Preskočiť na obsah

Prednášam, teda som... v Kremnici

red: Prednášam, teda som... v Kremnici
V dňoch 1. až 4. 6. 2017 sa uskutoční celoštátna prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy, vnútorného monológu a experimentálneho prednesu žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku s medzinárodnou účasťou Prednášam, teda som... 2017.
Takíto boli pri prednášaní malí či veľkí recitátori v predchádzajúcich ročníkoch súťaže. red

Prednášam, teda som... v Kremnici