Preskočiť na obsah

Aj hendikep môže divadlo povýšiť

Jedným z pozitívnych prvkov ponovembrového obdobia je zvýšenie spoločenskej pozornosti znevýhodneným ľuďom, a to nielen vo sfére sociálnej, ale aj kultúrnej a umeleckej. Ani divadlo sa im neobracia chrbtom.
Nejde len o Divadlo z pasáže, ktoré si svoje miesto počas dlhých bojov, zdá sa, vydobylo naisto, ale aj prezentácie mnohých sociálnych ústavov a domov sociálnych služieb, špeciálnych škôl a iných inštitúcií. Vďaka obetavým špecialistom, organizátorom, mentorom a donorom sa môžeme dozvedať čo-to o svete a problémoch ľudí, ktorých sme v minulosti držali v špeciálnej opatere za múrmi ústavov a vzájomne sme o sebe nevedeli. Tohtoročná jeseň priniesla niekoľko zaujímavých produkcií aj podnetov na zamyslenie.
Okrem spomínaných Dní Mateja Hrebendu (pozri osobitný článok) sme mohli vidieť aj novú premiéru združenia Stopy snov, ktoré pracuje systematicky šesť rokov v divadelno-klubových priestoroch Ticho&spol. v Bratislave na Školskej ulici. Divadelné zoskupenie netradičných osobností, ako si združenie hovorí, predstavujú jednak mentálne postihnutí z Domova sociálnych služieb Prima v Bratislave, z ktorých divadlo už naozaj vychovalo osobitých ľudí, jednak známe osobnosti z kultúrneho a divadelného života, ktoré s hendikepovanými systematicky pracujú (V. Janoušková, D. Rúfusová, R. Horňák, J. Branický) a v predstaveniach s nimi aj vystupujú (M. Jakubcová, P. Garajová-Jarjabková a i.).
...
Jeseň bola tak pre znevýhodnených v divadle a prednese otvorená, aj oni otvorili pre nás svoje svety, o ktorých bežne ani netušíme. A divadlo, kde možno uplatniť všetko, a ktoré tiež možno uplatniť všade, malo šancu prijímať nezvyčajné a obohacovať sa.

Jaroslava Čajková
Foto archívy organizátorov

Aj hendikep môže divadlo povýšiť