Preskočiť na obsah

Kalendárium 2018

 

 jan   feb   mar 
 apr   máj   jún 
 júl   aug   sep 
 okt   nov   dec 
KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR 2018
Dejiny sú svedkom času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.
Cicero

Milí čitatelia,

Národné osvetové centrum pravidelne pripravuje ročenku Kultúrnohistorický kalendár. Na našej stránke ponúkame najkomplexnejší prehľad okrúhlych výročí dejateľov národnej a kultúrnej histórie, osobností viažucich dejateľov sa svojím pôvodom alebo pôsobením k Slovensku, ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí. Podáva prehľad výročí osobností a udalostí v oblasti kultúry a umenia, spoločenského a duchovného života, spoločenských vied. Pri ich výbere sme ako kritérium zachovali okrúhle jubileá - výročie narodenia osobností: 60., 70., 75., 80., 90., 100. výročie a ďalej po štvrťstoročiach; výročie úmrtia osobností: 10., 20., 25., 30., 40., 50., 60., 70., 75., 80., 90., 100. výročie a ďalej po štvrťstoročiach.

Z webových a tlačených encyklopedických a slovníkových zdrojov, monografií, periodík, štúdií, špecializovaných článkov a iných materiálov zostavila a spracovala PhDr. Katarína Vrablicová.