Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  december >>
po ut st št pi so ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
DECEMBER 2018

1. 12. 1958 * Mgr. art. Mária Eliášová, Košice, operná, operetná a muzikálová speváčka, pedagogička. Pôsobila v Opere SND, Komornej opere v Bratislave a na Novej scéne. Hosťovala v zahraničí a účinkovala v televízii. Pedagogicky pôsobí na konzervatóriu v Bratislave. - 60. výročie narodenia

1. 12. 1958 † Július Koreszka, Skalica (* 24. 2. 1895 Dojč), maliar. Venoval sa predovšetkým krajinomaľbe. Na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia vytvoril cyklus vedút slovenských hradov. Samostatne vystavoval v Bratislave a Skalici. - 60. výročie úmrtia

1. 12. 1968 † Tibor Honty, Praha (* 9. 5. 1907 Krompachy), fotograf., keramikár. Fotografoval umelecké plastiky a statické objekty, venoval sa reportážnej a sociálnej fotografii. Bol členom Spolku výtvarných umov Mánes a v 1948 sa podieľal na vzniku jeho fotografickej sekcie. Jeho fotografie sú v zbierkach na Slovensku, v Česku i USA. - 50. výročie úmrtia

1. 12. 1998 † Dagmar Rosůlková, Bratislava (* 21. 3. 1909 Bratislava), keramikárka. Venovala sa figurálnej, portrétnej, úžitkovej, dekoratívnej a záhradnej keramike, realizovala aj monumentálne kompozície pre architektúru. Stála pri zrode Ústredia ľudovej umeleckej tvorby a Ústredia umeleckých remesiel. Jej diela sú v zbierkach SNG aj v zahraničných galériách. - 20. výročie

2. 12. 1943 * Mgr. Jozef Švikruha, Trebichava, amatérsky výtvarník, pedagóg na ZUŠ. Venuje sa krajinárskej tvorbe. Vystavoval doma i v zahraničí, hlavne v Taliansku. Je držiteľom Veľkej medaily sv. Gorazda za prácu s mládežou v oblasti výtvarného umenia. - 75. výročie narodenia

4. 12. 1928 * Mgr. art. Jozef Majerčík, Východná († 4. 4. 2011 Bratislava), tanečník, folklorista, herec, kultúrno-osvetový pracovník. Patril medzi najvýraznejšie osobnosti scénickej interpretácie ľudového tanca a najvýznamnejšie osobnosti folklórneho hnutia na Slovensku. Bol členom a sólistom tanečnej zložky SĽUK-u. a Lúčnice, kde pôsobil aj ako pedagóg. Viac ako 30 rokov pracoval ako samostatný odborný pracovník pre folklórny tanec v odbore záujmovej umeleckej činnosti Osvetového ústavu v Bratislave. Venoval sa poradensko-metodickej, lektorskej, inštruktorskej, školiteľsko-vzdelávacej činnosti pre choreografov folklórnych súborov a vedúcich folklórnych skupín na celoslovenskej úrovni i v dosahu na krajskú a okresnú pôsobnosť. V spolupráci so SAV a Krátkym filmom Bratislava sa venoval filmovej dokumentácii tanca a vybudoval v Osvetovom ústave rozsiahly archív tanečných filmov a videozáznamov rôznych tanečných žánrov. Stál pri zrode Folklórneho festivalu Východná a bol dlhoročným členom jeho programovej rady, autorom a režisérom mnohých scénických programov a súťaží. Inicioval a realizoval hnutie Nositelia tradícií, zamerané na uchovávanie, ochranu a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry. S televíziou spolupracoval na príprave a realizácii cyklu hudobno-tanečných dokumentov z jednotlivých etnografických oblastí Slovenska pod názvom Zem spieva. Účinkoval vo filmoch pre kiná, televíznych filmoch a seriáloch. Za svoju činnosť dostal viacero ocenení: Zlatá plaketa Folklórneho festivalu Východná, Zlatá plaketa generálneho riaditeľa Slovenskej filmovej tvorby, Medaila D. G. Licharda. - 90. výročie narodenia

5. 12. 1948 * Ladislav Podmaka, Trnava († 5. 1. 2004 Bratislava), divadelník. Bol dramaturgom, riaditeľom a umeleckým šéfom Divadla pre deti a mládež v Trnave, potom bol riaditeľom Novej scény v Bratislave. - 70. výročie narodenia

5. 12. 1978 † Anna Tencerová, Piešťany (* 12. 11. 1897 Balassagyarmat, Maďarsko), výšivkárka, podnikateľka v ľudovej výrobe. V 50. rokoch v Piešťanoch založila výšivkárske dielne - prevádzkareň Folklór a družstvo umeleckej výroby Piešťanka, robila návrhy vyšívaných obrusov a bielizne, aplikovala ľudové výšivky na detskú a dámsku konfekciu. V Piešťanoch organizovala ochotnícke predstavenia, koncerty a vystúpenia speváckych zborov pre kúpeľných hostí, bola predsedníčkou miestnej organizácie Živeny. - 40. výročie úmrtia

5. 12. 1978 † Pavol Čády, Bratislava (* 9. 8. 1911 Nitra), skladateľ, textár a libretista, pedagóg. Spoluzakladateľ modernej slovenskej tanečnej hudby (slovenského tanga). Písal texty k vlastným skladbám, ktoré interpretoval hlavne František Krištof Veselý, ako aj k skladbám G. Dusíka. Je autorom operety, rozhlasových hier s vlastnou scénickou hudbou, rúmb, foxtrotov a valčíkov. - 40. výročie úmrtia

6. 12. 1993 † Ján Kopčok, Nový Sad, Srbsko (*23. 5. 1929 Báčsky Petrovec, Srbsko), slovenský vojvodinský spisovateľ, kultúrny pracovník, redaktor. V prózach pre dospelých tematicky čerpal z prostredia vojvodinských Slovákov, napísal dve prozaické knihy pre deti a divadelné hry. - 25. výročie úmrtia

7. 12. 1948 * Pavol Hammel, Bratislava, spevák, skladateľ, gitarista, hudobný producent. V 1963 založil skupinu Prúdy, v 1969 vyšiel jej legendárny album Zvoňte, zvonky. S M. Vargom vydal 5 albumov, jeho diskografia obsahuje vyše 30 albumov a kompilácií. Jeho piesne získali ocenenia na Bratislavskej lýre. Venuje sa aj výtvarnému umeniu, vystavoval už vo viacerých slovenských mestách. - 70. výročie narodenia

9. 12. 1948 † Elemír (Elemér) Halász-Hradil, Košice (* 18. 4. 1873 Miskolc, Maďarsko), maliar. Počas 1. svetovej vojny bol frontovým maliarom rakúsko-uhorskej armády. V Košiciach súkromne vyučoval maliarstvo. Jeho diela sú zbierkach SNG v Bratislave, Východoslovenskej galérie v Košiciach, Národnej galérie v Prahe. - 70. výročie úmrtia

10. 12. 1928 * Milan Rúfus, Závažná Poruba († 11. 1. 2009 Bratislava), básnik, esejista, prekladateľ, patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti našej poézie. V jeho poézii rezonuje jeho hlboká viera v Boha a silný morálny étos, inšpiroval sa ľudovou slovesnosťou. Celý život pedagogicky pôsobil na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UK. Pôsobil aj ako lektor slovenčiny a češtiny na Instituto Universitario Orientale v Neapole. Prvé básne publikoval časopisecky od 40. rokov. Od debutu Až dozrieme v 1956, za ktorý získal Cenu Ivana Kraska bol súčasťou slovenskej literárnej scény vyše polstoročie. Je autorom vyše 20 básnických zbierok. Prebásnil žalmy, venoval sa tiež esejistike, prekladal z češtiny, ruštiny a zo španielčiny. Jeho poéziu preložili mnohých jazykov. Výber z jeho diela pod názvom Nepokoj srdca (2002; vo francúzštine) je vôbec prvým vydaním prekladu slovenského literárneho diela v edícii UNESCO. Za svoju tvorbu získal mnoho ocenení: Cena Jána Hollého, Cena Literárneho fondu, Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ, Cena ministra kultúry, Štátna cena za literatúru, Rad T. G. Masaryka III. triedy, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, Kríž prezidenta SR I. stupňa, Pribinov kríž I. triedy. - 90. výročie narodenia

11. 12. 1943 * Ján Hajnal, Košice, džezový klavirista, skladateľ a aranžér. Pôsobil ako člen a líder viacerých džezových zoskupení, bol členom Tanečného orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave, pre ktorý komponoval, aranžoval a dirigoval vlastné kompozície, klaviristom a aranžérom Televízneho orchestra v Bratislave. Spolupracoval aj s významnými zahraničnými hudobníkmi. Venoval sa úprave klasickej hudby v džezovom štýle. - 75. výročie narodenia

11. 12. 1958 † Hana Gregorová, Praha (* 30. 1. 1885 Martin), prozaička, osvetová pracovníčka, organizátorka ženského hnutia. Ako prvá v slovenskej literatúre sa venovala témam ako úsilie žien o emancipáciu a rovnoprávne postavenie. Bola členkou Slovenského spevokolu, redaktorkou Slovenského východu, v Bratislave dome otvorila literárny salón, kde sa schádzali mladí básnici i výtvarníci a diskutovali o umení, po smrti manžela (1940) sa odsťahovala za dcérou do Prahy, kde sa počas 2. svetovej vojny zapojila do ilegálneho odboja. Písala prózu, cestopisné črty, knižky pre deti. Angažovala sa v ženskom hnutí, usilovala sa o emancipáciu slovenských žien, zdôrazňovala význam ich vzdelávania a kultúrneho rozvoja pre ich plnohodnotné uplatnenie v spoločnosti. Bola funkcionárkou Umeleckej besedy slovenskej, spoluzakladateľkou a začas predsedníčkou jej literárneho odboru, predsedníčkou Zväzu slovenských žien. - 60. výročie úmrtia

12. 12. 1918 * Štefan Žáry, Poniky († 25. 8. 2007 Bratislava), básnik, prozaik, autor kníh pre deti, esejista, prekladateľ, redaktor. Bol redaktorom, pôsobil aj v Ríme ako spravodajca Čs. tlačovej kancelárie, bol šéfredaktorom a riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovate, na začiatku normalizácie musel z postu riaditeľa odísť. Počas vyše šesťdesiatročnej literárnej činnosti vydal 29 kníh poézie, 14 kníh prózy, 8 kníh pre deti a 1 veršovanú divadelnú hru. Predstaviteľ nadrealizmu v našej poézii. Pre jeho prózy sú príznačné autobiografické a dokumentárne prvky. Vydal knihy spomienkovo-biografických esejí o svojich priateľoch, spisovateľoch a výtvarníkoch a knihy memoárových esejí. Písal aj pre deti. Prekladal z francúzskej a talianskej literatúry. - 100. výročie narodenia

12. 12. 1928 * Ján Laca, Tajná (Tajná († 1. 2. 2009 Nitra), dramaturg, prekladateľ. Bol jedným z prvých absolventov Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Začínal ako dramaturg na Novej scéne v Bratislave a potom až dôchodku pôsobil v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Zaslúžil sa o založenie festivalu Májová divadelná Nitra. Prekladal divadelné hry z maďarčiny, ruštiny a češtiny. - 90. výročie narodenia

12. 12. 1943 * Juraj Šebo, Bratislava, spisovateľ, hudobník. Je autorom úspešných spomienkových kníh. Spolupracoval na scenári o histórii Slovenskej televízie v rokoch. Je organizátorom bigbítových podujatí. - 75. výročie narodenia

14. 12. 1968 † prof. František Tröster, Praha (* 20. 12. 1904 Vrbičany), český scénograf, vysokoškolský pedagóg, pôsobil aj na Slovensku - vyučoval na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Počas pôsobenia v Bratislave robil scénické návrhy k činoherným a operným inscenáciám v SND. Jeho práca bola ocenená aj v medzinárodnom meradle. - 50. výročie úmrtia

15. 12. 1943 * doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc., Dolné Orešany, andragogička, vysokoškolská pedagogička. Pracovala v kultúrno-osvetových inštitúciách, Čs. televízii v Bratislave a Ústave školských informácií v Bratislave. Vyše 40 rokov pedagogicky pôsobila na Katedre andragogiky FF UK v Bratislave. Autorsky a lektorsky úzko spolupracuje s Národným osvetovým centrom, najmä v oblasti animácie kultúry. V teoretickej a publikačnej činnosti sa venovala dejinám výchovy a vzdelávania dospelých, problematike kultúrnej andragogiky, animácie kultúry a edukácie seniorov. Autorka monografií, štúdií, učebných a odborných textov. - 75. výročie narodenia

15. 12. 1968 † Miloš Alexander Bazovský, Trenčín (* 11. 1. 1899 Turany), maliar, grafik, kresliar. Patrí k spoluzakladateľom a najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej výtvarnej moderny. Venoval sa krajinomaľbe, figurálnym kompozíciám i zátišiu, kresbe, grafike. Odkaz ľudového umenia transformoval do moderného jazyka. Najvýznamnejšiu súbornú výstavu mal v SNG v Bratislave. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkových fondoch našich najvýznamnejších galérií a múzeí, ako aj v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. - 50. výročie úmrtia

15. 12. 1968 † PhDr. Želmíra Gašparíková, Praha (* 18. 1. 1901 Martin), knihovníčka, bibliografka. Pracovala ako knihovníčka Univerzitnej knižnice v Bratislave a v Matici slovenskej v Martine, bola vedúcou knižnice prezidenta T. G. Masaryka. Napokon bola knihovníčkou Slovanskej knižnice v Prahe a pôsobila ako lektorka slovenčiny na FF Karlovej univerzity v Prahe. V slovenských a českých časopisoch publikovala bibliografické súpisy. Jej najvýznamnejším jazykovedným dielom je Slovensko-český slovník. - 50. výročie úmrtia

17. 12. 1938 * Valéria Baláková, Rabčice, učiteľka, speváčka a hudobníčka, zberateľka ľudových piesní, tancov, tradícií. Viac ako päťdesiat rokov pracuje s deťmi. Všade viedla folklórne súbory, v Rabčiciach súbory Kašunka (mladšie deti) a Rabčičanka (dospelí). - 80. výročie narodenia

18. 12. 2008 † Marián Kleis st., Košice (* 10. 9. 1926 Turčianske Teplice), herec. Bol členom Činohry Štátneho divadla v Košiciach a Armádneho divadla v Martine. Hral aj vo filmoch, televíznych filmoch a inscenáciách. Účinkoval aj v rozhlasových zábavných programoch, na ktorých sa podieľal aj autorsky. - 10. výročie úmrtia

19. 12. 1948 * Zuzana Kocúriková, Bratislava, herečka. Účinkovala v Divadle na Korze, je členkou SND a doteraz patrí k často obsadzovaným herečkám. Hosťovala aj na bratislavskej Novej scéne a v Štúdiu L+S. Hrala v slovenských i českých filmoch, výraznejšie sa uplatnila v TV inscenáciách. - 70. výročie narodenia

22. 12. 1943 * Štefan Moravčík, Jakubov, básnik, prozaik, autor poézie i próz pre deti, esejista,. Pre jeho tvorbu je charakteristické majstrovské narábanie s jazykom, slovné hry, experimenty a slovotvorba, vtip a hravosť, využívanie viacvýznamovosti slova a zvukomalebnosti slovných spojení.. Počas normalizácie mal zákaz publikovať. Autor početných básnických zbierok, poviedok kníh pre deti, románov, humoresiek. Zostavil antológie slovenskej poézie. Do modernej slovenčiny prebásnil Hollého Svätopluka, do záhoráckeho nárečia upravil Tajovského Ženský zákon. - 75. výročie narodenia

24. 12. 1958 * Adam Suchánsky, Nagybánhegyes, Maďarsko († 13. 2. 2008 Nadlak, Rumunsko), dolnozemský slovenský básnik, novinár, publicista, krajanský pracovník. Bol redaktorom časopisu Naše snahy v Nadlaku. Aktívne pôsobil v Literárnom krúžku Ivana Krasku v Nadlaku. Je autorom básnických zbierok, spoluautorom publikácie 100 rokov slovenského ochotníckeho divadla v Nadlaku. Nositeľ Ceny Zväzu spisovateľov Rumunska. - 60. výročie narodenia, 10. výročie úmrtia

25. 12. 1988 † PhDr. Marcela Mésárošová, Bratislava (* 23. 3. 1929 České Budějovice), speváčka, kultúrno-osvetová pracovníčka, organizátorka hudobného života. Bola členkou speváckeho zboru Slovenského rozhlasu a Slovenskej filharmónie, vedúcou Hudobného a informačného strediska Slovenského hudobného fondu, pôsobila v Osvetovom ústave v Bratislave ako odborná pracovníčka pre zborový spev a vedúca hudobného odd. Zaslúžila sa o rozvoj zborového spevu na Slovensku. - 30. výročie úmrtia

29. 12. 1978 † doc. PhDr. Anton Augustín Baník, CSc., Martin (* 26. 2. 1900 Valaská), kultúrny historik, filológ, bibliotekár, archivár. Vyše 30 rokov bol bibliotekárom a archivárom v Matici slovenskej v Martine, správcom Slovenskej národnej knižnice, vedúcim Literárneho archívu MS. Zaslúžil sa o navrátenie pôvodných matičných zbierok z Maďarska, o uchovanie a organizovanie fondov MS a o vybudovanie Literárneho archívu MS. Venoval sa jazykovednému výskumu, prepracoval a zredigoval Pravidlá slovenského pravopisu. Je autorom množstva štúdií. Časť svojej rozsiahlej osobnej knižnice daroval Matici slovenskej (50 000 zväzkov; najväčšia a najrozsiahlejšia osobná knižnica v správe Slovenskej národnej knižnice). Komponoval klavírne skladby a jednohlasné piesne. - 40. výročie úmrtia

31. 12. 2008 † Viera Prokešová, Bratislava (* 2. 8. 1957 Bratislava), poetka, esejistka, prekladateľka, literárna vedkyňa. Pracovala ako lektorka dramaturgie v Bábkovom divadle v Nitre, redaktorka vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Autorka zbierok intímnej poézie. Prekladala bulharskú poéziu, prebásnila výber zo stredovekej francúzskej poézie, básne čínskych poetiek a i. Získala Cenu Jána Hollého. - 10. výročie úmrtia