Preskočiť na obsah

Človek je človeku človekom

„Píšeš? Píšem!“ je názov seminára alebo tvorivej dielne dramatického písania pre dolnozemských autorov, organizovaného a podporeného Ochotníckym divadlom Janka Čemana v Pivnici vo Vojvodine. Projekt sa začal črtať po premiére hry Chodíte sem často? v réžii Ľuboslava Majeru v apríli 2010. Tento rok sa seminár úspešne vyšplhal na číslo sedem.

Prvý ročník seminára bol zameraný na dramatický text vo všeobecnosti a na jeho stavbu z elementárnych prvkov drámy.

Druhý ročník porovnával dramatický text a interpretáciu dramatického textu. Za účasti hereckej a režijnej zložky hľadal rozdiely medzi dramatickou a javiskovou postavou.

Tretí ročník sa venoval integrácii výtvarnej a hudobnej zložky do dramatického textu a implementácii výsledného tvaru. Účastníci seminára sa naučili objasniť využitie kostýmov, masiek, scény, používanie scénickej hudby, hudobných motívov vo svojich dramatických dielach na základe odborných rád lektorov.

Štvrtý ročník bol zameraný na pouličné divadlo, grantovú činnosť, organizáciu divadla a grafický dizajn.

Piaty ročník seminára bol zameraný na tému obraz. Obraz života vo všeobecnosti a obraz pohybových emócií, ktoré sú hybnou silou každého života na zemi. K dielňam z minulého ročníka sa pripojila aj dielňa filmového umenia. Ďalšou inováciou na seminári boli deti v tvorivej dramatike.

Témou šiesteho ročníka bol človek. Jeho cieľom bolo rozvíjať získané základy a opätovne sa k nim vracať. Účelom projektu je teda priame vzdelávanie súčasných divadelných umelcov od zrodu textu cez ožívanie diela až po jeho prezentáciu pred publikom. Autori mali možnosť zdokonaliť sa v umení dramatiky, dramatizácie, filmovom umení a napokon pozorovať, ako ich dielo spracúvajú umelci na javisku alebo vo filme.

Tohtoročný siedmy ročník sa uskutočnil od 15. do 20. augusta v Divadle Janka Čemana v Pivnici. Oproti predchádzajúcim ročníkom sa časovo ukotvil práve v auguste. Z prvých 9 účastníkov ich počet vzrástol na 70 z rôznych krajín a seminár sa stal medzinárodným projektom. Ďalšou inováciou seminára Píšeš? Píšem! bolo vyhlásenie súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier (rôznych žánrov) a filmových scenárov k dokumentárnemu a hranému filmu. Cieľom súťaže bolo podporiť a realizovať pôvodnú dramatickú a filmovú tvorbu. Vyhlásenie súťaže prinieslo nový impulz k motivácii autorov, väčšinou pravidelných účastníkov seminára Píšeš? Píšem! a festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA).
...
Aj keď sa všetky ročníky trápili s finančnými problémami, prežili. Vďaka ochote lektorov vykonávať odbornú činnosť nezištne, vďaka účastníkom a ich porozumeniu, chuti na sebe pracovať a tvoriť a, samozrejme, vďaka organizátorom z Divadla Janka Čemana v Pivnici, ktorí s láskou a obetavosťou poskytujú priestor a opateru.
Všetky aktivity seminára z uplynulého roka sú zaznamenané na stránke: https://www.facebook.com/PisesPisem/
„Človek je človeku človekom. To je ten najobyčajnejší a pritom najvzácnejší pocit. Seminár Píšeš? Píšem! vznikol pre ľudí s chuťou tvoriť a vzdelávať sa. Úlohou seminára je nielen učiť, ale aj spájať ľudí, bez ktorých by nevznikli také kvalitné a emotívne diela, ktoré zbierajú ocenenia“ (prof. Vlatko Miksád z Iloka, Chorvátsko).

Katarína Mišíková-Hitzingerová
Foto archív organizátorov

Človek je človeku človekom