Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  január  >>
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
JANUÁR 2018

3. 1. 1928 * JUDr. Ján Vdovják, Javorina († 1. 7. 2007 Bratislava), rozhlasový dramaturg, dramatik a redaktor, prekladateľ. Absolvoval štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave (1951). Vyše 30 rokov pôsobil v Čs. rozhlase v Bratislave ako literárny redaktor, vedúci dramaturg, hlavný redaktor a hlavný dramaturg literárno-dramatického vysielania. Autor rozhlasových hier, umelecko-dramatických životopisných pásiem, dramatizácií próz svetových autorov a te levíznych scenárov podľa predlôh. Prekladal z poľštiny rozhlasové, divadelné a televízne hry. Zostavil zborníky Svetové rozhlasové hry (1961), Rozhlasové hry (1966), Divadlo bez kostýmov (1968), písal štúdie o rozhlasovej tvorbe. - 90. výročie narodenia

3. 1. 1943 * Tomáš Žilinčík, Čadca († 9. 1. 1993 Martin), herec. Výrazný predstaviteľ strednej hereckej generácie. Absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave (1966). Bol členom Činohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Divadla SNP a Divadla Andreja Bagara v Nitre. Často účinkoval v rozhlase, menšie charakterové úlohy vytvoril vo filmoch a v televízii. - 75. výročie narodenia, 25. výročie úmrtia

3. 1. 1988 † Ján Dopjera (John Dopyera), Grants Pass, USA (* 6. 7. 1894 Stráže), slovensko-americký výrobca strunových hudobných nástrojov, vynálezca, podnikateľ. V USA, kam sa rodina v 1908 vysťahovala, sa v otcovej dielni vyučil za stolára. Skonštruoval husle s kovovým rezonátorom a akustickú celokovovú gitaru s tromi rezonátormi. V r. 1929 si s bratmi založili firmu DOpyera BROthers: DOBRO a začali vyrábať drevenú gitaru s jedným rezonátorom, umiestneným v strede - dobro. Nástroj sa široko uplatnil v americkej country music, ale hrali na ňom aj bluesoví a rockoví hudobníci. V 1932 s gitaristom A. Simpsonom vyrobili niekoľko gitár s elektrickým snímačom (považujú sa za prvé priemyselne vyrobené elektrické gitary), získal aj patent na prvé elektrické husle na svete a ďalšie (celkovo do 40 patentov). - 30. výročie úmrtia

4. 1. 1818 * Gustáv Reuss, Revúca († 12. 1. 1861 Revúca), botanik, historik, etnograf, lekár, obrodenský vedec. Medicínu študoval v Pešti a vo Viedni. Ako lekár pôsobil v Miskolci a Revúcej. Patrí medzi prvých tvorcov slovenskej botanickej terminológie (Května Slovenska..., 1853). Autor vlastivedných prác a historických prác o Gemeri, ktorých súčasťou boli aj etnografické štúdie. Zvláštnu pozornosť venoval gemerským hradom, kláštorom a i. Zbieral folkloristický materiál, hlavne slovenské ľudové rozprávky, prispel rozprávkami do Slovenských prostonárodných povestí i do 1. zv. Slovenských povestí. Jeho Hvězdoveda čili životopis Krutohlava co na Zemi, okolo Měsíce a Slunce zkausil a co o obežnicech, vlasaticech, původu a konci světa znal (1856, v rkp.) je prvý slovenský sci-fi román. - 200. výročie narodenia

6. 1. 1928 * Pavel Čáni, Báčsky Petrovec, Srbsko († 28. 8. 1999 Sremski Karlovci, Srbsko), prozaik, učiteľ. Pôsobil ako učiteľ v Padine, Slankamenských Vinohradoch a Erdeviku. Nadviazal na líniu slovenskej vojvodinskej realistickej rurálnej prózy. Z diela: Posledný sluha, Na prahu, Dôvera, Pohľad do tváre. Zostavoval čítanky pre slovenské školy vo Vojvodine. - 90. výročie narodenia

6. 1. 1938 * Karol Strážnický, Bratislava, televízny režisér, herec. Absolvoval štúdium réžie na VŠMU v Bratislave (1966). Pôsobil ako režisér v Krajovom divadle v Trnave a v Hlavnej redakcii zábavy Čs. televízie v Bratislave. Režíroval napr. programy Hitparáda, Vtipnejší vyhráva, mikrokomédie. Ako herec účinkoval v TV filmoch a inscenáciách i v rozhlase. - 80. výročie narodenia

7. 1. 1943 * Zoro Záhon, Piešťany, režisér, herec. Absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave (1964). Po skončení pôsobil začas v Krajovom divadle v Trnave, potom ako asistent réžie v Čs. televízii v Bratislave, od 1968 pôsobil v Čs. hranom filme v Bratislave. Ako asistent réžie, resp. pomocný režisér spolupracoval na filmoch Martina Hollého. Samostatne režijne debutoval v televízii v 1973 (Cena života) a v hranom filme v 1975 (Tetované časom). Nakrútil napr. oceňovanú adaptáciu Ballekovho románu Pomocník. V 80. rokoch bol riaditeľom Štúdia hraných filmov, neskôr námestníkom generálneho riaditeľa Slovenského filmu, v 90. rokoch pracoval pre maďarskú Duna TV a pôsobil ako šéfredaktor v televízii VTV. - 75. výročie narodenia

7. 1. 1978 † Hana Meličková, Bratislava (* 27. 1. 1900 Martin), herečka, patrila medzi spoluzakladateľov nášho profesionálneho divadla, "prvá moderná slovenská tragédka". Študovala klavírnu hru a herectvo na Pražskom konzervatóriu. Po skončení štúdia dva roky pôsobila ako učiteľka klavíra na župnej hudobnej škole v Martine. V marci 1926 s veľkým úspechom pohostinsky debutovala v SND ako Wildova Salome. Takmer 45 rokov bola členkou Činohry SND v Bratislave; v období vojnového slovenského štátu hrala v nitrianskom Ľudovom divadle a s A. Bagarom účinkovala v dráme Bez tretieho v mestách takmer po celom Slovensku. V SND vytvorila cca 180 postáv. Stvárnila veľké postavy svetového repertoáru, ale aj postavy v slovenských hrách. K jej vrcholným kreáciám patrila Herodias v Hviezdoslavovej tragédii Herodes a Herodias. Množstvo postáv vytvorila v rozhlase, veľmi málo hrala vo filmoch, viac v televízii. - 40. výročie úmrtia

8. 1. 1938 * Jozef Kočí, Úľany nad Žitavou († 21. 1. 2006 Bratislava), televízny dramaturg a scenárista. Absolvoval štúdium divadelnej vedy, odbor dramaturgie na VŠMU v Bratislave (1962). Pracoval v Čs. televízii v Bratislave ako dramaturg, neskôr hlavný dramaturg Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania. Bol tiež autorom scenárov. - 80. výročie narodenia

9. 1. 1928 † Vojtech Angyal, Kremnica (* 17. 12. 1847 Székesfehérvár), maliar, výtvarný pedagóg. Študoval historické maliarstvo na viedenskej Akadémii výtvarných umení (1865 - 69). Pôsobil ako učiteľ kreslenia v Kecskeméte a Kremnici. Bol významným predstaviteľom žánrovej realistickej maľby na Slovensku v poslednej tretine 19. stor., venoval sa portrétom a zátišiam, ale aj čipkárstvu a keramike (robil návrhy na keramiku pre kameninovú továreň v Kremnici). - 90. výročie úmrtia

10. 1. 1958 * prof. Júlia Sabová, Žilina, výtvarníčka, vysokoškolská pedagogička. Absolvovala VŠVU v Bratislave (1983). Venuje sa textilnej voľnej i úžitkovej tvorbe, tiež maľbe. V súčasnosti je vedúcou Katedry textilne tvorby VŠVU. Vystavuje doma i v zahraničí. - 60. výročie

10. 1. 1998 † prof. PhDr. Zoltán Rampák, DrSc., Bratislava (* 14. 9. 1920 Bratislava), divadelný teoretik, historik a kritik, vysokoškolský profesor. Vyštudoval slovenčinu a nemčinu na FF Slovenskej univerzity v Bratislave (1943). Pôsobil v Matici slovenskej v Martine, potom bol pedagógom na VŠMU v Bratislave (prorektor, dekan divadelnej fakulty), bol vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV. Autor teatrologických prác, esejí je spoluautorom akademických Dejín slovenskej literatúry 4 a 5. - 20. výročie úmrtia

12. 1. 1918 * prof. Karol L. Zachar, vl. menom Legény, Svätý Anton († 17. 12. 2003 Bratislava), herec, režisér, scénický a kostýmový výtvarník, vysokoškolský profesor, folklorista. Od 1939 bol členom Činohry SND, neskôr jej režisérom. Pedagogicky pôsobil na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU. Divadelnej réžii sa venoval od 40. rokov. V SND naštudoval 13 inscenácií, k najúspešnejším patrí muzikál Na skle maľované. Vo svojich inscenáciách si sám navrhoval kostýmy, niekedy aj sám zhotovoval rekvizity a sporadicky robil scénické návrhy. Hral vo viacerých filmoch, pri niektorých spolupracoval ako výtvarný poradca a návrhár kostýmov. S M. Ťapákom nakrútil film Rok na dedine (1967). Ako herec a režisér sa uplatnil aj v rozhlase. Jeho karikatúry hercov vyšli v knihe Slovenskí divadelníci v kresbách K. L. Zachara (1956). - 100. výročie narodenia

13. 1. 1928 * Karol Machata, Malacky († 3. 5. 2016 Bratislava), herec, patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti nášho divadla a filmu, jeden z najvýraznejších predstaviteľov moderného slovenského herectva. Vyštudoval herectvo na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (1950). Bol členom Armádneho divadla v Martine a potom dlhoročným členom (45 rokov) Činohry SND v Bratislave. Patril medzi najobsadzovanejších filmových, televíznych i rozhlasových hercov. V rozhlase začínal už ako 12-ročný. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení napr. štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy v oblasti divadelnej, filmovej a rozhlasovej tvorby a Cena Nadácie Tatra banky za celoživotné dielo v oblasti umenia. - 90. výročie narodenia

13. 1. 1938 * doc. Ivan Palovič st., Bratislava († 12. 12. 1993 Bratislava), klavirista, vysokoškolský pedagóg. Absolvoval hru na klavíri na VŠMU, ročný študijný pobyt na Petrohradskom konzervatóriu v Rusku a štúdium na viedenskej Hochschule für Musik. Pôsobil ako pedagóg klavírnej hry na Katedre klávesových nástrojov VŠMU v Bratislave. Bohatá bola jeho interpretačná činnosť. Vynikal ako interpret skladieb romantikov, diel skladateľov 20. stor. a slovenských skladateľov. Realizoval početné nahrávky v rozhlase a v gramofónových vydavateľstvách. - 80. výročie narodenia, 25. výročie úmrtia

13. 1. 2008 † Sergej Larin, Bratislava (* 9. 3. 1956 Daugavpils, Lotyšsko), operný spevák, tenorista. Študoval na Štátnom konzervatóriu v litovskom Vilniuse. V 1988 spieval pohostinsky v SND a od septembra 1989 bol hosťujúcim sólistom a neskôr sólistom Opery SND v Bratislave. Medzinárodne debutoval vo viedenskej Štátnej opere (1990), predstavil sa na najvýznamnejších scénach v Európe aj Amerike. Jeho repertoár tvorili hlavné tenorové party v talianskych a francúzskych romantických operách. Vystupoval aj koncertne. Realizoval početné nahrávky (o. i. Šostakovičova Lady Macbeth z Mcenského okresu - nominovaná na cenu Grammy v kategórii Najlepšia operná nahrávka roku, 1993). - 10. výročie úmrtia

14. 1. 1943 * doc. Juraj Slezáček, Zvolen († 5. 8. 2016 Piešťany), herec, divadelný pedagóg. Absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave (1964). Hneď po skončení školy sa stal členom Činohry SND v Bratislave, kde pôsobil vyše 45 rokov a vytvoril vyše 150 postáv. Bol tiež dlhoročným umeleckým šéfom a riaditeľom Činohry SND. Pedagogicky pôsobil na VŠMU, bol aj dekanom jej Činohernej a bábkarskej fakulty. Veľa príležitostí dostal v televízii. Bol nositeľom Ceny ministra kultúry SR, dostal Kríž prezidenta SR II. stupňa za významné zásluhy o rozvoj slovenského divadelníctva a filmového umenia. - 75. výročie narodenia

14. 1. 1993 † PhDr. Anton Špiesz, DrSc., Viedeň (* 21. 9. 1930 Udavské), historik. Vyštudoval históriu na FF Univerzity Komenského v Bratislave (1953). Potom pracoval v Historickom ústave SAV v Bratislave, začiatkom 80. rokov musel z ústavu odísť (z politických dôvodov), v 1990 bol rehabilitovaný. Venoval sa predovšetkým hospodárskym dejinám Slovenska, štúdiu remesiel, cechov a vývoja manufaktúr. V 2008 dostal in memoriam Pribinov kríž I. triedy za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti historických vied. - 25. výročie

16. 1. 1918 * Oľga Sýkorová, Myjava († 15. 11. 1976 Bratislava), herečka. Absolvovala štúdium herectva na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (1938). Takmer 4 desaťročia bola členkou Činohry SND v Bratislave. Súčasne pedagogicky pôsobila na konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave. V SND stvárnila v inscenáciách režiséra J. Jamnického veľké postavy svetového klasického repertoáru. Menšie úlohy hrala vo filmoch, väčšie v televíznych inscenáciách. Venovala sa aj prednesu. - 100. výročie narodenia

17. 1. 1928 * Ľudovít (aj Ludwik) Korkoš, Czarna Góra, Poľsko († 24. 12. 1992 Bratislava), sochár, výtvarný pedagóg. Absolvoval Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe (191). Vyučoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Venoval sa komornej a monumentálnej plastike. V rezbárskej tvorbe nadväzoval na zdroje ľudovej výtvarnej tradície, ľudové vzory rozvinul do moderného výrazu. Podľa jeho Červeného kríža dostala pomenovanie lokalita v Bratislave. Vystavoval doma aj v zahraničí. - 90. výročie narodenia

17. 1. 1938 * Ladislav Moško, Nemšová, maliar. Študoval výtvarnú výchovu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Bol spoluzakladateľom (1969) a prvým riaditeľom Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Venuje sa komornej maľbe a kresbe. - 80. výročie

19. 1. 1948 † prof. Jozef Škultéty, Martin (*25. 11. 1853 Potok), literárny historik a kritik, redaktor, jazykovedec, prozaik, publicista, univerzitný profesor. V 1919 sa stal doživotným správcom Matice slovenskej v Martine. Predstaviteľ martinského vedenia Slovenskej národnej strany. V 1881 obnovil s Vajanským Slovenské pohľady, bol ich redaktorom a aj vydavateľom. Bol tiež redaktorom Národných novín, Časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Letopisu Matice slovenskej, Zborníka Matice slovenskej. Bol profesorom slovenskej reči a literatúry na FF Univerzity Komenského v Bratislave a tri roky dekanom fakulty. V jazykovede sa zameriaval predovšetkým na dejiny jazyka a porovnávaciu jazykovedu. Bol predsedom Kníhtlačiarskeho účastinného spolku v Martine, predsedom Slovenského spevokolu v Martine (aj herec), predsedom a úradujúcim predsedom Muzeálnej spoločnosti slovenskej. - 70. výročie úmrtia

21. 1. 1993 † Ján Zimmer, Bratislava (* 16. 5. 1926 Ružomberok), hudobný skladateľ a klavirista. Študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, na Hudobnej akadémii F. Liszta v Budapešti a ako štipendista Harvardskej univerzity absolvoval letné kurzy v Salzburgu. Pôsobil ako hudobný režisér bratislavského rozhlasu, profesor klavírnej hry, hudobnoteoretických predmetov a angličtiny na Konzervatóriu v Bratislave, odkiaľ musel v 1952 odísť. Neskôr sa venoval výlučne komponovaniu a príležitostne interpretačnej činnosti. Komponoval predovšetkým diela pre klavír, symfonickú hudbu, tiež tvorbu pre organ, vokálnu a zborovú tvorbu, filmovú hudbu, komornú hudbu a opery (Oidipus - televízna opera, Herakles - operná pantomíma, Odlomený čas. - 25. výročie úmrtia

22. 1. 1928 * Elena Kleisová, Bratislava († 14. 11. 2004 Košice), herečka. Absolvovala štúdium herectva na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (1946). Vyše 45 rokov bola členkou Činohry Štátneho divadla v Košiciach, kde stvárnila viac než 200 postáv. Hrala aj v televízii a v rozhlase. V 2003 dostala Kríž prezidenta SR II. stupňa za celoživotné dielo. - 90. výročie narodenia

23. 1. 1928 * PhDr. Jozef Kočiš, CSc., Hurbanovo († 4. 1. 2013 Beluša), historik a archivár. Vyštudoval históriu a archívnictvo na FF Slovenskej univerzity v Bratislave (1953). Bol pracovníkom Slovenského ústredného archívu v Bratislave a riaditeľom Štátneho archívu v Bytči. Je autorom viacerých monografií a publikácií. Bol členom Vedeckej archívnej rady a členom Slovenskej historickej spoločnosti. Bol nositeľom Pribinovho kríža III. triedy (2004). - 90. výročie narodenia

23. 1. 1943 * Ján Jamriška, Žitná, kapelník dychových hudieb, skladateľ dychovej hudby, trubkár, organizátor festivalov dychovej hudby. Absolvoval štúdium na vojenskej škole a na Konzervatóriu v Bratislave. Po profesionálnej službe v armáde bol členom tanečného orchestra Slovenskej televízie a potom členom orchestra VUS-u v Bratislave. Bol kapelníkom dychových hudieb Záhoráci a Záhorácki strýci. Jeho skladby interpretovali a nahrali viaceré dychové hudby. Bol predsedom Združenia dychových hudieb Slovenska. Pôsobí ako člen porôt na súťažiach dychových orchestrov, lektor školení. Patril medzi hlavných organizátorov Dychfestov, bol spoluorganizátorom autorských súťaží ZDHS a festivalu a autorskej súťaže Slovenské tango. Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v oblasti dychovej hudby. Generálny riaditeľ NOC mu udelil Medailu D. G. Licharda. Je držiteľom Ceny Karola Pádivého za osobný prínos pri zvyšovaní úrovne dychovej hudby na Slovensku. - 75. výročie narodenia

25. 1. 1918 † Izidor Žiak Somolický, Banská Bystrica (* 10. 2. 1863 Turčiansky Michal), spisovateľ, redaktor. Pôsobil ako pisár v advokátskych kanceláriách, bol redaktorom Národných novín v Martine. Od čias gymnaziálnych štúdií bol perzekvovaný za proslovenské, počas jeho redaktorskej činnosti (1896 - 99) viedli proti nemu 7 procesov za ostrú kritiku maďarizácie, bol odsúdený na niekoľkomesačné väzenie a finančné pokuty. Kritizoval aj konzervativizmus martinského centra, vyzýval k aktivite, spolupracoval s hlasistami. Viaceré jeho básne boli zhudobnené. Písal aj besednice, črty a rozprávky, jeho melodrámy inscenoval martinský Slovenský spevokol. Prekladal z americkej, francúzskej, ruskej a ukrajinskej literatúry. - 100. výročie úmrtia

25. 1. 1943 * Mgr. Ivan Lacika, Malacky, historik umenia, publicista, cestovateľ. Absolvoval štúdium dejín umenia na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Bol dlhoročným pracovníkom Divadelného ústavu v Bratislave, kde budoval a spracovával zbierkový fond scénografie a bol koordinátorom výstavnej činnosti i komisárom početných divadelných výstav. Autor a spoluautor publikácií a katalógov. Precestoval vyše 40 krajín. - 75. výročie narodenia

26. 1. 1943 * PhDr. Michaela Jurovská, Bratislava, prekladateľka, redaktorka, esejistka, literárna kritička. Študovala francúzštinu a slovenčinu na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako redaktorka denníka Smena a časopisu Revue svetovej literatúry, bola odbornou asistentkou na FF UK, pracovala v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, bola kultúrnou radkyňou veľvyslanectva v Paríži. Uznávaná prekladateľka z francúzštiny a taliančiny. Venuje sa aj kritickej reflexii umeleckého prekladu. Je držiteľkou francúzskeho ocenenia Rytierka Radu umenia a literatúry a tiež Rytierka Radu hviezdy Talianska, 2004, Ceny Elsy Morante za prekladateľskú činnosť a šírenie talianskej kultúry, či Ceny Slovenského centra AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov) za mimoriadny prínos v oblasti divadla. - 75. výročie narodenia

27. 1. 1938 * Gejza Kendy, Kráľovský Chlmec († 1. 12. 2012 Bratislava), televízny kameraman a režisér. Pracoval v Čs. televízii v Bratislave. Režíroval dokumentárne filmy o umení, portréty umelcov. Nakrútil aj dokumentárny vzdelávací o cyklus dejinách architektúry, s historikom Pavlom Dvořákom spolupracoval na rozsiahlom dokumentárnom cykle o histórii Slovenska Stopy dávnej minulosti. Jeho posledným TV projektom bol dokumentárny seriál Tie dni (2004), rekonštrukcia udalostí pred a po novembri 1989. - 80. výročie narodenia

27. 1. 1958 * Marta Sládečková, Trenčín, herečka. Pôsobila v martinskom Divadle SNP, nitrianskom Divadle Andreja Bagara, dnes je členkou Divadla Astorka-Korzo'90 v Bratislave. Hrala v niekoľkých filmoch, množstvo postáv stvárnila v televízii. - 60. výročie narodenia

27. 1. 1988 † Krista Bendová, Bratislava (* 27. 1. 1923 Kráľova Lehota), poetka, autorka poézie i prózy pre deti, redaktorka. Pracovala ako redaktorka literatúry pre deti vo vydavateľstve Pravda, v slovenskej sekcii Zväzu čs. spisovateľov, v redakciách časopisov Ohník a Roháč, od 1964 sa profesionálne venovala literárnej tvorbe. Ťažisko jej tvorby spočíva v literatúre pre deti, písala moderné humorné autorské rozprávky (veľkej čitateľskej obľube sa dodnes teší knižka Opice z našej police a tiež rozprávkový cyklus o Osmijankovi. Prekladala z českej a ruskej literatúry. - 30. výročie úmrtia

28. 1. 1918 * PhDr. Anton Točík, DrSc., Krásno nad Kysucou († 15. 6. 1994 Nitra), archeológ. Bol riaditeľom Archeologického ústavu SAV v Nitre. Špecializoval sa na dobu bronzovú na Slovensku a na slovanskú archeológiu. Výsledky svojich výskumov publikoval v početných článkoch a štúdiách v domácich i zahraničných časopisoch a v monografiách. Jeho práce majú základný význam pre slovenskú archeológiu, ale rezonujú aj v európskom kontexte. Bol viceprezidentom Union Internationale des Sciences préhistoriques et protohistoriques (1963 - 68) a generálnym tajomníkom Union Internationale d'Archéologie Slave (1965 - 71). Archeologický ústav SAV organizuje Dni Antona Točíka a udeľuje Cenu Antona Točíka o najlepšiu prácu mladého tvorivého pracovníka v odbore archeológia. - 100. výročie narodenia

28. 1. 1928 * JUDr. Dušan Roll, Martin, vydavateľský redaktor, spoluzakladateľ Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), generálny sekretár a čestný predseda Medzinárodného komitétu BIB. Je autorom leporel pre deti. V 1967 spolu s M. Cipárom a A. Brunovským a ďalšími nadšencami založil Bienále ilustrácií Bratislava a bol jeho generálnym sekretárom. V 1986 ho zvolili za prezidenta IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu), medzinárodnej nevládnej organizácie, pôsobiacej v rámci UNESCO. V 2008 dostal Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. - 90. výročie narodenia

28. 1. 1968 † Július Móži, Bratislava (* 27. 3. 1908 Berlín), huslista, dirigent a hudobný skladateľ. Študoval husľovú hru v Bratislave a Budapešti. Pôsobil ako pedagóg na hudobnej škole v Nových Zámkoch, bol členom orchestra bratislavského rozhlasu, pôsobil ako huslista v kaviarňach, potom bol členom Slovenskej filharmónie, dirigentom a šéfdirigentom SĽUK-u, dirigentom orchestra bratislavského Parku kultúry a oddychu. Založil a viedol súbor Cimbal. Upravoval ľudové piesne, komponoval hudbu pre SĽUK, Lúčnicu. - 50. výročie úmrtia

29. 1. 1943 † Elena Brestenská-Gessayová, Bratislava (* 6. 12. 1899 Olyphant, USA), publicistka, prekladateľka, osvetová pracovníčka. Absolvovala štúdium práva na univerzite v Clevelande. Po príchode na Slovensko pôsobila v ústredí Slovenskej ligy v Bratislave a venovala sa publicistickej, osvetovej, prekladateľskej a literárnej činnosti. V periodikách a časopisoch publikovala kultúrnohistorické články, príspevky o ženskom hnutí, novely, črty. - 75. výročie úmrtia

29. 1. 1943 * prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc., Topoľčany, literárny vedec a kritik, publicista, univerzitný profesor. Študoval slovenčinu a ruštinu na Pedagogickej fakulty v Nitre. V rokoch Bol odborným pracovníkom Kabinetu literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, redaktorom vydavateľstva Smena, vedeckým pracovníkom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave, pôsobil v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Pedagogickej fakulte v Nitre, stál pri vzniku Katedry žurnalistiky na FF UKF a 12 rokov bol jej vedúcim. - 75. výročie narodenia

29. 1. 1958 * prof. Róbert Jančovič, Šaľa, grafik, maliar, ilustrátor, vysokoškolský profesor. Študoval na VŠVU v Bratislave. Venuje sa grafike, kresbe, koláži, maľbe, ilustrácii, známkovej tvorbe, príležitostne aj plastike. Pedagogicky pôsobí na Katedre grafiky VŠVU v Bratislave, je hosťujúcim pedagógom na AVU v Budapešti a na univerzite v kanadskom Edmontone. Je spoluzakladateľom združenia slovenských grafikov G bod. Vystavuje samostatne i na početných kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Získal množstvo prestížnych ocenení napr.: 1. cena na 14. medzinárodnej výstave malých grafík v španielskom Cadaqués; Grand Prix na 3. svetovom trienále malých grafických foriem vo francúzskom Chamaliérs; Cena múzea na výstave medzinárodného trienále malých grafických foriem v Tokiu. - 60. výročie narodenia

30. 1. 1918 * Leopold Lahola, vl. menom Leopold Arje Friedmann, Prešov († 12. 1. 1968 Bratislava), dramatik, prozaik, filmový scenárista a režisér, redaktor. Počas vojnového slovenského štátu bol internovaný v tábore v Novákoch, bojoval v SNP. Po vojne bol redaktorom a šéfredaktorom Bojovníka, potom pracoval vo filme v Prahe. Od 1949 žil v emigrácii v Izraeli a SRN, kde pracoval ako filmový scenárista a režisér. Keďže sa v emigrácii politicky neangažoval, komunistický režim mu koncom 60. rokov dovolil nakrúcať filmy aj doma. Náhle zomrel v Bratislave pri dokončovaní filmu Sladký čas Kalimagdory. Písal poéziu, poviedky, novely a črty, bol spoluautorom filmových scenárov (Biela tma, Vlčie diery, 1948) - 100. výročie narodenia, 50. výročie úmrtia

30. 1. 1948 * Dušan Tarageľ, Pribylina, herec. Odkedy absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave (1971) je členom Činohry SND v Bratislave. Na MFF v Karlových Varoch v 1976 dostal Cenu za najlepší herecký výkon za hlavnú postavu vo filme Keby som mal dievča, veľa príležitostí dostal v televízii. Je nositeľom Ceny J. Borodáča a Ceny Literárneho fondu. - 70. výročie narodenia