Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  august  >>
po ut st št pi so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
AUGUST 2018

1. 8. 1943 * Jozef (Dodo) Šimončič, Bratislava, filmový a televízny kameraman. Patrí k našim najvýznamnejším kameramanom. Ako samostatný kameraman debutoval Havettovým filmom Slávnosť v botanickej záhrade, v TV debutoval Herzovým filmom Sladké hry minulého leta, za ktorý na festivale v Monte Carle získal ocenenie. Nakrútil vyše 60 hraných filmov, viac ako 60 televíznych inscenácií či nemecký seriál Vojna volov. Získal veľa ocenení na filmových a televíznych festivaloch. Založil Asociáciu slovenských kameramanov a do 2013 bol jej prezidentom. - 75. výročie

2. 8. 1993 † Pavol Herchl, Banská Bystrica (* 27. 3. 1924 Banská Bystrica), scénograf. Dlhé roky pôsobil v Spevohre Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystric, podieľal sa na 100 inscenáciách. Spolupracoval s profesionálnymi i ochotníckymi divadelnými súbormi. Bol tiež scénografom Folklórneho festivalu Východná. - 25. výročie úmrtia

5. 8. 1928 * Eva Kristínová, Trenčín, herečka, recitátorka. Bola 40 rokov členkou Činohry SND v Bratislave, kde stvárnila 79 postáv.V STV vytvorila 60 postáv. Často vystupovala ako recitátorka. Dostala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. - 90. výročie narodenia

5. 8. 1993 † prof. Eugen Suchoň, Bratislava (* 25. 9. 1908 Pezinok), hudobný skladateľ, pedagóg, teoretik a organizátor hudobného života. Jedna z vedúcich osobností slovenskej hudobnej moderny, tvorca prvej slovenskej národnej opery Krútňava (1949), ktorá je nahranejšou slovenskou operou v zahraničí. V kompozičnej tvorbe sa inšpiroval slovenským folklórom, dielami klasikov a reagoval na prúdy svojej doby. Pôsobil ako pedagóg, bol profesorom na Katedre hudobnej vedy FF Univerzity Komenského. Komponoval orchestrálne, komorné skladby, vokálno-inštrumentálne diela, piesňové a zborové cykly, klavírne diela. Bol autorom teoretických prác, predsedom festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností, ako aj ďalších hudobných festivalov, zároveň bol dlhé roky predsedom Slovenského ochranného zväzu autorského. Podieľal sa na založení Slovenskej filharmónie, na vzniku a formovaní Zväzu slovenských skladateľov. Bol viceprezidentom medzinárodnej organizácie pre ochranu autorských práv (CISAC) v Paríži. Za svoje dielo získal významné ocenenia: Talichova medaila, Herderova cena, Národná cena SR za celoživotné hudobné dielo, Rad Ľ. Štúra I. triedy in memoriam. - 25. výročie úmrtia

5. 8. 2008 † prof. PhDr. Alexander Móži, CSc., Bratislava (* 8. 11. 1936 Reca), etnomuzikológ, hudobný skladateľ, vysokoškolský profesor. Pedagogicky pôsobil aj na VŠMU. Venoval sa dejinám slovenskej hudby, ľudovej piesni, historickým tancom, vzájomným vzťahom slovenskej a maďarskej hudby v histórii. Bol zberateľom ľudových piesní, je autorom ich transkripcií. Spolupracoval s Osvetovým ústavom/Národným osvetovým centrom, podieľal sa na príprave folklórnych festivalov vo Východnej a Detve.Realizoval semináre o zbieraní, zapisovaní a vydávaní ľudových piesní. Bol činný aj interpretačne. Bol nositeľom Ceny Pavla Tonkoviča. - 10. výročie úmrtia

5. 8. 2008 † PhDr. Stanislav Šmatlák, DrSc., Bratislava (* 28. 11. 1925 Oslany), literárny vedec a kritik, editor, univerzitný profesor. Bol redaktorom vydavateľstva Smena a Slovenských pohľadov, dlhé roky vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry, resp. Literárnovedného ústavu SAV, vyučoval na Pedagogickej fakulte UK. Publikoval popularizačné práce, venoval sa výskumu diela P. O. Hviezdoslava, I. Kraska, L. Novomeského, M. Rúfusa a M. Válka, je autorom Dejín slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť. - 10. výročie úmrtia

6. 8. 1928 * Andy Warhol, pôv. menom Andrew Warhola, Pittsburgh, USA († 22. 2. 1987 New York), americký maliar, grafik, ilustrátor, filmár, iniciátor a vedúca osobnosť pop artu. Jeho rodičia boli Rusíni z dediny Miková pri Medzilaborciach. Samostatne prvýkrát vystavoval v 1952 v newyorskej Hugo Gallery. Začiatkom 60. rokov maľoval série plechoviek Campbellovej polievky a Coca-Coly, série dolárových bankoviek, technikou sieťotlače tvoril portréty známych osobností. Jeho štúdio The Factory na Manhattane sa od 1963 stalo tvorivým centrom umeleckej bohémy. Nakrúcal filmy a videá, robil manažéra a hudobného producenta kapely Velvet. Na Expo 1967 v Montreale vystavoval 6 autoportrétov. Venoval sa všetkým oblastiam populárnej kultúry, stal sa spoluzakladateľom časopisu Interview, vystupoval v televízii, navrhol dizajn obálky albumu Sticky Fingers od Rolling Stones, za ktorý získal nomináciu na Grammy, pracoval pre modelingovú agentúru, vytvoril televízne show, písal divadelné hry. V Pittsburghu je Andy Warhol Museum a v Medzilaborciach Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. - 90. výročie narodenia

8. 8. 2008 † Boris Velat, Praha (* 10. 9. 1923 Praha), český dirigent pôsobiaci aj na Slovensku - 47 rokov v Štátnom divadle v Košiciach. Celkovo naštudoval 112 titulov. Stál pri zrode opernej časti Zámockých hier zvolenských, kde v 1979 so súborom opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského uviedol Rigoletta ako prvú opernú inscenáciu festivalu. - 10. výročie úmrtia

9. 8. 1958 * PhDr. Zora Prušková, CSc., Malacky, literárna teoretička, editorka a kritička. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu a interpretácii súčasnej slovenskej prózy. Je autorkou početných štúdií a spoluautorkou pedagogických, slovníkových a encyklopedických publikácií. Na VŠMU viedla semináre zo slovenskej a svetovej literatúry (1993 - 2009). Pôsobila v porote literárnej súťaže Anasoft litera (2008, 2015). - 60. výročie narodenia

9. 8. 1993 † Ján Štiavnický, Košice (* 11. 7. 1937 Spišské Vlachy), prozaik, autor literatúry pre deti a mládež, dramatik. Venoval sa predovšetkým tvorbe pre deti a mládež. Písal aj bábkové hry pre deti, prózy pre dospelých, rozhlasové hry a televízne inscenáre. - 25. výročie úmrtia

10. 8. 1928 * prof. Ing. Milan Križo, DrSc., Hrochoť, lesný inžinier, vysokoškolský profesor, odborník v oblasti fytológie, spevák ľudových piesní, folklorista. Vyučoval na vysokých školách vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Je autorom odborných monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt, pôvodných vedeckých prác. Bol umeleckým vedúcim mužskej speváckej skupiny vysokoškolského súboru Poľana. Spolupracoval s rozhlasom, účinkoval s Ľudovou hudbou Rinalda Oláha, so Štefanom Molotom i Jánom Berkym Mrenicom. Bol spoluorganizátorom medzinárodného festivalu akademických folklórnych súborov Akademický Zvolen a Podpolianskych folklórnych slávností v Detve. - 90. výročie narodenia

10. 8. 1943 * Jozef Pražmári, Michalovce, režisér, dramatik, scénograf. Študoval réžiu na VŠMU v Bratislave (1969 - 74). Pôsobil v divadlách v Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove, Nitre, Bratislave, Martine a vo Zvolene, spolupracoval tiež s ochotníkmi. Vytvoril vyše 150 inscenácií a získal viaceré prestížne ocenenia. Spoluautor bábkových a divadelných hier. V Bratislave založil divadlo Zrakáč (skupina nevidiacich a slabozrakých hercov), kde pôsobil aj ako režisér a herec. - 75. výročie narodenia

11. 8. 1978 † Imro Weiner-Kráľ, Bratislava (* 26. 10. 1901 Považská Bystrica), maliar a grafik, ľavicový intelektuál. Najoriginálnejší a najvýznamnejší predstaviteľ slovenského surrealizmu. Jeho spoločná výstava s brnianskym maliarom Františkom Malým v Umeleckej besede v Bratislave v 1936 bola prvou programovou surrealistickou výstavou. Vystavoval doma i v zahraničí. Študoval aj v Nemecku a v Paríži, kde sa v roku 1939 po svojej výstave rozhodol zostať. Vo Francúzsku sa počas 2. svetovej vojny nadviazal kontakty s čs. odbojármi a zapojil do hnutia odporu proti fašizmu. Používal krycie meno Kráľ, ktoré si neskôr ponechal ako súčasť priezviska. Za účasť v odboji dostal francúzske štátne vyznamenanie. Po vojne bol pracovníkom a neskôr vedúcim Čs. informačnej kancelárie v Paríži. Po zatvorení francúzskeho kultúrneho centra v Bratislave a vypovedaní francúzskych diplomatov z Prahy ho z Francúzska vyhostili. V roku 1951 ho pri pokuse opustiť Slovensko zatkli a sedem mesiacov bol vo väzení. Od je udeľovaná Cena Imra Weinera-Kráľa osobnostiam, ktoré prispievajú k rozvoju francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce a dialógu týchto krajín. - 40. výročie úmrtia

12. 8. 1928 † Ignác Gessay, Bratislava (* 17. 6. 1874 Tvrdošín), novinár, politik, krajanský pracovník. V 1898 odišiel do USA, kde bol redaktorom a zakladateľom viacerých krajanských novín. Po 1914 bol spoluorganizátorom prvého čs. zahraničného odboja, inšpiroval zbierku na pomoc Slovensku, pripravoval Clevelandskú dohodu, bol signatárom Pittsburskej dohody a členom Čs. národnej rady v USA. Viedol Tlačovú kanceláriu Slovenskej ligy v Amerike. V 1919 bol členom čs. delegácie na mierovej konferencii v Paríži. Po návrate na Slovensko organizoval repatriáciu slovenských vysťahovalcov z USA, založil združenie Slovenská liga. - 90. výročie úmrtia

12. 8. 2008 † Vilma Jamnická, Bratislava (* 13. 11. 1906 Barchov, Česko), herečka. Bola členkou Činohry SND v Bratislave. K jej vrcholným kreáciám patrili lyrické postavy prevažne vo veršovaných drámach. Hrala aj vo filmoch. Napísala spomienkovú knihu Letá a zimy s Jánom Jamnickým. - 10. výročie úmrtia

14. 8. 1893 * Anna Škultétyová, Martin († 17. 6. 1987 Martin), redaktorka, prekladateľka. Pomáhala svojmu otcovi Jozefovi Škultétymu pri vydávaní Národných novín, pracovala aj v časopise Živena, redigovala edíciu Knihy Živeny. Prekladala z ruskej a nemeckej literatúry. - 125. výročie narodenia

14. 8. 1943 * Štefan Orth, Gajary, kultúrno-osvetový pracovník, pedagóg, amatérsky výtvarník. Bol riaditeľom Mestského domu kultúry v Senici, pôsobí ako pedagóg výtvarného odboru ZUŠ. - 75. výročie narodenia

14. 8. 1948 * Vitalij Konopelec, Kyjev († 4. 5. 2003 Bardejov), ukrajinský básnik a prekladateľ, žijúci na Slovensku. Po časopiseckých začiatkoch knižne publikoval poéziu pre dospelých aj pre deti. Zostavil antológiu ukrajinskej poézie. - 70. výročie narodenia

15. 8. 1928 * Zdeněk Macháček, Brno († 6. 1. 2017 Bratislava), dirigent, popredná dirigentská osobnosť hudobno-zábavného divadla. Bol dlhoročným šéfdirigentom a začas aj umeleckým šéfom Spevohry Novej scény v Bratislave. Externe pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave, kde vyučoval dirigovanie spevohry a muzikálu. Vyše 40 rokov spolupracoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, spolupracoval aj s Čs. televíziou, so Slovenskou filharmóniou a i. - 90. výročie narodenia

15. 8. 2008 † Pavel Hrúz, Banská Bystrica (* 14. 6. 1941 Banská Bystrica), prozaik, patril medzi najvýraznejších predstaviteľov súčasnej slovenskej prózy. Bol redaktorom Matičného čítania, pracoval ako robotník, energetik a tiež v literárnej redakcii banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu. Na svoj debut Dokumenty o výhľadoch získal Cenu Ivana Kraska. Pre jeho postoje k okupácii Československa nemohol 15 rokov oficiálne publikovať, do literárneho života sa vrátil v 90. rokoch. Bol nositeľom Ceny Tatra banky a Ceny Dominika Tatarku. - 10. výročie úmrtia

17. 8. 1868 * Oľga Krčméryová, Budiná († 24. 12. 1950 Bratislava), kultúrna pracovníčka, organizátorka ženského hnutia. Bola členkou výboru Živeny, spoluzakladateľkou a podpredsedníčkou ženského dobročinného spolku Bratislava, venovala sa prednáškovej činnosti. Písala články o vzdelávaní žien a výchove detí. - 150. výročie narodenia

17. 8. 1948 * Zuzana Homolová, Ružomberok, speváčka, skladateľka, aranžérka a gitaristka, pesničkárka, venuje sa folku a world music; výtvarná pedagogička. Dlhé roky je pedagogičkou výtvarného odboru ZUŠ. Zhudobňuje slovenské ľudové balady. Spolupracovala s pesničkárskym združením Slnovrat, s bratislavským Divadlom u Rolanda, s mnohými českými a slovenskými hudobníkmi, je členkou pesničkárskeho združenia Šafrán. Spolupracovala so Slovenskou televíziou, Slovenským rozhlasom, ale aj so SND. Vydala šesť albumov. - 70. výročie narodenia

17. 8. 2008 † František Zvarík, Bratislava (* 17. 7. 1921 Vrútky), operný spevák (bas), herec. Bol členom Činohry a Opery SND. Počas SNP bol členom Frontového divadla. Vytvoril takmer 200 postáv. Sporadicky vystupoval na koncertných recitáloch a ako interpret ľudových piesní. Hral vo filmoch i televízii. Venoval sa aj kresleniu a maľovaniu, Dostal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. - 10. výročie úmrtia

19. 8. 1943 * Oľga Lajdová, Bratislava († 22. 1. 1985 St. Thomas, Panenské ostrovy, USA), tanečnica, prekladateľka. Pôsobila ako baletka v Štátnom divadle v Košiciach a v SND v Bratislave, tancovala v Lúčnici, bola lektorkou na VŠMU. Prekladala z angličtiny a španielčiny. - 75. výročie narodenia

20. 8. 1938 * Ivo Heller, vl. menom Ivan Grajciar, Lučenec, herec, spevák (barytón). Bol členom Tatra Revue, Novej scény, vyhral bronzovú Bratislavskú lýru. Interpret populárnych piesní a džezu. - 80. výročie narodenia

20. 8. 1998 † doc. Ivan Vychlopen, Bratislava (* 2. 5. 1941 Nové Mesto nad Váhom), výtvarník, vysokoškolský pedagóg. Pedagogicky pôsobil na VŠVU. Venoval sa komornej maľbe, grafike, ilustrácii a tapisérii, tvoril aj monumentálne realizácie. - 20. výročie úmrtia

21. 8. 1943 † Mons. Marián Blaha, pôv. Blcha, Sv. Kríž nad Hronom /dnes Žiar nad Hronom/ (* 10. 7. 1869 Liptovský Hrádok), rímskokatolícky cirkevný hodnostár. Bol hlavným tajomníkom Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kapitulným vikárom Spišského biskupstva, banskobystrickým biskupom, 13. 2. 1921 bol v Nitre slávnostne vysvätený (spolu s K. Kmeťkom a J. Vojtaššákom sa tak stali prvými slovenskými biskupmi). Bol stúpencom čs. štátnosti. Ale tiež spoluzakladateľom HSĽS a predsedom Matice slovenskej. - 75. výročie úmrtia

21. 8. 1993 † Ladislav Gerhardt, Bratislava (* 23. 8. 1937 Košice), džezový klavirista, skladateľ a aranžér. Pracoval ako hudobný redaktor Čs. rozhlasu a lektor Čs. televízie v Bratislave. Hral v džezových zoskupeniach (o. i. zakladateľ Bratislavského džezového kvarteta, s ktorým ako prvý na Slovensku realizoval rozhlasové nahrávky moderného džezu). Komponoval džezovú, scénickú a filmovú hudbu, venoval sa tiež tvorbe pre deti. Získal viaceré ocenenia: Cena Slovenského hudobného fondu Cena Orchestra Gustava Broma a i. - 25. výročie úmrtia

22. 8. 1893 † Florián Berki-Rožňavský, Nálepkovo (* 4. 7. 1855 Szécsény, Maďarsko), huslista, cigánsky primáš. Hral na viacerých európskych šľachtických dvoroch aj pred ruským cárom Alexandrom III., ktorý ho vyznamenal cenou za vynikajúci výkon. Bol dvorným kapelníkom Andrášiovcov v Betliari. - 125. výročie úmrtia

22. 8. 1943 * Ida Rapaičová, Bratislava, herečka, vysokoškolská pedagogička. Vyše 30 rokov bola členkou Činohry Novej scény v Bratislave, hrala vo filmoch a v TV inscenáciách, v rozhlasových hrách, uplatnila sa v dabingu. Vystupovala ako recitátorka, Pedagogicky pôsobila na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Bola poslankyňou Národnej rady SR za HZDS. - 75. výročie narodenia

23. 8. 1868 * Dušan Samo Jurkovič, Turá Lúka († 21. 12. 1947 Bratislava), architekt, návrhár nábytku, etnograf. Patril medzi našich najvýznamnejších architektov a medzi prvých propagátorov slovenského ľudového umenia na medzinárodnej scéne. Pracoval na projektoch pre kúpele Luhačovice, kde vytvoril unikátny súbor stavieb v štýle ľudovej secesie. Po 1919 pôsobil ako vládny komisár Úradu pre zachovanie umeleckých pamiatok a podieľal sa na koncepcii ochrany kultúrnych pamiatok. Riešil otázky mestského urbanizmu, medzi významné projekty patrili návrhy na rekonštrukciu Zvolenského zámku a Bratislavského hradu. Navrhol a čiastočne sa mu podarilo zrealizovať rekonštrukciu požiarom zničenej obce Čičmany podľa pôvodnej stavebnej tradície. Významná je jeho pamätníková a pomníková tvorba, ktorej vrcholom je Štefánikova mohyla na Bradle. Bol zakladajúcim členom a predsedom Umeleckej besedy slovenskej a čestným predsedom Spolku architektov Slovenska. Za svoju tvorbu získal množstvo ocenení: zlatú medailu 1. triedy za architektúru na výstave v Paríži, Pribinov kríž I. triedy in memoriam, Rad T. G. Masaryka I. triedy. Jeho meno nesie prestížne architektonické ocenenie Cena Dušana Jurkoviča. - 150. výročie narodenia

23. 8. 1943 * Marián Polonský, Hubina, sochár, medailér. Vystavuje samostatne i na medzinárodných prehliadkach. Jeho tvorba je zastúpená vo verejných a súkromných zbierkach doma aj v zahraničí. - 75. výročie marodenia

23. 8. 1948 * doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc., Bratislava, psychológ, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ. Pracoval vo Výskumnom ústave lekárskej bioniky a na Generálnom sekretariáte Výboru ministrov pre drogy na Úrade vlády SR. Externe pedagogicky pôsobil na viacerých univerzitách. Venuje sa problematike sociálnej práce so závislými, klinickej psychológii. Je autorom odborných monografií a príručiek. Autor básnickej zbierky, zbierok poviedok a kníh pre deti. - 70. výročie narodenia

25. 8. 1948 * JUDr. Ján Ambróz, Telgárt, právnik, spevák ľudových piesní. Bol členom mužskej speváckej skupiny folklórneho súboru Partizán, neskôr vystupoval ako sólový spevák. Často hosťoval s OĽUN-om na rozhlasových podujatiach doma i v zahraničí. Vystupoval na folklórnych festivaloch v Heľpe, Detve, vo Východnej, v Košiciach i na Myjave. Venuje sa aj rezbárstvu, vyrába figurálne plastiky i valaský riad. Generálny riaditeľ Národného osvetového centra mu udelil Medailu D. G. Licharda. - 70. výročie narodenia

25. 8. 1998 † Andrej Chmelko, Banská Štiavnica (* 19. 11. 1908 Hliník nad Hronom), herec, režisér, dramatik, prozaik. Bol členom Činohry SND v Bratislave, režisérom a riaditeľom Slovenského divadla v Prešove, vo viacerých funkciách vrátane riaditeľa pôsobil vo Východoslovenskom národnom divadle (Štátne divadlo Košice. Napísal román, poviedky, divadelnú hru a viaceré odborné práce. - 20. výročie úmrtia

26. 8. 1948 * Magda Vášáryová, Banská Štiavnica, politička, diplomatka, herečka. Vyštudovala sociológiu, bola členkou Činoherného súboru Divadelného štúdia v Bratislave, Činohry Novej scény a Činohry SND. Účinkovala v desiatkach filmov (na MFF v San Reme získala Cenu za ženský herecký výkon) i v televízii. Pôsobila ako veľvyslankyňa v Rakúsku a Poľsku, štátna tajomníčka na Ministerstve zahraničných vecí SR. Zakladateľka a riaditeľka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, zakladateľka VIA CULTURA a Inštitútu pre kultúrnu politiku. V 1999 neúspešne kandidovala v prvých priamych prezidentských voľbách na Slovensku. Bolo poslankyňou NR SR za SDKÚ. Od 2013 je predsedníčkou Živeny. Je držiteľkou mnohých ocenení a vyznamenaní v oblasti medzinárodných vzťahov a kultúry. Autorka niekoľkých kníh. - 70. výročie narodenia

26. 8. 2008 † Michal Dočolomanský, Bratislava (* 25. 3. 1942 Niedzica, Poľsko), herec, spevák, moderátor. Patril k našim najpopulárnejším a najobsadzovanejším hercom. Bol členom Činohry SND v Bratislave, veľkej diváckej priazni sa tešil jeho Jánošík v muzikáli Na skle maľované, ktorého hral 1974 - 2002. Účinkoval vo filme i v televízii. Dostal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy a Cenu Literárneho fondu. - 10. výročie úmrtia

26. 8. 2008 † Daniela Hivešová-Šilanová, Prešov (* 1. 2. 1952 Bratislava), poetka, spisovateľka pre deti, dramaturgička, pedagogička, publicistka. Bola spoluzakladateľkou a dramaturgičkou profesionálneho rómskeho divadla Romathan v Košiciach, pre ktoré písala divadelné hry, bola spoluzakladateľkou a šéfredaktorkou novín Romano nevo ľil. Písala poéziu a rozprávky pre deti. Obhajovala práva menšín, organizovala humanitárne podujatia. Organizovala koncerty rómskych hudobníkov a spevákov. Za svoju prácu bola viackrát ocenená: cena Medzinárodnej rómskej únie, Cena Európskej únie a USA Za presadzovanie demokratických hodnôt a občianskej spoločnosti, dostala in memoriam Pribinov kríž II. triedy. - 10. výročie úmrtia

27. 8. 1938 * PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Nitra, historik, patrí medzi uznávaných odborníkov na problematiku holokaustu. Je pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave, v súčasnosti vedúci vedecký pracovník v odd. novších dejín. Špecializuje sa na politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. stor., obdobie vojnovej Slovenskej republiky a na problematiku holokaustu na Slovensku. Je autorom odborných prác s touto tematikou, spoluautorom viacerých historiografických prác a učebníc dejepisu. Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Za svoju prácu získal viacero ocenení: zlatá a strieborná medaila SAV, Cena E. E. Kischa, Rad Ľ. Štúra I. triedy. - 80. výročie narodenia

27. 8. 1998 † Ľuba Pavlovičová-Baková, Bratislava (* 18. 3. 1924 Turčianska Štiavnička), folkloristka, dramaturgička, scenáristka, speváčka, zberateľka ľudových piesní. Bola zakladajúcou členkou Lúčnice - navrhla jej názov, viedla jej spevácku skupinu. Pôsobila ako redaktorka v Redakcii ľudovej hudby Čs. rozhlasu v Bratislave a ako dramaturgička Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Čs. televízie v Bratislave. Venovala sa aj výskumnej a zberateľskej činnosti, pripravila folklórne rozhlasové programy a hudobno-dramatické pásma, v televízii sa dramaturgicky podieľala na tvorbe folklórnych filmov. Ako konzultantka spolupracovala s divadlami a s osvetovými zariadeniami ako lektorka. Zostavila niekoľko spevníkov. - 20. výročie úmrtia

28. 8. 1948 * Katarína Zavarská, Bratislava († 8. 10. 1999 Bratislava), maliarka, textilná výtvarníčka, pedagogička na VŠVU v Bratislave. Vystavovala samostatne i na kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí, na medzinárodných trienále tapisérie. - 70. výročie narodenia

29. 8. 1918 * Václav Nouzovský, Velim († 21. 6. 1988 Liberec), český operný spevák (bas), pôsobiaci aj na Slovensku. Počas nacistickej okupácie bol perzekvovaný za účasť v odboji. Vyše 30 rokov bol sólistom Opery SND v Bratislave, kde vytvoril vyše 80 postáv. - 100. výročie narodenia, 20. výročie úmrtia