Preskočiť na obsah

Vydarené integrovanie hendikepovaných

Občianske združenie Náš svet v spolupráci so Spojenou školou internátnou M. R. Štefánika vo Vranove nad Topľou zorganizovalo už tretíkrát prehliadku dramatickej tvorivosti detí a dospelých zo špeciálnych škôl a domovov sociálnych služieb Prešovského a Košického kraja s názvom Integrácia s gráciou 3. Uskutočnila sa 15. 11. 2016 v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou.Zmyslom a cieľom podujatia, ktorému predchádza pomerne dlhá a náročná príprava, bolo umožniť žiakom s mentálnym aj telesným postihnutím prevažne z rómskeho etnika, ako aj mladým ľuďom a dospelým z domovov sociálnych služieb prejaviť talent, prežiť radosť zo spoločného úspechu a pritom formovať ich osobnosť. Významným cieľom je aj snaha zlepšiť kvalitu ich života.
...
Teatroterapia predstavuje nový fenomén; objavuje sa v kultúrnom živote Európy od konca sedemdesiatych rokov a spája umeleckú výchovu a terapiu. Pre členov súboru je pôsobenie v divadle vlastne terapiou divadelným umením. Pre kvalitnú prácu vedúcich súborov je však potrebné osvojiť si značnú sumu poznatkov z fungovania divadla alebo poznať aspoň jeho základy, aby proces tvorby divadelného predstavenia a jeho prezentovanie spĺňalo isté estetické kritériá, aj keď nie sú primárne. Podstatné sú výchovné a terapeutické benefity.
...
Ciele prehliadky, podľa slov hlavnej organizátorky a realizátorky Renáty Kopčekovej, riaditeľky Spojenej školy internátnej M. R. Štefánika vo Vranove nad Topľou, boli splnené. Kvalita divadelných produktov vzrástla a je nádej, že budúcnosť prinesie v tomto smere ešte mnoho dobrého a divadlo sa stane naozaj efektívnym umelecko-výchovným a terapeutickým médiom.

Ľubica Bekéniová
Foto: Veronika Bažalíková 

(celý článok si prečítate v Javisku 1/2017)

Vydarené integrovanie hendikepovanýchVydarené integrovanie hendikepovaných