Preskočiť na obsah

Svetlá slov z tmy

Levoča je mestom nevidiacich, ale nie nehovoriacich. Práve naopak, nevidiaci a slabozrakí musia nielen prehlbovať citlivosť svojich ostatných zmyslov, ale aj dávať svetu o sebe vedieť, a to nielen bielou palicou. Učia sa to práve v Levoči, kde je výnimočná Spojená škola internátna, primárne pre žiakov so zrakovým postihnutím, ale aj pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Práve ona pripravuje postihnuté deti do života a do nej sa ako dospelí radi vracajú, aby tu mohli prezentovať, ako rozvíjajú vklad školy v ďalšom živote.
Tento rok sa teda toto mesto opäť stalo miestom súťaže v umeleckom prednese a literárnej tvorbe nevidiacich a slabozrakých – 18. ročníka Dní Mateja Hrebendu. Keďže na Slovensku sú len dve špecializované školy (jedna v Košiciach len integruje postihnuté deti medzi ostatných žiakov), aj účasť zo základných škôl predstavovali deti z Levoče a Bratislavy. Z nich sa najúspešnejšie predstavil Samuel Michálek z Levoče, ktorý aj napriek račkovaniu presvedčil nielen vyspelou rečovou a recitátorskou kultúrou, ale odovzdal aj intenzívne posolstvo často recitovanej básne Daniela Heviera Veľké myšlienky malého človeka. A to nielen hľadanie odpovedí na známu otázku čím budem a básnikovou odpoveďou „ja“, ale možno ešte podstatnejšou, ktorá recitátorom často uniká: „ako sa má rásť“. Naozaj nezvyčajne plasticky a prirodzene pracoval s dôrazom, melódiou verša, dynamikou i členením, navyše s vnútornou radosťou, takže aj poslucháčom, ktorí báseň dobre poznajú, priniesol zaujímavý zážitok.
...
Dni Mateja Hrebendu sú podujatím, kde si všetci – vidiaci aj nevidiaci – uvedomujú isté limity, ale aj skúmajú možnosti, ako sa s nimi vyrovnať alebo ich prekročiť prostredníctvom slova. V tom, a nielen slovom, im pomáha hlavne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, tiež nielen v osobe jej riaditeľky Lucie Winterovej, ale najmä obetavého organizátora Josefa Zbraneka, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá odborne zabezpečovala autorskú súťaž, rovnako ako aj Národné osvetové centrum zasa súťaž recitátorov. Našťastie, slovo – písané aj hovorené – má jedinečnú šancu spájať svety vidiacich aj nevidiacich.

Jaroslava Čajková
Foto: Michal Winter

Svetlá slov z tmy