Preskočiť na obsah

Festival v kocke

Literárne a hudobné múzeum Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici pri príležitosti 20. výročia festivalu Bábkarská Bystrica v spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí pripravilo v priestoroch knižnice výstavu, ktorá na dobových dokumentoch (plagáty, bulletiny fotografie) a trojrozmerných predmetoch (bábky, kostýmy, ceny, medaily, maskoty, emblémy) podáva malý exkurz do histórie festivalu.
Plagáty zdôrazňujú významné medzníky vo vývoji festivalu so zameraním na usporiadateľské Bábkové divadlo na Rázcestí (predtým Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici). Prvý plagát z roku 1977 je pamätníkom prvého ročníka festivalu, ktorý prijal zásadu bienále. Piktogram BBB navrhla výtvarníčka Hana Cigánová.
Plagát IX. ročníka festivalu Bábkarská Bystrica 1994 nás informuje o zmene: slovenské bábkové divadlá vstupujú do konfrontácie s bábkovým divadlom v strednej Európe. Symbolom Vyšehradskej štvorky bola stolička. Nohy predstavovali jeden zo štátov: Česko – Poľsko – Slovensko – Maďarsko. Rok 1996 a s ním X. ročník Bábkarskej Bystrice bol významný vznikom Centra pre bábkové divadlo v strednej Európe. Od XII. ročníka BB (2000) sa začala písať história medzinárodného festivalu slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a pozvaných súborov zo sveta. K tomu sa v roku 2010 vytvoril programový model Dvojitý impulz – oddelenie detskej (Prvý impulz) a dospelej časti festivalu (Druhý impulz).
V rámci výstavy venujeme pozornosť výtvarníčke Eve Farkašovej, spolu s režisérom Mariánom Peckom, scénografom Jánom Zavarským a dramaturgičkou a scenáristkou Ivetou Škripkovou vytvorili progresívny tím.
K významným scénografom patrí aj Jana Pogorielová Dušová (bábky z inscenácie Dušekovho Pištáčika a Feldekovej Perinbaby).
Festivalu Bábkarská Bystrica ako medzinárodnému festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých udelili prestížne ocenenie EFFE label 2015 – 2016. Festival sa tak stal súčasťou významnej platformy EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe (Európa pre festivaly, Festivaly pre Európu).
Výstava trvá od 6. 9. do 31. 12. 2016.

Mária Lásková