Preskočiť na obsah

Soaré pre tetu Milku

Vlasta Kunovská: Soaré pre tetu Milku
Detský divadelný súbor Kamarát má na svojom konte v tejto ochotníckej sezóne obdivuhodné polstoročné aktívne pôsobenie v martinskom kultúrnom živote i v amatérskom divadle na Slovensku. Od súboru si nemožno odmyslieť jeho neúnavnú, obetavú, najzasvätenejšiu a najzaslúžilejšiu dušu – vedúcu Emíliu Hajdúchovú.
Na pohľad drobná, mimoriadne húževnatá, nadovšetko trpezlivá bola pre deti tetou Milkou a spolu s polstoročným súborom oslávila aj svoje osobné jubileum – 85. narodeniny. „Jej“ deti pre ňu priprivali krásnu oslavu.
Priestor poskytla obnovujúca sa Živena v Martine a kamaráti z Kamaráta, spolu s Evou Benčíkovou, nástupkyňou „tety Milky“ a dnešnou vedúcou súboru, vyjadrili svoje poďakovanie za jej štyridsaťpäť rokov trpezlivosti s detskými hercami aktuálnou autorskou hrou. 
Kamaráti zahrali na motívy večne mladej Exupéryho knižky svoj súčasný originálny príbeh. S mladistvým vtipom aj poéziou predstavili známe postavičky osobitej verzie Malého veľkého princa. Eva Palovčíková-Záthurecká, manažérka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, prispela do soaré so svojou ľudovou hudbou i spevom obľúbených piesní E. Hajdúchovej. Priateľskú poctu a úctu jej precíteným prednesom
Hviezdoslavovej básne Priadka prejavila metodička detského divadla v Martine Eva Kalnická.
Čas sa našiel aj na gratulácie a ocenenie stále sviežej jubilantky. V mene vedenia mesta Martina jej zablahoželal a odovzdal pamätný list viceprimátor Imrich Žigo. Medzi gratulantmi sa objavila aj Magda Vášáryová, predsedníčka spolku slovenských žien a šarmantná hostiteľka večera na pôde Živeny. Významné ocenenie – zlatý Litteras Memoriales – jej odovzdala Miroslava Ševčíková Šumská z odboru kultúry VÚC v Žiline.
...
Oslávenkyňa celý večer na prítomných vyžarovala čaro svojej osobnosti. V rozhovore s mladými sprievodcami večerného soaré, kamarátmi Dominikou a Oliverom, prezradila veľa zaujímavých a úsmevných príhod.
Do ďalších rokov želajú kamaráti z Kamaráta vzácnej „tete Milke“ pevné zdravie a veselú myseľ.
Vlasta Kunovská
Snímky archív FB
Detský divadelný súbor Kamarát má na svojom konte v tejto ochotníckej sezóne obdivuhodné polstoročné aktívne pôsobenie v martinskom kultúrnom živote i v amatérskom divadle na Slovensku. Od súboru si nemožno odmyslieť jeho neúnavnú, obetavú, najzasvätenejšiu a najzaslúžilejšiu dušu – vedúcu Emíliu Hajdúchovú.
Na pohľad drobná, mimoriadne húževnatá, nadovšetko trpezlivá bola pre deti tetou Milkou a spolu s polstoročným súborom oslávila aj svoje osobné jubileum – 85. narodeniny. „Jej“ deti pre ňu priprivali krásnu oslavu.
Priestor poskytla obnovujúca sa Živena v Martine a kamaráti z Kamaráta, spolu s Evou Benčíkovou, nástupkyňou „tety Milky“ a dnešnou vedúcou súboru, vyjadrili svoje poďakovanie za jej štyridsaťpäť rokov trpezlivosti s detskými hercami aktuálnou autorskou hrou. Kamaráti zahrali na motívy večne mladej Exupéryho knižky svoj súčasný originálny príbeh. S mladistvým vtipom aj poéziou predstavili známe postavičky osobitej verzie Malého veľkého princa. Eva Palovčíková-Záthurecká, manažérka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, prispela do soaré so svojou ľudovou hudbou i spevom obľúbených piesní E. Hajdúchovej. Priateľskú poctu a úctu jej precíteným prednesom Hviezdoslavovej básne Priadka prejavila metodička detského divadla v Martine Eva Kalnická.
Čas sa našiel aj na gratulácie a ocenenie stále sviežej jubilantky. V mene vedenia mesta Martina jej zablahoželal a odovzdal pamätný list viceprimátor Imrich Žigo. Medzi gratulantmi sa objavila aj Magda Vášáryová, predsedníčka spolku slovenských žien a šarmantná hostiteľka večera na pôde Živeny. Významné ocenenie – zlatý Litteras Memoriales – jej odovzdala Miroslava Ševčíková Šumská z odboru kultúry VÚC v Žiline.
...
Oslávenkyňa celý večer na prítomných vyžarovala čaro svojej osobnosti. V rozhovore s mladými sprievodcami večerného soaré, kamarátmi Dominikou a Oliverom, prezradila veľa zaujímavých a úsmevných príhod.
Do ďalších rokov želajú kamaráti z Kamaráta vzácnej „tete Milke“ pevné zdravie a veselú myseľ.

Vlasta Kunovská
Snímky archív FB

(celý článok si prečítate v Javisku 1/2017)

Soaré pre tetu Milku