Preskočiť na obsah

Bábkar s básnickou dušou

Ivan Gontko: Bábkar s básnickou dušou
Kolektívna monografia Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozef Mokoša) vznikla pod vedením teatrologičky Dagmar Inštitorisovej. Autormi ďalších kapitol sú: teatrologičky Ida Hledíková a Barbora Krajč Zamišková, literárni vedci Andrea Bokníková a Matúš Mikšík a diplomant J. Mokoša Peter Tilajčík.
Prvý tematický celok s názvom Dramatická tvorba tvoria príspevky, ktoré sa zaoberajú autorskými aktivitami Jozefa Mokoša: D. Inštitorisová sa v kapitole Dramatická tvorba pre divadlo, rozhlas, film a televíziu venuje dramatickým útvarom, ktoré J. Mokoš vytvoril pre deti i dospelých. Peter Tilajčík sa v kapitole V Krajskom bábkovom divadle Banská Bystrica zaoberá takmer dvadsaťročným pôsobením J. Mokoša v tomto divadle (1962 – 1981), vďaka čomu sa stalo známym nielen v československom divadelnom kontexte. Záver tvorí kapitola D. Inštitorisovej Dramaturgické myslenie
Druhý tematický blok s názvom Básnická tvorba je zameraný na básnickú a čiastočne aj prozaickú tvorbu J. Mokoša: A. Bokníková vytvorila najrozsiahlejšiu kapitolu o jeho celej básnickej tvorbe s názvom Poézia, ktorou a nám prihovára mág i dôverný spoločník. M. Mikšík je autorom kapitoly s názvom Ten istý básnik
(K básnickej tvorbe pre deti).
Tretí tematický blok s názvom Pedagogické aktivity sa venuje pôsobeniu J. Mokoša na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave: B. Krajč Zamišková v kapitole s názvom Pedagóg, za ktorého sa oplatí bojovať mapuje jeho pedagogické metódy počas výučby predmetov autorská tvorba, réžia, dramaturgia a i.
Štvrtý tematický blok s názvom Autorská poetika dramatickej a básnickej tvorby obsahuje práce J. Mokoša, ktoré pomáhajú hlbšie pochopiť spôsob jeho dramaturgického myslenia.
Témy dopĺňa rad podkapitol z pera spolupracovníkov J. Mokoša (Uher, Šmihla, Vajdička, Horák, Rezník, Kákoš, Ivaška, Spišák, Palik) a rôznych odborníkov (Čajková, Lásková, Škripková a i.). Osobitým typom príloh sú básnické a prozaické texty J. Mokoša, ktoré oddeľujú od seba jednotlivé kapitoly, prípadne podkapitoly.
Súčasťou monografie je aj menný register, výber z personálnej bibliografie Jozefa Mokoša a DVD s ukážkami z jeho tvorby a prác o ňom (študentské práce, teatrologické a literárnovedné práce atď.).
Monografiu vydalo Slovenské centrum UNIMA v spolupráci s VŠMU v Bratislave a jej vydanie finančne podporil Fond na podporu umenia a VŠMU. 
Ivan Gontko

Bábkar s básnickou dušouKolektívna monografia Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozef Mokoša) vznikla pod vedením teatrologičky Dagmar Inštitorisovej. Autormi ďalších kapitol sú: teatrologičky Ida Hledíková a Barbora Krajč Zamišková, literárni vedci Andrea Bokníková a Matúš Mikšík a diplomant J. Mokoša Peter Tilajčík.
Prvý tematický celok s názvom Dramatická tvorba tvoria príspevky, ktoré sa zaoberajú autorskými aktivitami Jozefa Mokoša: D. Inštitorisová sa v kapitole Dramatická tvorba pre divadlo, rozhlas, film a televíziu venuje dramatickým útvarom, ktoré J. Mokoš vytvoril pre deti i dospelých. Peter Tilajčík sa v kapitole V Krajskom bábkovom divadle Banská Bystrica zaoberá takmer dvadsaťročným pôsobením J. Mokoša v tomto divadle (1962 – 1981), vďaka čomu sa stalo známym nielen v československom divadelnom kontexte. Záver tvorí kapitola D. Inštitorisovej Dramaturgické myslenie.
Druhý tematický blok s názvom Básnická tvorba je zameraný na básnickú a čiastočne aj prozaickú tvorbu J. Mokoša: A. Bokníková vytvorila najrozsiahlejšiu kapitolu o jeho celej básnickej tvorbe s názvom Poézia, ktorou a nám prihovára mág i dôverný spoločník. M. Mikšík je autorom kapitoly s názvom Ten istý básnik (K básnickej tvorbe pre deti).
Tretí tematický blok s názvom Pedagogické aktivity sa venuje pôsobeniu J. Mokoša na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave: B. Krajč Zamišková v kapitole s názvom Pedagóg, za ktorého sa oplatí bojovať mapuje jeho pedagogické metódy počas výučby predmetov autorská tvorba, réžia, dramaturgia a i.
Štvrtý tematický blok s názvom Autorská poetika dramatickej a básnickej tvorby obsahuje práce J. Mokoša, ktoré pomáhajú hlbšie pochopiť spôsob jeho dramaturgického myslenia.
Témy dopĺňa rad podkapitol z pera spolupracovníkov J. Mokoša (Uher, Šmihla, Vajdička, Horák, Rezník, Kákoš, Ivaška, Spišák, Palik) a rôznych odborníkov (Čajková, Lásková, Škripková a i.). Osobitým typom príloh sú básnické a prozaické texty J. Mokoša, ktoré oddeľujú od seba jednotlivé kapitoly, prípadne podkapitoly.Súčasťou monografie je aj menný register, výber z personálnej bibliografie Jozefa Mokoša a DVD s ukážkami z jeho tvorby a prác o ňom (študentské práce, teatrologické a literárnovedné práce atď.).
Monografiu vydalo Slovenské centrum UNIMA v spolupráci s VŠMU v Bratislave a jej vydanie finančne podporil Fond na podporu umenia a VŠMU. 

Ivan Gontko