Preskočiť na obsah

Ešte jedno obzretie za rokom 2016

Pavol Demko: Ešte jedno obzretie za rokom 2016
Rok 2016 bol v detskej dramatickej tvorbe výnimočný, pretože sa konali prvýkrát dva svetové festivaly detského divadla. Prvým bol „putovný“ festival detského divadla v Stratforde (Kanada), ktorý pokračoval v tradícii festivalov založenej v Lingene roku 1990. Festival v Toyame (Japonsko) je mladší a prívlastok „svetový“ oficiálne získal až v roku 2016. Detský divadelný súbor (DDS) Prvosienka zo Zákamenného mal česť reprezentovať Slovensko na oboch podujatiach. Vďaka tomu máme možnosť porovnať oba festivaly a podeliť sa so skúsenosťami z nich.
...
Deti mohli spoznať úplne inú kultúru, videli iný spôsob života a množstvo divadelných podnetov. Pre nás dospelých bolo úžasné sledovať perfektnú disciplinovanosť Japoncov, či už na pódiu, kde sa niekedy hemžilo štyridsať maximálne šesťročných detí, alebo v bežnom živote na uliciach. Ozaj – ulice! Za celý pobyt sme nenašli ani jeden ohorok od cigarety, ani jednu žuvačku či iné smeti. Neveril som vlastným očiam, keď som videl ako zamestnanci plejú trávnik – pinzetou...
Na oboch festivaloch boli aj sporné momenty. Z Indonézie pricestovali dva súbory, ale odmietli cestovať spolu v jednom autobuse, pretože nepochádzali z rovnakej kasty. Ron Dodson – hlavný šéf festivalu – to vyriešil jednoducho. Odkázal, že ak nenastúpia, nech si hľadajú dopravu z Montrealu do Stratfordu sami... V Japonsku bol zase súbor z USA, ktorému organizátori venovali „osobitnú pozornosť“ – mali čiastočne iný program a akési osobitné zaobchádzanie. Ale to sme zažili aj v Lingene v roku 2010, len veľmoc bola iná...
...
A ešte jedna poznámka na záver: v Šali na Zlatej priadke sme videli každý rok inscenácie, ktoré by sa nestratili ani na prehliadkach v zahraničí. Chce to len odvahu a chuť vycestovať. Aj my sme začínali na malých festivaloch, ale nazbierali sme kontakty a skúsenosti, o ktoré sme ochotní sa podeliť.
Pavol Demko
Rok 2016 bol v detskej dramatickej tvorbe výnimočný, pretože sa konali prvýkrát dva svetové festivaly detského divadla. Prvým bol „putovný“ festival detského divadla v Stratforde (Kanada), ktorý pokračoval v tradícii festivalov založenej v Lingene roku 1990. Festival v Toyame (Japonsko) je mladší a prívlastok „svetový“ oficiálne získal až v roku 2016. Detský divadelný súbor (DDS) Prvosienka zo Zákamenného mal česť reprezentovať Slovensko na oboch podujatiach. Vďaka tomu máme možnosť porovnať oba festivaly a podeliť sa so skúsenosťami z nich.
...
Deti mohli spoznať úplne inú kultúru, videli iný spôsob života a množstvo divadelných podnetov. Pre nás dospelých bolo úžasné sledovať perfektnú disciplinovanosť Japoncov, či už na pódiu, kde sa niekedy hemžilo štyridsať maximálne šesťročných detí, alebo v bežnom živote na uliciach. Ozaj – ulice! Za celý pobyt sme nenašli ani jeden ohorok od cigarety, ani jednu žuvačku či iné smeti. Neveril som vlastným očiam, keď som videl ako zamestnanci plejú trávnik – pinzetou...
Na oboch festivaloch boli aj sporné momenty. Z Indonézie pricestovali dva súbory, ale odmietli cestovať spolu v jednom autobuse, pretože nepochádzali z rovnakej kasty. Ron Dodson – hlavný šéf festivalu – to vyriešil jednoducho. Odkázal, že ak nenastúpia, nech si hľadajú dopravu z Montrealu do Stratfordu sami... V Japonsku bol zase súbor z USA, ktorému organizátori venovali „osobitnú pozornosť“ – mali čiastočne iný program a akési osobitné zaobchádzanie. Ale to sme zažili aj v Lingene v roku 2010, len veľmoc bola iná...
...
A ešte jedna poznámka na záver: v Šali na Zlatej priadke sme videli každý rok inscenácie, ktoré by sa nestratili ani na prehliadkach v zahraničí. Chce to len odvahu a chuť vycestovať. Aj my sme začínali na malých festivaloch, ale nazbierali sme kontakty a skúsenosti, o ktoré sme ochotní sa podeliť.

Pavol Demko

(celý článok si prečítate v Javisku 1/2017)

Ešte jedno obzretie za rokom 2016