Preskočiť na obsah

Nová scéna v Múzeu bábok a hračiek na Slovensku

Helena Ferencová: Nová scéna v Múzeu bábok a hračiek na Slovensku
Barokový kaštieľ na hrade Modrý Kameň je od roku 1992 sídlom múzea, ktoré sa v roku 1994 začalo svojou zbierkotvornou činnosťou orientovať okrem regionálneho národopisu a histórie na bábkové divadlo a hračky. Od roku 2002 je tak súčasťou Slovenského národného múzea.
Od októbra 2015, po schválení žiadosti o grant z grantov EHP a Nórska a s 15 % finančnou podporou zo štátneho rozpočtu SR, sa na hrade realizuje projekt pod názvom Obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže, ktorý naštartoval obnovu východného krídla barokového kaštieľa v jeho doteraz neprístupnej časti v prízemí.
Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvoriť v týchto priestoroch miesto pre historickú expozíciu dejín hradu a mesta Modrý Kameň, obnoviť pôvodnú barokovú stĺpovú sieň na realizáciu divadelných predstavení, tvorivých dielní pre deti a mládež, interaktívnych výstav a aj vykurovaný priestor na prednášky, semináre a konferencie po celý rok. Pre realizáciu a dlhodobú udržateľnosť tejto myšlienky sme vďaka dlhoročnej spolupráci s Katedrou bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave a jej medzinárodným kontaktom prostredníctvom medzinárodného bábkarského zväzu UNIMA získali nórskeho partnera – Kulturproduksjoner z Oslo. Spolupráca so zástupcami nórskej kultúrnej spoločnosti sa plne realizovala v januári 2017, po ukončení 1. etapy projektu, ktorý dostal názov HraMoKa.
...
V dňoch 25. – 26. januára 2017 v SNM – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň na záverečnej konferencii i v rámci seminára s deťmi a mládežou regionálnych umeleckých škôl mali mladí umelci príležitosť ukázať našej verejnosti menej známe formy bábkového, resp. figuratívneho divadla.
Múzeum uchováva vo svojich zbierkach okrem veľkej zbierky hračiek aj 2 331 kusov divadelných bábok, scénografických prvkov, knižné vydania historických divadelných hier kočovných bábkarov a mnoho ďalších zaujímavostí. Jednou z nich je divadelná maringotka bábkarskej rodiny Dubských z Piešťan, ktorá stojí na nádvorí hradu Modrý Kameň a avizuje návštevníkom, že vstúpili do sveta bábok.
Helena Ferencová
Foto Ida Hledíková
Barokový kaštieľ na hrade Modrý Kameň je od roku 1992 sídlom múzea, ktoré sa v roku 1994 začalo svojou zbierkotvornou činnosťou orientovať okrem regionálneho národopisu a histórie na bábkové divadlo a hračky. Od roku 2002 je tak súčasťou Slovenského národného múzea.
Od októbra 2015, po schválení žiadosti o grant z grantov EHP a Nórska a s 15 % finančnou podporou zo štátneho rozpočtu SR, sa na hrade realizuje projekt pod názvom Obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže, ktorý naštartoval obnovu východného krídla barokového kaštieľa v jeho doteraz neprístupnej časti v prízemí.Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvoriť v týchto priestoroch miesto pre historickú expozíciu dejín hradu a mesta Modrý Kameň, obnoviť pôvodnú barokovú stĺpovú sieň na realizáciu divadelných predstavení, tvorivých dielní pre deti a mládež, interaktívnych výstav a aj vykurovaný priestor na prednášky, semináre a konferencie po celý rok. Pre realizáciu a dlhodobú udržateľnosť tejto myšlienky sme vďaka dlhoročnej spolupráci s Katedrou bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave a jej medzinárodným kontaktom prostredníctvom medzinárodného bábkarského zväzu UNIMA získali nórskeho partnera – Kulturproduksjoner z Oslo. Spolupráca so zástupcami nórskej kultúrnej spoločnosti sa plne realizovala v januári 2017, po ukončení 1. etapy projektu, ktorý dostal názov HraMoKa.
...
V dňoch 25. – 26. januára 2017 v SNM – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň na záverečnej konferencii i v rámci seminára s deťmi a mládežou regionálnych umeleckých škôl mali mladí umelci príležitosť ukázať našej verejnosti menej známe formy bábkového, resp. figuratívneho divadla.
Múzeum uchováva vo svojich zbierkach okrem veľkej zbierky hračiek aj 2 331 kusov divadelných bábok, scénografických prvkov, knižné vydania historických divadelných hier kočovných bábkarov a mnoho ďalších zaujímavostí. Jednou z nich je divadelná maringotka bábkarskej rodiny Dubských z Piešťan, ktorá stojí na nádvorí hradu Modrý Kameň a avizuje návštevníkom, že vstúpili do sveta bábok.

Helena Ferencová
Foto Ida Hledíková

(celý článok si prečítate v Javisku 1/2017)

Nová scéna v Múzeu