Preskočiť na obsah

Symbolika a hodnota domova v autorskej rozprávke

Eva Pršová: Symbolika a hodnota domova v autorskej rozprávke
V súčasnej autorskej rozprávke zostalo z folklórnej rozprávky už len veľmi málo, ale istá tradícia sa v nej predsa len zachováva. Podobá sa na ňu fantastikou, predovšetkým fantastickým priestorom, v ktorom fungujú reálne postavy, fantastickými postavami, ktoré konajú v reálnom priestore, alebo prítomnosťou nevšedných fantastických prostriedkov, ktoré sa objavia v reálnom priestore a pomáhajú (alebo škodia) reálnym postavám. Podobnosť je aj v naračnom zámere a naratívnych postupoch. Pôvodný boj dobra a zla, reprezentovaný ostro kontúrovanými (plochými a konštantnými) postavami, a konečné víťazstvo dobra sú mierne oslabené. Nakoniec víťazstvo dobra nemusí byť vždy jednoznačné (v modernej subverzívnej rozprávke len ťažko možno nájsť optimistické zakončenie v prospech hlavnej postavy), väčšinou ide o nikdy sa nekončiaci zápas o dobro a detský percipient sa stáva jeho súčasťou.
...
Rozprávkových textov s motívmi domova a rodiny je v súčasnej literatúre (najmä pre deti) určite oveľa viac. Táto selekcia na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti a sledovania istých estetických prvkov napokon nemôže byť nijako úplná. Aj na základe výberových textov sa však ukazuje, že tematizovanie domova a rodiny v umeleckom spodobení v čase premiestňovania sveta, opúšťania a znovunachádzania priestoru, ktorý nás potvrdzuje, stále oslovuje a tvorí konštantné hodnoty kdekoľvek a kedykoľvek na svete. Človek potrebuje niekam patriť ako ten rozprávkový hrdina, ktorý odchádza z domova, aby prešiel či dobyl svet, a opäť sa doň múdrejší, skúsenejší či zrelší vrátil. Domov v súčasnej autorskej rozprávke môže byť totiž aj komplex pocitov a vzťahov, ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú jedinečnú morálnu hodnotu zvanú istota. A za tou istotou väčšina z nás celý život putuje.
Eva Pršová
Foto Oľga Bleyová (DÚ) a Michal Lašut
Použitá literatúra
Bachelard, Gaston: Poetika prostoru. Praha, 2009.
Biederman, Hans: Lexikón symbolov. Bratislava, 1992.
Heldová, Jacqueline: V říši obrazotvornosti. Praha, 1985.
Ivanov Vjačeslav V. – Toporov, Vladimir N.: Slavjanskie
jazykovyje modelirujuščie semiotičeskie sistemy.
Moskva, 1965.
Karpinský, Peter: Sedem dní v pivnici. Bratislava, 2011.
Komorovský, Ján: Sakrálne funkcie ženy v archaických
spoločenstvách. In: Religio. V/1997/1. https://
digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.
digilib/124780/2_Religio_5-1997-1_3.pdf?sequence=1
Lorenz, Konrad: 8 smrtelných hříchů. Praha, 1990.
Maeterlinck, Maurice: Belasý vták. Bratislava,1970.
Maeterlinck, Maurice: Modrý pták. Praha 2010.
Mesárová, Eva: Fantastika (nielen) v talianskej literatúre.
Hradec Králové, 2014.
Podracká, Dana: Sovia hora. Bratislava, 1987.
Pršová, Eva: Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti
a mládež. Banská Bystrica, 2015.
Propp, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany, 2008.
Stanislavová, Zuzana: Modality slovenskej autorskej
rozprávky 90. rokov. In: Literatúra pre deti a mládež
v procese. Rozprávkový žáner. Nitra, 1998.
Stanislavová, Zuzana: Éthos a Poésis v umeleckej tvorbe.
Štúdie o literatúre pre deti a mládež. Prešov, 2013.
Šimonová, Brigita: Žáner v pohybe. Banská Bystrica, 1997.
Tolstoj, Nikita I.: Slavjanskie drevnosti. Tom 2. Moskva, 1995.
Toporov, Vladimir N.: Predistorija literatury u slavjan: Opyt
rekonstrukcii: Vvedenie k kursu istorii slavjanskich
literatur. Moskva, 1998.
Uličiansky, Ján: Malá princezná. Bratislava, 2009.
Uličiansky, Ján: Analfabeta Negramotná. Bratislava, 2011.
Žemberová, Viera: Žáner v pohybe – pohyby žánru.
Prešov, 2012.
Článok je upravenou časťou z publikácie Pršová, Eva: Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež. Belianum, Banská Bystrica, 2015.
Symbolika a hodnota domova v autorskej rozprávkeV súčasnej autorskej rozprávke zostalo z folklórnej rozprávky už len veľmi málo, ale istá tradícia sa v nej predsa len zachováva. Podobá sa na ňu fantastikou, predovšetkým fantastickým priestorom, v ktorom fungujú reálne postavy, fantastickými postavami, ktoré konajú v reálnom priestore, alebo prítomnosťou nevšedných fantastických prostriedkov, ktoré sa objavia v reálnom priestore a pomáhajú (alebo škodia) reálnym postavám. Podobnosť je aj v naračnom zámere a naratívnych postupoch. Pôvodný boj dobra a zla, reprezentovaný ostro kontúrovanými (plochými a konštantnými) postavami, a konečné víťazstvo dobra sú mierne oslabené. Nakoniec víťazstvo dobra nemusí byť vždy jednoznačné (v modernej subverzívnej rozprávke len ťažko možno nájsť optimistické zakončenie v prospech hlavnej postavy), väčšinou ide o nikdy sa nekončiaci zápas o dobro a detský percipient sa stáva jeho súčasťou.

...
Rozprávkových textov s motívmi domova a rodiny je v súčasnej literatúre (najmä pre deti) určite oveľa viac. Táto selekcia na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti a sledovania istých estetických prvkov napokon nemôže byť nijako úplná. Aj na základe výberových textov sa však ukazuje, že tematizovanie domova a rodiny v umeleckom spodobení v čase premiestňovania sveta, opúšťania a znovunachádzania priestoru, ktorý nás potvrdzuje, stále oslovuje a tvorí konštantné hodnoty kdekoľvek a kedykoľvek na svete. Človek potrebuje niekam patriť ako ten rozprávkový hrdina, ktorý odchádza z domova, aby prešiel či dobyl svet, a opäť sa doň múdrejší, skúsenejší či zrelší vrátil. Domov v súčasnej autorskej rozprávke môže byť totiž aj komplex pocitov a vzťahov, ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú jedinečnú morálnu hodnotu zvanú istota. A za tou istotou väčšina z nás celý život putuje.

Eva Pršová
Foto Oľga Bleyová (DÚ) a Michal Lašut 

(celý článok si prečítate v Javisku 1/2017)

Použitá literatúra

Bachelard, Gaston: Poetika prostoru. Praha, 2009.
Biederman, Hans: Lexikón symbolov. Bratislava, 1992.
Heldová, Jacqueline: V říši obrazotvornosti. Praha, 1985.
Ivanov Vjačeslav V. – Toporov, Vladimir N.: Slavjanskie jazykovyje modelirujuščie semiotičeskie sistemy. Moskva, 1965.
Karpinský, Peter: Sedem dní v pivnici. Bratislava, 2011.
Komorovský, Ján: Sakrálne funkcie ženy v archaických spoločenstvách. In: Religio. V/1997/1. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124780/2_Religio_5-1997-1_3.pdf?sequence=1
Lorenz, Konrad: 8 smrtelných hříchů. Praha, 1990.
Maeterlinck, Maurice: Belasý vták. Bratislava,1970.
Maeterlinck, Maurice: Modrý pták. Praha 2010.
Mesárová, Eva: Fantastika (nielen) v talianskej literatúre.Hradec Králové, 2014.
Podracká, Dana: Sovia hora. Bratislava, 1987.
Pršová, Eva: Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež. Banská Bystrica, 2015.
Propp, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany, 2008.
Stanislavová, Zuzana: Modality slovenskej autorskej rozprávky 90. rokov. In: Literatúra pre deti a mládežv procese. Rozprávkový žáner. Nitra, 1998.
Stanislavová, Zuzana: Éthos a Poésis v umeleckej tvorbe. Štúdie o literatúre pre deti a mládež. Prešov, 2013.
Šimonová, Brigita: Žáner v pohybe. Banská Bystrica, 1997.
Tolstoj, Nikita I.: Slavjanskie drevnosti. Tom 2. Moskva, 1995.
Toporov, Vladimir N.: Predistorija literatury u slavjan: Opyt rekonstrukcii: Vvedenie k kursu istorii slavjanskich literatur. Moskva, 1998.
Uličiansky, Ján: Malá princezná. Bratislava, 2009.
Uličiansky, Ján: Analfabeta Negramotná. Bratislava, 2011.
Žemberová, Viera: Žáner v pohybe – pohyby žánru.Prešov, 2012.

Článok je upravenou časťou z publikácie Pršová, Eva: Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež. Belianum, Banská Bystrica, 2015.