Preskočiť na obsah

Javisko 1/2016

PROLÓG
Obálka Javiska 1/2016Jaroslava Čajková: DD – dokumenty doby, dokumenty divadla
V bežnom osobnom i spoločenskom živote a aj v divadle prechádzame obdobiami vzruchu, tvorby, hľadania, výbojov, experimentov, ale aj obdobiami pokoja až poklesu či návratov do minulosti. Sínusoida či špirála akéhokoľvek vývoja má svoje zákonitosti, ktoré môžeme zaznamenať na dlhších časových úsekoch aj v amatérskom divadle.
Hoci sme vlaňajšiu divadelnú sezónu po Scénickej žatve hodnotili aj v našom časopise priaznivo a s porozumením, treba si priznať, že jej súťažný program vo všeobecnosti i v špičkách zaostal za predstaveniami spred niekoľkých rokov, za inscenáciami 80. rokov ani nehovoriac. Nielen vrcholové obdobia však treba vedieť prijať a zaradiť do divadelného vývoja, aj čas ponoru a hľadania má hlboký zmysel.
...
(celý prológ si prečítate v Javisku 1/2016)

TÉMA ČÍSLA
Mišo A. Kováč: DDD – Dokladáme divadelné dejiny I

FESTIVALY
Jana Mikuš Hanzelová: Quo vadis, pantomíma? (XXII. PaN)
Ľubica Bekéniová: Naša Vansovej Lomnička 2015
Martina Majerníková: Prepojenie duší v Chynoranoch

ZA HRANICU
Ľubica Bekéniová: Divadlo ako prostriedok edukácie
Jaroslava Čajková: Vrabčie prekvapenie vo Valmeze

Z OCHOTNÍCKYCH DEJÍN
Mária Kubovicová: Novomestské ochotnícke divadlo má 145 rokov
Magda Pajanková: Kronika kysuckého súboru (Čadca)
Karol Horváth: Zo záhoráckeho ochotníckeho miestopisu
Vlasta Kunovská: Turčianske divadelné ochotnícke súbory
Eva Kalnická: Z dvadsaťročnej histórie kruhu 3P

ZO ŽIVOTA DIVADELNÍKOV
Miroslav Kasprzyk: Slovenskí mímovia združení v asociácii
Ľubica Bekéniová: Divadlo ako výchovné a terapeutické médium
Mária Rapošová: Niesť syna na krídlach našich
Ján Moravčík: Keď láska zloží zbrane
Mária Lásková: Z Mokošovej „obývačky“
Sandra Polovková: Cenzúra v roku 2016...
Jozef Krasula: Stanovisko k násilnému prerušeniu predstavenia

SPOMIENKY
Michal Pirník

KRAJSKÉ PREHLIADKY
Alexandra Štefková: Vážne i hravo v divadle detí a pre deti

PÍŠETE NÁM
Elena Bakošová-Zlatošová: Jubilejný rok divadla detí

Z LITERATÚRY
Fiodor M. Dostojevskij: Predstavenie