Preskočiť na obsah

Bábkar Martin Bálik

Bábkar Martin Bálik19. 9. 1929 – 15. 10. 2016
V Žiline sa divadelníci rozlúčili s bábkarským výtvarníkom Martinom Bálikom. Hoci značnú časť svojho života venoval profesionálnemu divadlu, udržiaval pravidelný kontakt aj s amatérskymi súbormi. Pochádzal zo Sásy, kde už v 40. rokoch pôsobil v Bábkovom divadle marionet, neskôr v Banskej Štiavnici. Po skončení umeleckých štúdií (scénografia a technológie) na DAMU v Prahe v roku 1957 pôsobil v profesionálnych divadlách v Čechách aj na Slovensku. Od roku 1962 opäť spolupracoval aj s amatérskymi súbormi a Ľudovou školou umenia v Žiline, kde neskôr pôsobil dlhé roky ako pedagóg. Bol predovšetkým skúmavým bábkarským technológom a výtvarníkom, jeho schopnosti a zručnosti využívali divadlá a školy najmä v žilinskom regióne (Bábkové divadlo, Mestské divadlo, Ľudová škola umenia, neskôr Základná umelecká škola v Žiline). Z jeho významných inscenácií, na ktorých sa podieľal v súbore Strednej zdravotníckej školy a ĽŠU v Žiline scénograficky alebo režijne treba menovať inscenácie Veľkomožný pán, Káčatko, Kohútik so zlatým hrebienkom, Zlatá guľôčka, V službe, Medovníkový domček a i. Posledná rozlúčka s Martinom Bálikom bola 21. októbra 2016 o 10:00 v Mestskom divadle Žilina.

red
Foto Vlado Šupka a Jozef Miho

Kohútik so zlatým hrebienkom, 1983