Preskočiť na obsah

Netradičná prezentácia velikána

Pre divadelníkov a literátov by mal byť rok 2016 veľmi významný. V tomto roku si totiž pripomíname 400 rokov od úmrtia dvoch veľkých géniov divadla a literatúry – Williama Shakespeara a Miguela de Cervantesa. Anglicko aj Španielsko tak prežívajú veľké oslavy v spojitosti s vyhlásením rokov venovaných týmto grandióznym osobnostiam a venujú im množstvo podujatí.
Aj Veľvyslanectvo Španielska v Slovenskej republike sa rozhodlo predstaviť Cervantesa na Slovensku celkom netradične. Nevybrali jeho postavy, ktoré svojou slávou zatienili samotného autora, ale zoznámili nás so Cervantesovým životom, ako sa zachoval v niekoľkých záznamoch. Nebola to však odborná konferencia, ba ani osobitá štúdia. Rozhodli sa ho priblížiť rovnako pre vysokoškolského profesora ako pre žiaka základnej školy nanajvýš modernou a populárnou formou – karikatúrou spojenou so životopisným faktom a komiksom.
Projekt zobrazil Miguela de Cervantesa prostredníctvom jednej z jeho medzihier – Divadla zázrakov, diela, v ktorom sa autor zaoberal dialektikou pojmov fikcia/skutočnosť a ktoré má veľa autobiografických čŕt. Za jazyk si autori zvolili ilustráciu: jazyk, vďaka ktorému sa divák prenesie do minulosti a zároveň priblíži historický príbeh súčasnému publiku. Miguel de Cervantes mal veľmi vášnivý život, hoci sa o ňom vie veľmi málo. Bol špiónom kráľa Filipa II., pracoval pre cirkev, zažil pirátsky útok na mori, bol uväznený, bol vyberačom daní, sporadickým manželom, neúnavným cestovateľom… Jeho veľký úspech Don Quijote však zatienil jeho vlastnú osobnosť a jeho život bol navždy opradený tajomstvom. Výstava Miguel V. Cervantesovi nazerala na scény zo Cervantesovho života prostredníctvom ilustrácií Miguelanxa Prada, v prepojení s Divadlom zázrakov, ktoré ilustroval David Rubín. Prado realistickým jazykom načrtol fyzickú stránku spisovateľa a jeho životnú cestu, pričom využíval zopár overených životopisných údajov, ktoré sú k dispozícii, zatiaľ čo Rubín prenášal akčnosť Divadla zázrakov na komiksové políčka a dal tvár jeho postavám.

Výstava postavila proti sebe dve rozprávačské úrovne: tú skutočnú, ktorá zodpovedala životu autora, a fiktívnu, ktorú predstavuje jeho známa medzihra. Z nich sa vynárajú univerzálne témy ako spoločenská trieda, láska, rodina, peniaze, vzdelanie, náboženstvo, povolanie spisovateľa a alter ego, prítomné v Cervantesovom živote aj diele.
Zámerom výstavy bolo predstaviť vášnivú postavu, ktorou Miguel bol, prostredníctvom opätovného čítania jednej z jeho divadelných hier, ktoré sa nikdy nedočkali zinscenovania, Divadla zázrakov.
Hoci výstavu pripravili vo dvoch slovenských kultúrnych centrách – v Košiciach a Bratislave –, v oboch mestách trvala len krátko, asi mesiac. Najmä Cervantesov „životopis“ by sa mohol stať metodickou súčasťou na hodinách literatúry každej strednej školy.

red

Netradičná prezentácia velikána