - 40. výročie úmrtia

3. 6. 1948 * Zora Krištúfková, Zvolen († 23. 12. 2015 Bratislava), scenáristka, publicistka. Autorka scenárov televíznych filmov a inscenácií - patrila ku kľúčovým autorom tzv. bratislavských pondelkov). - 70. výročie narodenia

4. 6. 1938 † Oľga Textorisová, Blatnica (* 23. 11. 1880 Revúca), spisovateľka, učiteľka. V Starej Pazove aj v Blatnici založila nedeľné školy a prednášala na nich. V časopise Dennica uverejňovala novely a básne, v Živene publikovala spomienkovú prózu, písala aj didakticky zamerané scénky pre vystúpenia detí na školských besiedkach a slávnostiach. - 80. výročie úmrtia

5. 6. 1938 † Mikuláš Galanda, Bratislava (* 4. 5. 1895 Turčianske Teplice-Malá Vieska), maliar, grafik a ilustrátor, výtvarný pedagóg. Patrí medzi zakladateľov slovenskej moderny. Počas štúdií v Prahe sa zoznámil s Ľ. Fullom, s ktorým mali neskôr spoločný ateliér v Bratislave a vydávali modernistický manifest Súkromné listy Fullu a Galandu. Ilustroval Dobšinského Prostonárodné ľudové povesti a urobil návrh na obálku a grafickú úpravu prvého čísla revue DAV. V 1932 sa začalo jeho najplodnejšie tvorivé obdobie, v 1937 bol odmenený striebornou medailou na svetovej výstave v Paríži. Bol predsedom Umeleckej besedy slovenskej. K jeho odkazu sa v druhej polovici 50. rokov 20. stor. manifestačne prihlásili členovia Skupiny Mikuláša Galandu. V 1991 bola sprístupnená stála expozícia jeho diela v jeho rodnom dome v Turčianskych Tepliciach. - 80. výročie úmrtia

5. 6. 1948 * Edo Vitek, Trenčín, herec. Bol členom Činohry Štátneho divadla v Košiciach a členom Činohry Novej scény v Bratislave, venuje sa dabingu (aj ako režisér). - 70. výročie narodenia

5. 6. 1978 † Ján Geryk, Martin (* 29. 12. 1892 Záriečie), múzejník, folklorista, etnograf. Priekopník slovenského múzejníctva. Bol tajomníkom Muzeálnej slovenskej spoločnosti, správcom a riaditeľom SNM v Martine. Zaslúžil sa o prípravu prvých expozícií a spracovanie národopisného zbierkového fondu múzea, o budovanie skanzenu v Martine. Autor múzejníckych príručiek. Bol spoluzakladateľom a predsedom Zväzu slovenských múzeí. - 40. výročie úmrtia

5. 6. 2008 † Ján Johanides, Šaľa (* 18. 8. 1934 Dolný Kubín), prozaik európskeho formátu, do slovenskej prózy vniesol podnety existencializmu a francúzskeho nového románu.. Autor noviel a románov. Po časopiseckých začiatkoch knižne debutoval zbierkou noviel Súkromie, za ktorú dostal Cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Počas normalizácie mal v 70. rokoch zákaz publikovať. Keď mu mohli opäť vychádzať knihy, získal za ne ďalšie ceny, bola mu udelená aj Cena Dominika Tatarku. Jeho diela boli vyšli v nemčine, francúzštine, angličtine, nórčine, češtine, poľštine, bulharčine, maďarčine. - 10. výročie úmrtia

6. 6. 1928 * Marián Gallo, Martin († 19. 1. 2001 Bratislava), herec. Bol členom Slovenského komorného divadla v Martine a potom 45 rokov členom Činohry SND. - 90. výročie narodenia

6. 6. 1938 * doc. Zoltán Salamon, Bratislava († 5. 7. 2015 Bratislava), grafický dizajnér, vysokoškolský pedagóg. Robil grafické úpravy časopisov, postupne sa venoval takmer všetkým disciplínam grafického dizajnu, ilustroval časopisy a knihy, realizoval asi 100 kníh. Pedagogicky pôsobil na VŠVU. Zúčastnil sa na mnohých skupinových výstavách grafického dizajnu doma a v zahraničí. - 80. výročie narodenia

7. 6. 1948 * Vlado Bača, QEP, Žilina, fotograf. Venuje sa prevažne figurálnej fotografii a fotografii krajiny a architektúry. Zúčastnil sa na vyše 150 výstavách v zahraničí, kde získal mnoho ocenení.. V 2004 získal titul AFIAP od Fédération Internationale de l'Art Photographique a v tom istom roku ako prvý fotograf na Slovensku získal v Bruseli medzinárodný certifikát QEP (Qualified European Professional Photographer) od Federácie európskych profesionálnych fotografov. Usporadúva fotografické workshopy, pracuje v odborných porotách fotografických súťaží. - 70. výročie narodenia

8. 6. 1943 * Peter Jezný, Bratislava († 6. 11. 2010 Bratislava), rozhlasový a divadelný režisér. Bol režisérom a umeleckým šéfom Divadla Jozefa Gregora Tajovského, dlhé roky pracoval v rozhlase. Za rozhlasové réžie získal viacero ocenení, spolupracoval aj s televíziou.- 75. výročie narodenia

8. 6. 1948 * Mona Hafsahl, Drammen, Nórsko, divadelná a filmová kostýmová výtvarníčka a scénografka, od 1973 žije v Bratislave. Spolupracuje s divadlami na Slovensku aj v Českej republike, s televíziou i filmom. - 70. výročie narodenia

10. 6. 1928 * Mgr. Anton Kállay, Rajec († 28. 12. 2010 Žilina), klavírny pedagóg, dirigent speváckych zborov. Dirigoval viaceré spevácke zbory, s ktorými získaval prvé miesta na domácich a medzinárodných prehliadkach. Vyše 3 desaťročia viedol Žilinský miešaný zbor a Dievčenský spevácky zbor žilinského konzervatória; viedol Bratislavský komorný zbor dirigoval cirkevný miešaný zbor Adoremus. Pôsobil ako člen porôt zborových súťaží. - 90. výročie narodenia

10. 6. 1943 * Vladimír Nahálka, Demänová, sochár, výtvarný pedagóg. Venuje sa voľnej sochárskej tvorbe a kresbe, výtvarným realizáciám. Vystavuje samostatne i na kolektívnych výstavách. - 75. výročie

12. 6. 1958 * Patrícia Jarjabková Garajová, televízna dramaturgička, moderátorka. Šestnásť rokov moderovala obľúbenú detskú reláciu Od Kuka do Kuka v Čs. televízii, Dlhodobo sa venuje charite, pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím, je členkou predsedníctva Zduženia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, je garantkou podujatia Deň krivých zrkadiel. - 60. výročie narodenia

12. 6. 2008 † Peter Rašev, Košice (* 6. 8. 1952 Prešov), herec, režisér. Bol členom zboru Spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove, Činohry Štátneho divadla v Košiciach. Účinkoval v rozhlasových hrách, televíznych inscenáciách, uplatnil sa v dabingu, jeho hlas znel v komentároch dokumentárnych filmov v televízii. V Košiciach založil Staromestské divadlo. - 10. výročie úmrtia

13. 6. 1938 * Elo Havetta, Veľké Vozokany († 3. 2. 1975 Bratislava), filmový režisér a scenárista, fotograf, grafik. Za prvý film Slávnosť v botanickej záhrade získal Striebornú sirénu na prehliadke čs. filmov v Sorrente. Druhý film Ľalie poľné bol zaradený do súťaže na MFF v Benátkach, no doma bol zakázaný. Počas normalizácie mu znemožnili nakrúcať celovečerné filmy, nemohol robiť ani asistenta na Kolibe. - 80. výročie narodenia

14. 6. 1943 * Peter Jozef Oravec, Trenčín, dramaturg, režisér. Pracoval v Čs. televízii v Bratislave, Divadle Jonáša Záborského v Prešove, na Novej scéne v Bratislave. Režíroval operety a muzikály. Pohostinsky režíroval v Česku. Písal aj zábavné scénky pre rozhlas. - 75. výročie narodenia

14. 6. 1948 * Ján Kožuch, Neded, divadelný herec, bábkoherec. Začínal ako, je členom Slovenského komorného divadla v Martine, spolupracoval aj s inými divadlami, vyše 20 rokov spolupracuje so Slovenským rozhlasom. Venuje sa aj dabingu a dabingovej réžii (vyše 200 titulov). Získal viacero ocenení: ceny a prémie Literárneho fondu, DOSKY. - 70. výročie narodenia

15. 6. 1943 * doc. Mgr. art. Elena Šarayová-Kováčová, Zvolenská Slatina, dirigentka, hudobná pedagogička. Prvá slovenská profesionálna dirigentka. Dlhoročná dirigentka a umelecká vedúca Bratislavského detského zboru, viedla tiež Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena a Dámsky komorný orchester. Pedagogicky pôsobila na VŠMU. - 75. výročie narodenia

17. 6. 1928 * prof. Ludmila Purkyňová, Hradec Králové († 26. 7. 1990 Bratislava), kostýmová výtvarníčka, vysokoškolská pedagogička, prvá profesionálna kostýmová výtvarníčka na Slovensku, zakladateľka slovenskej kostýmografickej školy. Od 1953 pôsobila v SND v Bratislave, kde vytvorila viac ako 200 kostýmových výprav. Spolupracovala aj s ďalšími divadlami, filmom a televíziou. Pedagogicky pôsobila na VŠMU. Na Pražskom Quadriennale 1967 získala zlatú medailu. - 90. výročie narodenia

17. 6. 1958 * Anežka Balušinská, Ústí nad Orlicí, Česko, zbormajsterka, vokálna pedagogička. Viedla spevácky zbor Úsmev v Prievidzi, s ktorým dosiahla vynikajúce úspechy (1. miesto a cena cum laude v Neerpelte, Belgicko, dve 3. miesta v Cantonigr?s, Španielsko, 1993, 1. a 2. miesto v Llangolene, Wales, titul najlepší zbor sveta a špeciálna cena). V súčasnosti pedagogicky pôsobí na hudobnom odbore ZUŠ v Handlovej je umeleckou vedúcou Komorného speváckeho zboru Artanno pri Dome kultúry a ZUŠ. - 60. výročie NARODENIA

17. 6. 2008 † PhDr. Michal Bartko, Liptovský Hrádok (*23. 9. 1923 Važec), literárny vedec, kritik, estetik, prekladateľ, redaktor. Bol redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ a šéfredaktorom Revue svetovej literatúry. Venoval sa teoretickým otázkam literatúry a estetiky, tvorbe slovenských básnikov, filozofii umenia, písal eseje. Prekladal z francúzštiny. - 10. výročie úmrtia

17. 6. 2008 † prof. Ing. arch. Dušan Kuzma, Bratislava (* 17. 3. 1927 Mestečko), architekt, vysokoškolský profesor. Pôsobil na Fakulte architektúry SVŠT ako asistent prof. E. Belluša, bol zakladateľom a vedúcim Katedry architektúry na VŠVU. Vo svojej tvorbe sledoval syntézu architektúry so sochárstvom, príkladom toho je jeho najvýznamnejšie dielo Pamätník SNP v Banskej Bystrici. Bol nositeľom Ceny Dušana Jurkoviča a Ceny Emila Belluša. - 10. výročie úmrtia

18. 6. 1948 * Mgr. art. PaedDr. Angela Vargicová, Veľké Kozmálovce, speváčka, hlasová pedagogička. Bola členkou a sólistkou Lúčnice, Vojenského umeleckého súboru, hlasovou pedagogičkou a sólistkou SĽUK-u, hlasovou pedagogičkou vo folklórnych súboroch Technik, Gymnik, Ekonóm, Bezanka. V spolupráci s rozhlasovým Orchestrom ľudových nástrojov realizovala rad nahrávok ľudových piesní v úpravách slovenských skladateľov. Je laureátkou medzinárodnej rozhlasovej súťaže Prix de musique folklorique de radio Bratislava. Je dlhoročnou spolupracovníčkou Národného osvetového centra, pripravovala programy pre Folklórny festival Východná, je konzultantkou a členkou porôt folklórnych podujatí. Spoluzakladateľka súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu. Pôsobí ako členka porôt na speváckych súťažiach. Je nositeľkou Ceny Pavla Tonkoviča a Ceny ministra školstva Slovenskej republiky. - 70. výročie narodenia

18. 6. 1998 † Eva Jaczová, Bratislava (* 31. 1. 1920 Piešťany), baletka, choreografka, tanečná pedagogička. Výrazne sa zaslúžila o rozvoj baletného školstva na Slovensku. Bola prvou dramaturgičkou Baletu SND. Bola zakladateľkou Hudobnej a tanečnej školy v Bratislave (dnes Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej). Je autorkou učebnice a štúdií z oblasti pedagogiky tanca a histórie slovenského baletu. - 20. výročie úmrtia

19. 6. 1948 * prof. Dušan Kállay, Bratislava, grafik, ilustrátor, maliar, vysokoškolský profesor. Venuje sa voľnej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe, kresbe, exlibrisu, známkovej tvorbe, resp. plagátovej tvorbe. Pôsobí ako profesor na VŠVU v Bratislave, kde vedie ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Usporiadal vyše 150 samostatných výstav doma a v zahraničí. Ilustroval vyše 90 titulov kníh. Organizoval a viedol viacero medzinárodných workshopov a prednášok doma a v zahraničí. Pôsobil ako člen medzinárodnej poroty na Bienále ilustrácií Bratislava, Bienále grafiky v Brne, Medzinárodný knižný veľtrh detskej literatúry v Bologni atď. Za svoju tvorbu získal množstvo ocenení (o. i. Cena Hansa Christiana Andersena, Cena UNICEF, Grand Prix na výstave WIPA, Grand Prix de l'art philatelique,). - 70. výročie narodenia

19. 6. 1998 † Nelly Štúrová, Bratislava (* 3. 4. 1929 Záhorská Bystrica), teatrologička. Pracovala v Divadelnom ústave a v Encyklopedickom ústave SAV. V Divadelnom ústave budovala systém dokumentácie slovenského profesionálneho divadla, zostavovala ročenky, bola autorkou a spoluautorkou súpisov premiér profesionálnych divadiel. Autorka kritík a hesiel do encyklopédií. - 20. výročie úmrtia

21. 6. 1998 † Stanislav Chren, Bratislava (* 21. 5. 1935 Melek), ochotnícky bábkar, osvetový pracovník, organizátor ochotníckeho divadla na Slovensku. Bol spoluzakladateľom bábkarského súbor Strojárik v Martine, pôsobil ako metodik záujmovej umeleckej činnosti v Dome kultúry v Martine, zaslúžil sa o vznik Martinského bábkarského festivalu, ktorý sa neskôr včlenil do Scénickej žatvy, od 1976 bol organizátorom Scénickej žatvy v Martine spolu s Osvetovým ústavom v Bratislave. Usporadúval vzdelávacie podujatia pre ochotníckych divadelníkov. Bol spoluzakladateľom slovenskej sekcie medzinárodného bábkarského združenia UNIMA. - 20. výročie úmrtia

22. 6. 1958 * prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD., Trnava, muzikologička, vysokoškolská profesorka. Pedagogicky pôsobila na VŠMU a na Akadémii umení v Banskej Bystrici, prednáša aj na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Prednáša aj v zahraničí. Pravidelne usporadúva semináre, konferencie, sympóziá, kurzy a workshopy, umelecké a vedecké podujatia zamerané na prepojenie viacerých druhov umenia. Články a štúdie publikuje doma i v zahraničí. - 60. výročie narodenia

23. 6. 1928 * Anton Krajčovič, Malé Bielice († 13. 1. 2002 Bratislava), filmový a televízny architekt, zakladateľ slovenskej filmovej scénografie. Ako filmový architekt spolupracoval s mnohými režisérmi a podieľal sa takmer na 70 filmoch. - 90. výročie narodenia

24. 6. 1938 * Gregor Papuček, Pilisszentkereszt (Mlynky), Maďarsko, básnik, prekladateľ, publicista, organizátor slovenského literárneho života v Maďarsku. Dlhoročný spolupracovník Slovenského rozhlasu, Nositeľ Radu Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku pri organizovaní národnostného života Slovákov žijúcich v zahraničí. - 80. výročie narodenia

28. 6. 1818 * Pavol Všudyslav Ollík, Pukanec († 8. 12. 1890 Banská Štiavnica), veršovník, dramatik, právnik. Bol účastníkom revolúcie 1848/1849, pre urážku kráľa ho v 1850 odsúdili, po amnestii pôsobil ako advokát v Banskej Štiavnici. Bol spoluzakladateľom tajného spolku Vzájomnosť, predsedom Ústavu reči česko-slovenské (stal sa jeho predsedom) v Banskej Štiavnici, kde sa pod jeho vedením konali prednášky z gramatiky a histórie, zriadila sa čitáreň slovanských novín a časopisov a spevokol. Literárne činný od študentských čias, písal básne (ódy), pokúšal sa o dramatickú tvorbu. - 200. výročie narodenia