Preskočiť na obsah

Klasická dramatika s dedinou rezonuje

Tematicky orientovaných ochotníckych divadelných festivalov na Slovensku nie je veľa. Ten trebišovský si svoju tradíciu vytrvalo udržiava a tento rok si nemohol sťažovať na nezáujem súborov o účasť ani na nezáujem divákov. Zo sedemnástich ponúknutých inscenácií z celého Slovenska nominovala odborná komisia deväť z nich (DS D-efekt Dubové sa nezúčastnil z personálnych dôvodov). Festival hier s dedinskou tematikou uzatvára prehliadkovú ochotnícku divadelnú sezónu. Hoci nedáva postupový mandát na iné prehliadky, jeho cieľom bolo ponúknuť súborom možnosť širšej divadelnej konfrontácie prostredníctvom divadelných predstavení, ich rozborov, odborného seminára Divadlo – aktuálny obraz súčasnosti, a tak ako každoročne, aj súťaže autorských textov. Možnosť vidieť, získať skúsenosti, diskutovať a inšpirovať sa tvorivými impulzmi vo všetkých zložkách divadelnej syntézy. Uvažovať o posune programových hraníc, navrhnúť možnosti a perspektívy tohto tematicky orientovaného festivalu do budúcnosti.
...
Festival hier s dedinskou tematikou priniesol v 24. ročníku vo výraznej miere tradičné realistické, divadelnou praxou overené inscenačné postupy bez zásadnejších aktualizačných posunov tém a ideí dramatických textov. Otvoril staronové diskutované témy ochotníckeho divadla. Doniesol mnoho impulzov do dialógu, o ktorý sa snažia organizátori festivalu s ochotníckymi divadlami, aby posunuli jeho fungovanie na kvalitnejšiu úroveň a potvrdili, že festival má prečo patriť k tomuto mestu.

Alžbeta Verešpejová
Foto archív organizátorov

(celý článok si prečítate v Javisku 3/2016)

Klasická dramatika s dedinou rezonuje