Preskočiť na obsah

Dramatická výchova v Národnej rade SR

Jaroslava Čajková: Dramatická výchova v Národnej rade SR
Hoci sa dramatická výchova začala systematicky usádzať na Slovensku koncom 70. rokov minulého storočia prostredníctvom Osvetového ústavu, jeho pracovníčky Brigity Hanákovej-Koppovej a poradného zboru pre detské divadlo, i tvorby súboru LUDUS pod vedením Xénie Gracovej a Petra Kubu, čím sa vytvorili základy pre uvedenie tejto metódy do nášho, predovšetkým detského a amatérskeho divadla, do dnešných dní sa nepodarilo dostať dramatickú výchovu do systému povinnej a vysokoškolskej výchovy a vzdelávania. V Českej republike sa odrazili z podobnej základne ako u nás na úroveň vytvorenia samostatnej katedry dramatickej výchovy na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe s bakalárskym a magisterským štúdiom už pred 25 rokmi. K AMU sa postupne pripájala dramatická výchova ako vyučovací predmet aj na viacerých katedrách pedagogických fakúlt, čo sa podarilo na niektorých fakultách aj na Slovensku (Banská Bystrica, Nitra, Trnava), no posilnenie závažnosti dramatickej výchovy v podobe samostatného študijného odboru, alebo dokonca katedry sa zatiaľ nedarí.
...
Novovzniknutá spoločnosť s ručením obmedzeným EDUdrama, na ktorej čele sú práve absolventky spomínanej pražskej katedry (B. Jurinová, V. Kořínková), sa rozhodla pohnúť stavom dramatickej výchovy na Slovensku. Vytvorila si sériu tvorivých vzdelávacích programov a interaktívnych predstavení pre školy aj pre deti s rodičmi; nimi chce na základe postupov dramatickej výchovy a spoločného kolektívneho zážitku formovať poznanie, postoje, komunikáciu a správanie detí a mládeže.
...
Presadiť dramatickú výchovu do systému školských vyučovacích predmetov a viesť rokovania so zodpovednými pracovníkmi na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR si teda zobrali za svoju úlohu spomínaní poslanci NR SR, dúfajme, že v tomto procese budú úspešní.
Okrem spomenutého legislatívneho cieľa chce EDUdrama byť aj spoločnou platformou pre všetkých, ktorí s dramatickou výchovou pracujú alebo majú o ňu záujem. Uvidíme teda, či sa jej podarí vybudovať aj aktívnu databázu všetkých zainteresovaných s komplexnou informačnou webovou stránkou, na ktorú sa budú divadelníci, pedagógovia, študenti, mládež i deti pravidelne napájať. Závisí to nielen od tvorivého
tímu EDUdramy, ale od všetkých, ktorí majú o dramatickú výchovu záujem.
Organizátori po stretnutí preto vytvorili štyri pracovné skupiny (metodickú, vzdelávania pedagógov, legislatívnu, komunikačnú) a do ich činnosti sa môžu účastníci v ďalšom procese zapojiť.
Význam i zanedbanie dramatickej výchovy sa totiž ukazuje, ako poukázala aj Viera Dubačová, práve v období súčasných nezdravých až patologických sociálnych a spoločenských javov.
Jaroslava Čajková
Dramatická výchova v Národnej rade SRHoci sa dramatická výchova začala systematicky usádzať na Slovensku koncom 70. rokov minulého storočia prostredníctvom Osvetového ústavu, jeho pracovníčky Brigity Hanákovej-Koppovej a poradného zboru pre detské divadlo, i tvorby súboru LUDUS pod vedením Xénie Gracovej a Petra Kubu, čím sa vytvorili základy pre uvedenie tejto metódy do nášho, predovšetkým detského a amatérskeho divadla, do dnešných dní sa nepodarilo dostať dramatickú výchovu do systému povinnej a vysokoškolskej výchovy a vzdelávania. V Českej republike sa odrazili z podobnej základne ako u nás na úroveň vytvorenia samostatnej katedry dramatickej výchovy na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe s bakalárskym a magisterským štúdiom už pred 25 rokmi. K AMU sa postupne pripájala dramatická výchova ako vyučovací predmet aj na viacerých katedrách pedagogických fakúlt, čo sa podarilo na niektorých fakultách aj na Slovensku (Banská Bystrica, Nitra, Trnava), no posilnenie závažnosti dramatickej výchovy v podobe samostatného študijného odboru, alebo dokonca katedry sa zatiaľ nedarí.
...
Novovzniknutá spoločnosť s ručením obmedzeným EDUdrama, na ktorej čele sú práve absolventky spomínanej pražskej katedry (B. Jurinová, V. Kořínková), sa rozhodla pohnúť stavom dramatickej výchovy na Slovensku. Vytvorila si sériu tvorivých vzdelávacích programov a interaktívnych predstavení pre školy aj pre deti s rodičmi; nimi chce na základe postupov dramatickej výchovy a spoločného kolektívneho zážitku formovať poznanie, postoje, komunikáciu a správanie detí a mládeže.
...
Presadiť dramatickú výchovu do systému školských vyučovacích predmetov a viesť rokovania so zodpovednými pracovníkmi na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR si teda zobrali za svoju úlohu spomínaní poslanci NR SR, dúfajme, že v tomto procese budú úspešní.
Okrem spomenutého legislatívneho cieľa chce EDUdrama byť aj spoločnou platformou pre všetkých, ktorí s dramatickou výchovou pracujú alebo majú o ňu záujem. Uvidíme teda, či sa jej podarí vybudovať aj aktívnu databázu všetkých zainteresovaných s komplexnou informačnou webovou stránkou, na ktorú sa budú divadelníci, pedagógovia, študenti, mládež i deti pravidelne napájať. Závisí to nielen od tvorivéhotímu EDUdramy, ale od všetkých, ktorí majú o dramatickú výchovu záujem.Organizátori po stretnutí preto vytvorili štyri pracovné skupiny (metodickú, vzdelávania pedagógov, legislatívnu, komunikačnú) a do ich činnosti sa môžu účastníci v ďalšom procese zapojiť.Význam i zanedbanie dramatickej výchovy sa totiž ukazuje, ako poukázala aj Viera Dubačová, práve v období súčasných nezdravých až patologických sociálnych a spoločenských javov.

Jaroslava Čajková