Preskočiť na obsah

Návrat bulharskej drámy na slovenské javiská v novej kvalite

Pamätníci si ešte spomenú na „zlatú éru“ bulharských divadelných hier v prekladoch neodmysliteľnej dvojice Jána Košku a Emila Kudličku či neskôr sólo Emila Kudličku. V čase bývalého režimu boli zdanlivo absurdné „pokusy o lietanie“ skryté za úsmevné situácie, ktoré viac ako dve desaťročia zabávali slovenské publikum, zároveň však veľmi presne zachytávali vtedajšie citlivé spoločenské problémy. Radičkovovské „naháňanie balóna“ bolo dovolené, ale len na chvíľu...
Po takmer dvadsaťročnej prestávke v uverejňovaní bulharských hier na Slovensku v akejkoľvek podobe, okrem sporadických pokusov ochotníckych súborov, slovenských divadelných súborov v zahraničí alebo divadiel národnostných menšín na Slovensku, ponúkame dnes divadelnej obci najnovší výber súčasných bulharských dramatických textov v novej kvalite. (Súbor hier je pripravený na vydanie v Divadelnom ústave.) Ambíciou výberu je osloviť diváka tejto doby s jeho radosťami a starosťami prostredníctvom hrdinov, ktorí riešia identické problémy so štipkou balkánskeho temperamentu, prirodzeného nadhľadu a s organizovanou improvizáciou. Práve tá často ponúka jedinečné spôsoby riešenia dramatických životných situácií.
...
V porovnaní s predchádzajúcim vývinom je celkom iná nateraz posledná generačná vlna bulharských dramatikov, kam patrí aj Jana Borisova. Láskavá kritika pomerov a vyhrotených vzťahov v jej divadelných textoch s výrazne humánnym akcentom vyzýva k tolerancii a odpusteniu. To je nová kvalita, ktorú prináša výber najnovšej bulharskej dramatickej tvorby slovenskému divadelnému tvorcovi a najmä náročnému divákovi, aby vyplnila prázdne miesto, zaujala, pobavila a možno rozvírila stojaté hladiny mútnych kultúrno-spoločenských vôd.

Katarína Sedláková
Foto archív MD v Poprade a Andrej Trebatický

Návrat bulharskej drámy na slovenské javiská v novej kvalite