Preskočiť na obsah

Spice girls slovenského divadla

jč: Spice girls slovenského divadla
Obraz britskej speváckej skupiny 90. rokov použil Karol Mišovic (1987) len ako približnú metaforu k svojej knihe o piatich slovenských divách na jej prezentácii vo februári v Štúdiu 12. „Tie naše slovenské dievčatá boli totiž oveľa lepšie.“
Mladý slovenský divadelný vedec a historik vytvoril vo svojom veku dielo, ktoré je pre slovenskú divadelnú históriu veľmi potrebné. Zaplnil deficit, ktorý v slovenskej teatrológii zostal z minulých rokov. Hoci je muž, rozhodol sa upriamiť svoju pozornosť na popredné ženské herecké osobnosti slovenského divadla. V úvodnej časti knihy Javiskové osudy prechádza vývojom slovenského ženského herectva Slovenského národného divadla od jeho začiatkov až do revolúcie 1989. Štúdiu označuje za náčrt, no nie je to zbežný, lež dostatočne podrobný a hĺbkový prehľad ženskej časti hereckého súboru SND.
...
Hoci takmer všetky herečky nemali – a ak áno, tak len minimálnu – ochotnícku minulosť, pre amatérskych divadelníkov môžu slúžiť ako príklad nielen bohatého divadelného života, ale aj náročnej hereckej cesty vedúcej k jednotlivým výhram, neraz aj prehrám. Karol Mišovic však nepodáva len fundovaný a pútavý obraz o slovenských herečkách, ale aj nezvyčajný príklad skúmania, uchopenia a charakterizovania slovne nie ľahko pomenovateľnej zložky divadelného umenia – hereckej tvorby. Kniha je tak aj ukážkou myslenia, systemizovania a vyjadrovania o hereckom prejave, jeho tvorbe a výsledkoch v užších divadelných aj širších spoločenských súvislostiach. Príklad práce, z ktorej by sa mali učiť aj porotcovia amatérskych divadelných prehliadok, ako vnímať a hodnotiť hereckú súčasť divadelných inscenácií. Cennú prácu, ktorú vydal Divadelný ústav, kde si ju možno aj zakúpiť, dopĺňa bohatý fotografický materiál a kompletné súpisy postáv spomínaných herečiek i menný register.
Spice girls slovenského divadlaObraz britskej speváckej skupiny 90. rokov použil Karol Mišovic (1987) len ako približnú metaforu k svojej knihe o piatich slovenských divách na jej prezentácii vo februári v Štúdiu 12. „Tie naše slovenské dievčatá boli totiž oveľa lepšie.“
Mladý slovenský divadelný vedec a historik vytvoril vo svojom veku dielo, ktoré je pre slovenskú divadelnú históriu veľmi potrebné. Zaplnil deficit, ktorý v slovenskej teatrológii zostal z minulých rokov. Hoci je muž, rozhodol sa upriamiť svoju pozornosť na popredné ženské herecké osobnosti slovenského divadla. V úvodnej časti knihy Javiskové osudy prechádza vývojom slovenského ženského herectva Slovenského národného divadla od jeho začiatkov až do revolúcie 1989. Štúdiu označuje za náčrt, no nie je to zbežný, lež dostatočne podrobný a hĺbkový prehľad ženskej časti hereckého súboru SND.
...
Hoci takmer všetky herečky nemali – a ak áno, tak len minimálnu – ochotnícku minulosť, pre amatérskych divadelníkov môžu slúžiť ako príklad nielen bohatého divadelného života, ale aj náročnej hereckej cesty vedúcej k jednotlivým výhram, neraz aj prehrám. Karol Mišovic však nepodáva len fundovaný a pútavý obraz o slovenských herečkách, ale aj nezvyčajný príklad skúmania, uchopenia a charakterizovania slovne nie ľahko pomenovateľnej zložky divadelného umenia – hereckej tvorby. Kniha je tak aj ukážkou myslenia, systemizovania a vyjadrovania o hereckom prejave, jeho tvorbe a výsledkoch v užších divadelných aj širších spoločenských súvislostiach. Príklad práce, z ktorej by sa mali učiť aj porotcovia amatérskych divadelných prehliadok, ako vnímať a hodnotiť hereckú súčasť divadelných inscenácií. Cennú prácu, ktorú vydal Divadelný ústav, kde si ju možno aj zakúpiť, dopĺňa bohatý fotografický materiál a kompletné súpisy postáv spomínaných herečiek i menný register.

(celý článok si môžete prečítať v Javisku 1/2017)