Preskočiť na obsah

Komu sa nechcelo spať?

Divadelníci v Semerove sa už po štvrtýkrát zapojili do európskeho podujatia Noc divadiel premiérou muzikálu Ľubomíra Feldeka Perinbaba. Dátum 19. november vyvolával v Semerove odhodlanie ochotníkov štyroch generácií reagovať na motto 7. ročníka Noci divadiel 2016 „Sedmospáči, prebuďte sa!“ splniť si sen.
Semerovskí divadelníci otvorili podujatie o 16:00 piesňou Kráčajme s úsmevom a detičky z materskej školy oduševnene zahrali rozprávku O dvanástich mesiačikoch. Nebojácne a smelé vystupovanie vyvolávalo potlesk a úsmev prítomných. Na pódium prišla gajdošská spevácka skupina z Veľkej Lehoty, ktorá spestrila podujatie viacerými vstupmi s ľubozvučnými slovenskými ľudovými piesňami. Rozprávku Snehová kráľovná uviedli školopovinní divadelníci. Reakcie skoro plnej sály kultúrneho domu dali znať, že sa predstavenie páčilo.
Krátke prestávky vypĺňali výstava nádherných bábik zo zbierky Milady Čerešovej, ochutnávka sladkých dobrôt, výstava fotografií Karola Plicku, videoprojekcie súboru Úsmev, folklórne spevácke vystúpenia úspešnej Rebeky Haládikovej a Anežky Šimovej, hry divákov na hercov atď. Hodina H (19:00) sa blížila so živým vysielaním Rádia Regina priamo na YouTube a so spoločným potleskom všetkých zapojených divadiel v Európe.
...
Milí čitatelia, prijmite pozvanie na predstavenie muzikálu Perinbaba v MKS v Semerove s možnosťou zadovážiť si aj hudobný nosič s muzikálom.

Imro HrabovskýAj Divadlo Atrapa v Bratislave ponúklo viacero predstavení. Pre deti pripravilo rozprávku Čarovná rybia kosť v podaní Divadla Dadaboja. Večerný program pozostával zo šou Scenes of Spontaneous Situations v podaní Funnylicious Improv Theater. Divadlo Atrapa zasa uviedlo reprízu komédie Ako si vytvoriť úspešný deň (Kurz pre začiatočníkov). Počas noci vystúpila aj kapela Honey hotLine. Návštevníci a návštevníčky sa mohli zapojiť aj do divadelného kvízu a vyhrať tak zaujímavé ceny.

Jakub Lazarčík

 Komu sa nechcelo spať?
ArtScena Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove sa zapojila do projektu prvýkrát a výsledok bol nad očakávania. Potešili detičky rozprávkou na motívy P. Dobšinského Zázračné kapsy v spolupráci s Divadlom Cililing, mládež a dospelých hudobnou komédiou V. Staneka – S. Bilého Čo keby...?. Noc divadiel ukončili pásmom poézie slovenských autorov a workshopom o biomechanike V. E. Mejerchoľda.

Viliam StanekV Topoľčanoch zabezpečovalo Noc divadiel asi pre 160 divákov ochotnícke divadlo SemTam a program pripravili v spolupráci so Súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Okrem divadelných predstavení si mohli účastníci vypočuť akustické koncerty či pozrieť pripravené výstavy.

red