Preskočiť na obsah

Bábkari zapísaní v UNESCO

Ministerstvo kultúry SR: Bábkari zapísaní v UNESCO
Na 11. zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sa konalo 1. 12. 2016 v Addis Abebe (Etiópia), bol do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO spomedzi 37 žiadostí zapísaný aj prvok Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách. Bola to historicky prvá spoločná česko-slovenská nominácia na zápis do tohto prestížneho zoznamu.
Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách predstavuje tradičný kultúrny prvok. Tento druh divadla spája dramatické, dramaturgické, inscenačné, interpretačné, scénografické, výtvarné i hudobné zručnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej a českej divadelnej a literárnej tradície. Pôvodní nositelia tohto prvku boli rodiny kočovných bábkarov (marionetárov), ktorých produkcie znamenali prvý kontakt širších ľudových vrstiev s divadelnou kultúrou.
Vďaka prepojeniu s národno-uvedomovacím procesom nadobudol tento prvok svojbytnú podobu líšiacu sa v mnohých aspektoch od bábkového divadla iných kultúrnych komunít. Pôvodný repertoár prechádzal procesom folklorizácie a postupne vstrebával domáce jazykové a tematické prvky. V postavách sa objavili miestne charaktery, najmä komické a ľudové typy s osobitými vlastnosťami i výzorom, ako napríklad Gašparko (Kašpárek), sedliaci Škrhola a Trčko a ďalšie. Tradičné bábkové divadlo je neodmysliteľne spojené aj s remeselnou a ľudovou tvorbou. Vďaka odovzdávaniu zručností, skúseností, ale i samotných predmetov (bábky, dekorácie, scény atď.) z generácie na generáciu sa vytvorila silná a pevná tradícia bábkového divadla, ktorá sa prejavuje a rozvíja nepretržite doposiaľ.
Amatérskych divadelníkov s týmto typom tvorby zoznamoval najmä ľudový bábkar Anton Anderle (1944 – 2008), ktorý vystúpil na viacerých festivaloch vrátane Scénickej žatvy.
Zápisom na prestížny svetový zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva sa zavŕšil trojročný administratívny proces. Úspešná nominácia prebiehala vďaka výraznej podpore a vzájomnej spolupráci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Českej republiky, SĽUK-u, Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, Národného informačného a poradenského strediska pre kultúru (NIPOS) v Prahe, diplomatických misií Slovenskej a Českej republiky pri UNESCO a, samozrejme, aj zúčastnených komunít nositeľov tohto prvku.
Minister kultúry Marek Maďarič slávnostne pripomenul úspešný zápis na programe Vyhlasovania prvkov národného kultúrneho dedičstva v bratislavskom SĽUK-u 2. marca 2017. 
Ministerstvo kultúry SR

Na 11. zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sa konalo 1. 12. 2016 v Addis Abebe (Etiópia), bol do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO spomedzi 37 žiadostí zapísaný aj prvok Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách. Bola to historicky prvá spoločná česko-slovenská nominácia na zápis do tohto prestížneho zoznamu.
Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách predstavuje tradičný kultúrny prvok. Tento druh divadla spája dramatické, dramaturgické, inscenačné, interpretačné, scénografické, výtvarné i hudobné zručnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej a českej divadelnej a literárnej tradície. Pôvodní nositelia tohto prvku boli rodiny kočovných bábkarov (marionetárov), ktorých produkcie znamenali prvý kontakt širších ľudových vrstiev s divadelnou kultúrou.
Vďaka prepojeniu s národno-uvedomovacím procesom nadobudol tento prvok svojbytnú podobu líšiacu sa v mnohých aspektoch od bábkového divadla iných kultúrnych komunít. Pôvodný repertoár prechádzal procesom folklorizácie a postupne vstrebával domáce jazykové a tematické prvky. V postavách sa objavili miestne charaktery, najmä komické a ľudové typy s osobitými vlastnosťami i výzorom, ako napríklad Gašparko (Kašpárek), sedliaci Škrhola a Trčko a ďalšie. Tradičné bábkové divadlo je neodmysliteľne spojené aj s remeselnou a ľudovou tvorbou. Vďaka odovzdávaniu zručností, skúseností, ale i samotných predmetov (bábky, dekorácie, scény atď.) z generácie na generáciu sa vytvorila silná a pevná tradícia bábkového divadla, ktorá sa prejavuje a rozvíja nepretržite doposiaľ.Amatérskych divadelníkov s týmto typom tvorby zoznamoval najmä ľudový bábkar Anton Anderle (1944 – 2008), ktorý vystúpil na viacerých festivaloch vrátane Scénickej žatvy.
Zápisom na prestížny svetový zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva sa zavŕšil trojročný administratívny proces. Úspešná nominácia prebiehala vďaka výraznej podpore a vzájomnej spolupráci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Českej republiky, SĽUK-u, Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, Národného informačného a poradenského strediska pre kultúru (NIPOS) v Prahe, diplomatických misií Slovenskej a Českej republiky pri UNESCO a, samozrejme, aj zúčastnených komunít nositeľov tohto prvku.
Minister kultúry Marek Maďarič slávnostne pripomenul úspešný zápis na programe Vyhlasovania prvkov národného kultúrneho dedičstva v bratislavskom SĽUK-u 2. marca 2017. 

Ministerstvo kultúry SR

Bábkari zapísaní v UNESCO