Preskočiť na obsah

Súčasné slovenské bábkové hry

Lenka Dzadíková: Súčasné slovenské bábkové hry
V oblasti teórie bábkového divadla už dlhodobo pretrváva otázka, či potrebuje bábkové divadlo špecificky profilovaných dramatikov. K dramatickej literatúre pre bábky dnes radíme dramatizácie, úpravy a adaptácie pre bábkové divadlo od tvorcov konkrétnej inscenácie, ale i libretá neverbálnych či máloslovných inscenácií. Bábkové hry nie sú len texty, ktoré vopred napíše dramatik, ale aj texty, ktorých vznik je súčasťou inscenačného procesu. To v praxi znamená, že text bábkovej hry, jeho zápis na konci inscenačného procesu, je literárnym textom, ktorý nebol východiskom inscenácie, ale jeho „vedľajším produktom“.
Na Slovensku nemôžeme v súčasnosti hovoriť o bábkových hrách ako autonómnych knižných literárnych dielach. Také v slovenskom divadelnom priestore v súčasnosti takmer nejestvujú.
Ak vznikne dramatizácia či adaptácia pre bábkové divadlo, ktorej výsledkom je aj zdokumentovaný text, nezaznamenali sme prípad, že by ho využil iný tvorivý tím a na jeho základe vytvoril vlastnú inscenáciu. Zachované dramatické texty tak plnia už len dokumentačnú funkciu v archívoch divadiel či pamäťových inštitúcií. Spomedzi tých, ktoré u nás vznikli za posledných pätnásť rokov, sme pre vás vybrali niekoľko tipov. Uvedené boli vždy len raz, zväčša v niektorom zo slovenských profesionálnych bábkových divadiel. Okrem tvorby Jozefa Mokoša či Jána Uličianskeho odporúčame napríklad tieto hry:
Ádám Badin: Braček Jelenček (2003), Zlaté pierko (2005), Košický Betlehem alebo Ježiško u nás (2007)
Martin Geišberg: O víle menšej ako makové zrnko (2008)
Emília Hoffmanová [Iveta Škripková]: Tatranky (2011)
Tomáš Hudcovič: Dlhý – Široký – Bystrozraký (2007)
Katarína Jánošová: Vianočná pohľadnica (2014)
Zuzana Kollárová: Skrotenie zlej ženy alebo recept na lásku (2013)
František Malec – Vladimír Zetek: O bratislavskej hradnej kuchárke (2003), O soche zaľúbených (2006), O poslednom dunajskom vodníkovi (2007)
Peter Palik: Violka Fialka a Móric Modrý (2010)
Peka Pažiš [Peter Palik – Kamil Žiška]: Romaldíno a Kamila (2008)
Iva Procházková – Katarína Jánošová – Peter Palik: Myška nie je líška (2014)
Ján Štrbák: Zrkadlovo alebo všetko naopak (2007)
Pavel Uher: Pulčinela a tí druhí (2004)
Texty sú dostupné v špecializovanej knižnici Divadelného ústavu v Bratislave, v archívoch bábkových divadiel alebo priamo u autorov a autoriek. Pred inscenačným naštudovaním uvedených textov je vhodné kontaktovať autorov a získať ich súhlas na uvedenie hry.
Lenka Dzadíková

V oblasti teórie bábkového divadla už dlhodobo pretrváva otázka, či potrebuje bábkové divadlo špecificky profilovaných dramatikov. K dramatickej literatúre pre bábky dnes radíme dramatizácie, úpravy a adaptácie pre bábkové divadlo od tvorcov konkrétnej inscenácie, ale i libretá neverbálnych či máloslovných inscenácií. Bábkové hry nie sú len texty, ktoré vopred napíše dramatik, ale aj texty, ktorých vznik je súčasťou inscenačného procesu. To v praxi znamená, že text bábkovej hry, jeho zápis na konci inscenačného procesu, je literárnym textom, ktorý nebol východiskom inscenácie, ale jeho „vedľajším produktom“.
Na Slovensku nemôžeme v súčasnosti hovoriť o bábkových hrách ako autonómnych knižných literárnych dielach. Také v slovenskom divadelnom priestore v súčasnosti takmer nejestvujú. Ak vznikne dramatizácia či adaptácia pre bábkové divadlo, ktorej výsledkom je aj zdokumentovaný text, nezaznamenali sme prípad, že by ho využil iný tvorivý tím a na jeho základe vytvoril vlastnú inscenáciu. Zachované dramatické texty tak plnia už len dokumentačnú funkciu v archívoch divadiel či pamäťových inštitúcií. Spomedzi tých, ktoré u nás vznikli za posledných pätnásť rokov, sme pre vás vybrali niekoľko tipov. Uvedené boli vždy len raz, zväčša v niektorom zo slovenských profesionálnych bábkových divadiel. Okrem tvorby Jozefa Mokoša či Jána Uličianskeho odporúčame napríklad tieto hry:
Ádám Badin: Braček Jelenček (2003), Zlaté pierko (2005), Košický Betlehem alebo Ježiško u nás (2007)
Martin Geišberg: O víle menšej ako makové zrnko (2008)
Emília Hoffmanová [Iveta Škripková]: Tatranky (2011)
Tomáš Hudcovič: Dlhý – Široký – Bystrozraký (2007)
Katarína Jánošová: Vianočná pohľadnica (2014)
Zuzana Kollárová: Skrotenie zlej ženy alebo recept na lásku (2013)
František Malec – Vladimír Zetek: O bratislavskej hradnej kuchárke (2003), O soche zaľúbených (2006), O poslednom dunajskom vodníkovi (2007)
Peter Palik: Violka Fialka a Móric Modrý (2010)
Peka Pažiš [Peter Palik – Kamil Žiška]: Romaldíno a Kamila (2008)
Iva Procházková – Katarína Jánošová – Peter Palik: Myška nie je líška (2014)
Ján Štrbák: Zrkadlovo alebo všetko naopak (2007)
Pavel Uher: Pulčinela a tí druhí (2004)

Texty sú dostupné v špecializovanej knižnici Divadelného ústavu v Bratislave, v archívoch bábkových divadiel alebo priamo u autorov a autoriek. Pred inscenačným naštudovaním uvedených textov je vhodné kontaktovať autorov a získať ich súhlas na uvedenie hry.

Lenka Dzadíková