Preskočiť na obsah

Súpis článkov Javiska 2015 – 2016

Jaroslava Čajková: Súpis článkov Javiska 2015 – 2016
PROLÓG
Čajková, Jaroslava: DD – dokumenty doby, dokumenty divadla, 1/2016.
Čajková, Jaroslava: Dokument a divadlo, 1/2015.
Čajková, Jaroslava: Chráňme si svoje dedičstvo, 2/2016.
Čajková, Jaroslava: Kresťanstvo a divadlo, 3/2015.
Čajková, Jaroslava: Náročné či podenkové, 2/2015.
Čajková, Jaroslava: Prezentácia generácií, 3/2016.
TÉMA ČÍSLA
Blaho, Vladimír: O druhoch hudobného divadla, 2/2015.
Čajková, Jaroslava: Ako dostať amatérske divadlo do databázy (Vítězslava Šrámková), rozhovor, 2/2016.
Čajková, Jaroslava: Čo nájdeme v Divadelnom ústave (Dária Fojtíková Fehérová), rozhovor, 2/2016.
Daubnerová, Sláva: Dokumentárna monodráma M. H. L., 1/2015.
Ditmarová, Lucia – Šišková, Tatiana: Digitalizácia možná aj v NOC, 2/2016.
Divadelné zbierky v múzeách, anketa, 2/2016.
Evjáková, Daniela: Prieniky a rozdiely v práci pedagóga a režiséra pri tvorbe hudobnodramatickej inscenácie, 2/2015.
Felix, Belo: Hudba v kresťanskom divadle, 3/2015.
Hevier, Daniel: Báseň a hudba = pieseň, 2/2015.
Hyža, Ján: Tvorivá výchova speváka v hudobnom divadle, 2/2015.
Knopová, Elena: Výskum sociálnych premien a jeho výsledky v koncepcii inscenácie, 1/2015.
Kováč A. Mišo: DDD – Dokladáme svoje dejiny I, 1/2016.
Kováč, A. Mišo: DDD – Dokladáme svoje dejiny II – Divadelné zbierky, 2/2016.
Kováč, A. Mišo: DDD – Dokladáme svoje dejiny III – Prezentácia, 3/2016.
Kováč, A. Mišo: Poznáme dejiny kresťanského divadla?, 3/2015.
Kovářová, Miroslava: Choreografická a pohybovotanečná príprava hudobno-dramatického predstavenia, 2/2015.
Laciaková, Diana: Kde sa vzalo a prečo nás oslovuje dokumentárne divadlo?, 1/2015.
Lásková, Mária: Festival v kocke, 3/2016.
Lejková, Lucia: (Ne)zasvätený pohľad na minulosť, 1/2015.
Lindovská, Nadežda: O demytologizácii Povstania / Prienik za hranice stereotypov, 1/2015.
Luther, Daniel: Slovenské Vianoce, 3/2015.
Nádej, Pravda, Dobro a Krása, anketa, 3/2015.
Oravec, Peter: Muzikálové herectvo, 2/2015.
Oravec, Peter: Scénická a kostýmová výprava v muzikáli, 2/2015.
Piaček, Marek: Hudobná dramatizácia scénickej akcie, 2/2015.
Prezentácia – nevyhnutnosť alebo predvádzanie, anketa, 3/2016.
Radmila, Pivčević Nikolina: Amatérske divadlo mení význam obce, 3/2016.
Váradyová, Alena: Od bedekra k inscenácii, 1/2015.
Varšo, Milan: Kresťanské divadlo v začiatkoch a školské hry v minulosti, 3/2015.
Weinciller, Peter: Za porotcov kresťanského divadla, 3/2015.
HRY
Bakošová, Elena: Fresky na múre, 1/2015.
Kováč, A. Mišo: Betlehemská hra, 3/2015.
FESTIVALY
Bekéniová, Ľubica: Generačná vyváženosť na NVL, 3/2016.
Bekéniová, Ľubica: Naša Vansovej Lomnička 2015, 1/2016.
Bekéniová, Ľubica: NVL alebo Aký si, slovenský amatérsky prednes?, 1/2015.
Čajková, Jaroslava: Svetlá slov z tmy, (Dni Mateja Hrebendu), 3/2016.
Dzadíková, Lenka: Kto sú dospelí a kto deti?, 2/2016.
Felix, Belo: Ozveny prehliadky Divadlo a deti, 2/2015.
Fojtíková, Fehérová Dária: Medzi formálnymi experimentmi víťazí charakterové herectvo, (FEDIM Tisovec), 2/2015.
Hitzingerová, Mišíková Katarína: Hľadanie nových inšpirácií, (Zlatá priadka), 2/2015.
Hitzingerová, Mišíková Katarína: Zlatá štyridsaťpäťka detskej tvorivej priadze, 2/2016.
Janků, Peter: Na témy i poetiku bohatý 62. Hviezdoslavov Kubín, 2/2016.
Knopová Elena: Stojaté vody amatérskeho divadla sa predsa len trocha pohli, (Scénická žatva), 3/2015.
Kováč, A. Mišo: XXIII. Gorazdov Močenok, 3/2015.
Kováč, A. Mišo: Predjubilejný Gorazdov Močenok, 3/2016.
Kováč, Peter: Z lokálnej Palárikovej Rakovej, 2/2015.
Lavrík, Silvester: FEDIM 2016 – inventúra, 2/2016.
Majerníková, Martina: Prepojenie duší v Chynoranoch, 1/2016.
Mikuš, Hanzelová Jana: Quo vadis, pantomíma?, (XXII. PAN), 1/2016.
Moško, Matej: Levočský Exit tento rok bez víťaza, 2/2015.
Pariláková, Soňa: Čím má byť umelecký prednes detí?, (HK), 2/2015.
Pariláková, Soňa: Keď chce byť prednes reflexiou života, (HK), 2/2016.
Pariláková, Soňa: Vykročenie po jubileu, (HK), 2/2015.
Pelešová, Janka: Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany, 1/2015.
S nadhľadom a odstupom k triezvosti, (Scénická žatva), 3/2016.
Súkeníková, Katarína: V Kanianke oslavovali, 3/2015.
Šárik, Ľubomír: Pútnici, hľadači, tvorcovia (HK), 2/2015.
Šuťaková, Jozefína: Divadlo v nedivadelnom priestore, (Akademický Prešov), 2/2015.
Timko, Martin: Divadlo a mýty výnimočnosti, (FAJ), 2/2016.
Timko, Martin: Festival Aničky Jurkovičovej v štúrovskom roku, 1/2015.
Verešpejová, Alžbeta: Klasická dramatika s dedinou rezonuje, (FHDT Trebišov), 3/2016.
Verešpejová, Alžbeta: Obrazy z dedinského života minulé, také prítomné, (FHDT Trebišov), 3/2015.
Verešpejová, Alžbeta: Radosť z obnoveného Belopotockého Mikuláša, 2/2016.
Vilhanová, Marta: Dielo Jozefa Mladoňa rozvíjajú deti dodnes, (HK), 2/2016.
Vysoká škola múzických umení nezaháľa, 2/2016.
Zmena – k lepšiemu?, anketa, 3/2015.
ROZHOVOR
Čajková, Jaroslava: Nenápadní pozorovatelia, (Guido Bosua, Benny Lindelauf), 3/2016.
Mikuš, Hanzelová Jana: Tvrdohlavo sme trvali na tom, že sme umelci, (Viera Dubačová), 1/2015.
ZA HRANICU
Bekéniová, Ľubica: Divadlo ako prostriedok edukácie, 1/2016.
Bekéniová, Ľubica: Na hodinách „dramy“ v anglických školách, 2/2016.
Čajková, Jaroslava: Na báze občianskych združení, (János Regős), rozhovor, 3/2016.
Čajková, Jaroslava: Stretnutie českého a slovenského prednesu, (MFP), 3/2016.
Čajková, Jaroslava: Vrabčie prekvapenie vo Valmeze, 1/2016.
Dzadíková, Lenka: Neprofesionálne bábkové divadlo ako rodinné striebro, 2/2016.
Krasula, Jozef: Hlavné mesto amatérskeho divadla bolo v Belgicku, 3/2015.
Majerníková, Martina: Naši divadelníci na SPOTS OP WEST (Peter Luptovský), 3/2015.
Schnell, Stephan: CEC v kríze alebo kam s Európou?, 3/2015.
Štefková, Alexandra: Čo všetko sa vysúkalo, 2/2015.
Štefková, Alexandra: Deti vo svojom svete divadla, 2/2016.
Váradyová, Alena: Deti – výchova – divadlo, 2/2015.
ZO ŽIVOTA DIVADELNÍKOV
Amatérske a nezávislé divadlá v jednej Noci, 3/2015.
Bakošová, Zlatošová, Elena: Rozprávkové javisko, 2/2016.
Bekéniová, Ľubica: Divadlo ako výchovné a terapeutické médium, 1/2016.
Čajková, Jaroslava: Aj hendikep môže divadlo povýšiť, 3/2016.
Demko, Pavol: Z plochej krajiny s hlbokými zážitkami, 1/2015.
DUF-ART pozval bosorky a čarodejnice, 3/2015.
Felix, Belo: Rozprávkové javisko žiari, 1/2015.
Hitzingerová, Mišíková Katarína: Dvadsať rokov čakania na Go(do)ta, 2/2015.
Hrabovský I. – Lazarčík, J. – Stanek, V.: Komu sa nechcelo spať, 3/2016.
Kasprzyk, Miroslav: Slovenskí mímovia združení v asociácii, 1/2016.
Krasula, Jozef: Stanovisko k násilnému prerušeniu predstavenia, 1/2016.
Lásková Mária: Z Mokošovej „obývačky“, 1/2016.
Mikitková, Jana: Menej, ale viac, 1/2015.
Moravčík, Ján: Keď láska zloží zbrane, 1/2016.
Opálený, Andrej: Liptovská ochotnícka scéna, 1/2015.
Polovková Sandra: Cenzúra v roku 2016, 1/2016.
Rapošová, Mária: Niesť syna na krídlach našich, 1/2016.
red.: K Vajanského storočnici, 3/2016.
Štefková, Alexandra: Vážne i hravo v divadle detí a pre deti, 1/2016.
Z DEJÍN DIVADELNÍKOV
Bakošová, Zlatošová Elena: Ako to bolo s divadlom pre deti, 2/2016.
Horváth, Karol: Zo záhoráckeho ochotníckeho miestopisu, 1/2016.
Kubovicová, Mária: Novomestské ochotnícke divadlo má 145 rokov, 1/2016.
Kunovská, Vlasta: Turčianske divadelné ochotnícke súbory, 1/2016.
Pajanková, Magda: Cesta jedného režiséra, 2/2016.
Pajanková, Magda: Kronika kysuckého súboru, (Čadca), 1/2016.
Troligová, Zlata: Statky-zmätky v banskobystrickom regióne, 3/2015.
ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI
Hitzingerová, Mišíková Katarína: Človek je človeku človekom, 3/2016.
DO KNIŽNICE
Čajková, Jaroslava: Európske divadlo pre amatérov, 2/2016.
Čajková, Jaroslava: Hrdinovia od veterných mlynov, 1/2015.
Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty NOC, 3/2015.
Mikuš, Hanzelová Jana: Ferdinand Hoffmann: rehabilitovaný, 3/2015.
Mikuš, Hanzelová Jana: Odvaha improvizovať, 3/2015.
Novotný, Milan: Prezentácia publikácie Nová slovenská dráma, 1/2015.
Sedláková, Katarína: Návrat bulharskej drámy na slovenské javiská v novej kvalite, 3/2016.
SPOMIENKY
jč: Bytostný divadelník Martin Porubjak, 1/2015.
Justusová, Martina: Mária Návojová, 2/2015.
Priatelia z Tatier: Michal Pirník, 1/2016.
red.: Bábkar Martin Bálik, 3/2016.
INŠPIRÁCIE
red.: Netradičná prezentácia velikána, 3/2016.
PÍŠETE NÁM
Bakošová-Zlatošová: Elena: Jubilejný rok divadla detí, 1/2016.

PROLÓG
Čajková, Jaroslava: DD – dokumenty doby, dokumenty divadla, 1/2016.
Čajková, Jaroslava: Dokument a divadlo, 1/2015.
Čajková, Jaroslava: Chráňme si svoje dedičstvo, 2/2016.
Čajková, Jaroslava: Kresťanstvo a divadlo, 3/2015.
Čajková, Jaroslava: Náročné či podenkové, 2/2015.
Čajková, Jaroslava: Prezentácia generácií, 3/2016.

TÉMA ČÍSLA
Blaho, Vladimír: O druhoch hudobného divadla, 2/2015.
Čajková, Jaroslava: Ako dostať amatérske divadlo do databázy (Vítězslava Šrámková), rozhovor, 2/2016.
Čajková, Jaroslava: Čo nájdeme v Divadelnom ústave (Dária Fojtíková Fehérová), rozhovor, 2/2016.
Daubnerová, Sláva: Dokumentárna monodráma M. H. L., 1/2015.
Ditmarová, Lucia – Šišková, Tatiana: Digitalizácia možná aj v NOC, 2/2016.
Divadelné zbierky v múzeách, anketa, 2/2016.
Evjáková, Daniela: Prieniky a rozdiely v práci pedagóga a režiséra pri tvorbe hudobnodramatickej inscenácie, 2/2015.
Felix, Belo: Hudba v kresťanskom divadle, 3/2015.
Hevier, Daniel: Báseň a hudba = pieseň, 2/2015.
Hyža, Ján: Tvorivá výchova speváka v hudobnom divadle, 2/2015.
Knopová, Elena: Výskum sociálnych premien a jeho výsledky v koncepcii inscenácie, 1/2015.
Kováč, A. Mišo: DDD – Dokladáme svoje dejiny I, 1/2016.
Kováč, A. Mišo: DDD – Dokladáme svoje dejiny II – Divadelné zbierky, 2/2016.
Kováč, A. Mišo: DDD – Dokladáme svoje dejiny III – Prezentácia, 3/2016.
Kováč, A. Mišo: Poznáme dejiny kresťanského divadla?, 3/2015.
Kovářová, Miroslava: Choreografická a pohybovotanečná príprava hudobno-dramatického predstavenia, 2/2015.
Laciaková, Diana: Kde sa vzalo a prečo nás oslovuje dokumentárne divadlo?, 1/2015.
Lásková, Mária: Festival v kocke, 3/2016.
Lejková, Lucia: (Ne)zasvätený pohľad na minulosť, 1/2015.
Lindovská, Nadežda: O demytologizácii Povstania / Prienik za hranice stereotypov, 1/2015.
Luther, Daniel: Slovenské Vianoce, 3/2015.Nádej, Pravda, Dobro a Krása, anketa, 3/2015.
Oravec, Peter: Muzikálové herectvo, 2/2015.
Oravec, Peter: Scénická a kostýmová výprava v muzikáli, 2/2015.
Piaček, Marek: Hudobná dramatizácia scénickej akcie, 2/2015.
Prezentácia – nevyhnutnosť alebo predvádzanie, anketa, 3/2016.
Radmila, Pivčević Nikolina: Amatérske divadlo mení význam obce, 3/2016.
Váradyová, Alena: Od bedekra k inscenácii, 1/2015.
Varšo, Milan: Kresťanské divadlo v začiatkoch a školské hry v minulosti, 3/2015.
Weinciller, Peter: Za porotcov kresťanského divadla, 3/2015.

HRY
Bakošová, Elena: Fresky na múre, 1/2015.
Kováč, A. Mišo: Betlehemská hra, 3/2015.

FESTIVALY
Bekéniová, Ľubica: Generačná vyváženosť na NVL, 3/2016.
Bekéniová, Ľubica: Naša Vansovej Lomnička 2015, 1/2016.
Bekéniová, Ľubica: NVL alebo Aký si, slovenský amatérsky prednes?, 1/2015.Čajková, Jaroslava: Svetlá slov z tmy, (Dni Mateja Hrebendu), 3/2016.Dzadíková, Lenka: Kto sú dospelí a kto deti?, 2/2016.
Felix, Belo: Ozveny prehliadky Divadlo a deti, 2/2015.
Fojtíková, Fehérová Dária: Medzi formálnymi experimentmi víťazí charakterové herectvo, (FEDIM Tisovec), 2/2015.
Hitzingerová, Mišíková Katarína: Hľadanie nových inšpirácií, (Zlatá priadka), 2/2015.
Hitzingerová, Mišíková Katarína: Zlatá štyridsaťpäťka detskej tvorivej priadze, 2/2016.
Janků, Peter: Na témy i poetiku bohatý 62. Hviezdoslavov Kubín, 2/2016.
Knopová Elena: Stojaté vody amatérskeho divadla sa predsa len trocha pohli, (Scénická žatva), 3/2015.
Kováč, A. Mišo: XXIII. Gorazdov Močenok, 3/2015.Kováč, A. Mišo: Predjubilejný Gorazdov Močenok, 3/2016.
Kováč, Peter: Z lokálnej Palárikovej Rakovej, 2/2015.
Lavrík, Silvester: FEDIM 2016 – inventúra, 2/2016.
Majerníková, Martina: Prepojenie duší v Chynoranoch, 1/2016.
Mikuš, Hanzelová Jana: Quo vadis, pantomíma?, (XXII. PAN), 1/2016.
Moško, Matej: Levočský Exit tento rok bez víťaza, 2/2015.
Pariláková, Soňa: Čím má byť umelecký prednes detí?, (HK), 2/2015.
Pariláková, Soňa: Keď chce byť prednes reflexiou života, (HK), 2/2016.
Pariláková, Soňa: Vykročenie po jubileu, (HK), 2/2015.
Pelešová, Janka: Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany, 1/2015.
S nadhľadom a odstupom k triezvosti, (Scénická žatva), 3/2016.
Súkeníková, Katarína: V Kanianke oslavovali, 3/2015.
Šárik, Ľubomír: Pútnici, hľadači, tvorcovia (HK), 2/2015.
Šuťaková, Jozefína: Divadlo v nedivadelnom priestore, (Akademický Prešov), 2/2015.
Timko, Martin: Divadlo a mýty výnimočnosti, (FAJ), 2/2016.
Timko, Martin: Festival Aničky Jurkovičovej v štúrovskom roku, 1/2015.
Verešpejová, Alžbeta: Klasická dramatika s dedinou rezonuje, (FHDT Trebišov), 3/2016.
Verešpejová, Alžbeta: Obrazy z dedinského života minulé, také prítomné, (FHDT Trebišov), 3/2015.
Verešpejová, Alžbeta: Radosť z obnoveného Belopotockého Mikuláša, 2/2016.
Vilhanová, Marta: Dielo Jozefa Mladoňa rozvíjajú deti dodnes, (HK), 2/2016.
Vysoká škola múzických umení nezaháľa, 2/2016.
Zmena – k lepšiemu?, anketa, 3/2015.

ROZHOVOR
Čajková, Jaroslava: Nenápadní pozorovatelia, (Guido Bosua, Benny Lindelauf), 3/2016.
Mikuš, Hanzelová Jana: Tvrdohlavo sme trvali na tom, že sme umelci, (Viera Dubačová), 1/2015.

ZA HRANICU
Bekéniová, Ľubica: Divadlo ako prostriedok edukácie, 1/2016.
Bekéniová, Ľubica: Na hodinách „dramy“ v anglických školách, 2/2016.
Čajková, Jaroslava: Na báze občianskych združení, (János Regős), rozhovor, 3/2016.
Čajková, Jaroslava: Stretnutie českého a slovenského prednesu, (MFP), 3/2016.
Čajková, Jaroslava: Vrabčie prekvapenie vo Valmeze, 1/2016.
Dzadíková, Lenka: Neprofesionálne bábkové divadlo ako rodinné striebro, 2/2016.
Krasula, Jozef: Hlavné mesto amatérskeho divadla bolo v Belgicku, 3/2015.
Majerníková, Martina: Naši divadelníci na SPOTS OP WEST (Peter Luptovský), 3/2015.
Schnell, Stephan: CEC v kríze alebo kam s Európou?, 3/2015.
Štefková, Alexandra: Čo všetko sa vysúkalo, 2/2015.
Štefková, Alexandra: Deti vo svojom svete divadla, 2/2016.
Váradyová, Alena: Deti – výchova – divadlo, 2/2015.

ZO ŽIVOTA DIVADELNÍKOV
Amatérske a nezávislé divadlá v jednej Noci, 3/2015.
Bakošová, Zlatošová, Elena: Rozprávkové javisko, 2/2016.
Bekéniová, Ľubica: Divadlo ako výchovné a terapeutické médium, 1/2016.Čajková, Jaroslava: Aj hendikep môže divadlo povýšiť, 3/2016.Demko, Pavol: Z plochej krajiny s hlbokými zážitkami, 1/2015.DUF-ART pozval bosorky a čarodejnice, 3/2015.
Felix, Belo: Rozprávkové javisko žiari, 1/2015.
Hitzingerová, Mišíková Katarína: Dvadsať rokov čakania na Go(do)ta, 2/2015.
Hrabovský I. – Lazarčík, J. – Stanek, V.: Komu sa nechcelo spať, 3/2016.
Kasprzyk, Miroslav: Slovenskí mímovia združení v asociácii, 1/2016.
Krasula, Jozef: Stanovisko k násilnému prerušeniu predstavenia, 1/2016.
Lásková Mária: Z Mokošovej „obývačky“, 1/2016.
Mikitková, Jana: Menej, ale viac, 1/2015.
Moravčík, Ján: Keď láska zloží zbrane, 1/2016.
Opálený, Andrej: Liptovská ochotnícka scéna, 1/2015.
Polovková Sandra: Cenzúra v roku 2016, 1/2016.
Rapošová, Mária: Niesť syna na krídlach našich, 1/2016.
red.: K Vajanského storočnici, 3/2016.
Štefková, Alexandra: Vážne i hravo v divadle detí a pre deti, 1/2016.

Z DEJÍN DIVADELNÍKOV
Bakošová, Zlatošová Elena: Ako to bolo s divadlom pre deti, 2/2016.
Horváth, Karol: Zo záhoráckeho ochotníckeho miestopisu, 1/2016.
Kubovicová, Mária: Novomestské ochotnícke divadlo má 145 rokov, 1/2016.
Kunovská, Vlasta: Turčianske divadelné ochotnícke súbory, 1/2016.
Pajanková, Magda: Cesta jedného režiséra, 2/2016.
Pajanková, Magda: Kronika kysuckého súboru, (Čadca), 1/2016.
Troligová, Zlata: Statky-zmätky v banskobystrickom regióne, 3/2015.

ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI
Hitzingerová, Mišíková Katarína: Človek je človeku človekom, 3/2016.

DO KNIŽNICE
Čajková, Jaroslava: Európske divadlo pre amatérov, 2/2016.
Čajková, Jaroslava: Hrdinovia od veterných mlynov, 1/2015.Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty NOC, 3/2015.
Mikuš, Hanzelová Jana: Ferdinand Hoffmann: rehabilitovaný, 3/2015.
Mikuš, Hanzelová Jana: Odvaha improvizovať, 3/2015.
Novotný, Milan: Prezentácia publikácie Nová slovenská dráma, 1/2015.
Sedláková, Katarína: Návrat bulharskej drámy na slovenské javiská v novej kvalite, 3/2016.

SPOMIENKY
jč: Bytostný divadelník Martin Porubjak, 1/2015.
Justusová, Martina: Mária Návojová, 2/2015.
Priatelia z Tatier: Michal Pirník, 1/2016.
red.: Bábkar Martin Bálik, 3/2016.

INŠPIRÁCIE
red.: Netradičná prezentácia velikána, 3/2016.

PÍŠETE NÁM
Bakošová-Zlatošová: Elena: Jubilejný rok divadla detí, 1/2016.